WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Методика оперативного виправлення топографічних карт з застосуванням геоінформаційних технологій - Контрольна робота

Методика оперативного виправлення топографічних карт з застосуванням геоінформаційних технологій - Контрольна робота


Контрольна робота на тему:
Методика оперативного виправлення топографічних карт з застосуванням геоінформаційних технологій
План
Вступ
1. Технологія оперативного виправлення топографічних карт у військах.
2. Методика оперативного виправлення топографічних карт з застосуванням інструментальної ГІС.
3. Реалізація автоматизованої методики оперативного виправлення топографічних карт засобами інструментальної ГІС "Панорама"
Висновки
Література
Вступ
Топографічна карта є одним з основних засобів оцінки місцевості і управління військами. Зміст топографічної карти відображає фактичний стан місцевості і, в першу чергу, основних її елементів, що мають важливе значення для орієнтування і пересування військ. Під впливом природних факторів, в результаті людської діяльності та бойової діяльності військ на місцевості відбуваються зміни. З метою швидкого приведення змісту основних елементів топографічних карт у відповідність до місцевості виконується їх оперативне виправлення. Ця робота регламентується чинними нормативними документами [1-3] і здійснюється частинами і підрозділами військової топографічної служби (ВТС) з використанням приладів і обладнання, яке є на озброєнні.
Створені карти, як правило, відповідають вимогам до точності нанесення змін, але традиційна методика виконання робіт вимагає значних затрат часу на виготовлення та доведення до підрозділів. Цей недолік можна усунути шляхом впровадження нових методів опрацювання даних з використанням електронних карт.
В даній статті пропонується методика автоматизованого оперативного виправлення топографічних карт, яка базується на сучасних досягненнях в галузі цифрової обробки знімків та застосуванні геоінформаційних технологій в картографії.
1. Технологія оперативного виправлення топографічних карт у військах.
З метою виявлення особливостей та недоліків існуючої технології детальніше розглянемо процес виготовлення оперативно виправлених топографічних карт.
Оперативне виправлення топографічних карт виконується шляхом внесення в тиражні відбитки карт найбільш важливих змін, що відбулися на місцевості, а також додаткових даних і характеристик, які необхідні військам при виконанні бойових завдань та задач бойової підготовки. Оперативному виправленню підлягають карти всього маштабного ряду до 1:100 000 включно. В разі необхідності, можуть виправлятись також топографічні карти масштабу 1:200 000. Щоб забезпечити узгодження змісту цих карт, внесення змін рекомендується проводити одночасно в тиражні відбитки карт усіх масштабів .
Оперативне виправлення проводиться на найбільш важливі для військ райони: в мирний час на райони розташування і зосередження військ, навчальних полів та полігонів, а у воєнний час - на смуги бойових дій військ, на окремі напрямки, рубежі, вздовж напрямків основних комунікацій, тощо. Оперативне виправлення проводиться за наступною схемою (рис.1).
Збір інформації про зміни місцевості здійснюється в мирний час в межах території оперативного командування (ОК), а у воєнний час - в межах полоси бойових дій військ ОК. Частини ВТС ведуть збір інформації про зміни місцевості в закріплених за ними районах. Для цього виконуються різні види геодезичних робіт, використовуються карти та матеріали спеціального рекогностування. Необхідну повноту і точність оперативного виправлення топографічних карт забезпечують: матеріали аерофотознімання; матеріали топографічного знімання (оригінали і копії), виконаного частинами ВТС, підприємствами державної геодезичної служби чи інших відомчих організацій (проектних, відповідних служб міністерств і відомств); дані розвідки (інженерної, артилерійської, радіотехнічної, радіолокаційної та інших); матеріали польового обстеження за основними маршрутами на автомобілі або з застосуванням вертольотів; іноземні топографічні і спеціальні карти і плани. Для встановлення кількісних і якісних характеристик, а також власних назв об'єктів, додатково використовують довідкові матеріали.
Виявлені зміни місцевості, після систематизації та аналізу вихідних матеріалів, наносяться в топографічному відділі штабу ОК або за його завданням в одній із підлеглих йому частин ВТС на листи альбому чергових карт.
Альбоми чергових карт на територію військового округу або смугу бойових дій складаються із тиражних відбитків листів топографічної карти масштабу 1:50000 або 1:100000 і служать для оцінки відповідності змісту топографічних карт (що є на постачанні військ) обстановці на місцевості. Результатом оцінки є прийняття рішення про оперативне виправлення або оновлення аркуша топографічної карти.
Найважливіші зміни місцевості відображаються спеціальними умовними знаками [1] або умовними позначеннями для топографічних карт і наносяться (червоним кольором) на чергові карти альбому. Повнота відображення змін може уточнюватися в залежності від конкретних умов обстановки, наявних вихідних матеріалів, часу і сил, які є в розпорядженні для виконання робіт з оперативного виправлення. Середні похибки нанесення нових об'єктів чи змінених елементів місцевості відносно найближчих контурів, які збереглися, не повинні перевищувати 1,0 мм для рівнинної місцевості і 1,5 мм для передгірських та гірських районів і піщаних пустель. Дані з чергових карт використовуються далі в процесі оперативного виправлення без уточнення.
Дані, отримані з недостовірних джерел, наносяться на листи чергових карт синім кольором і підлягають уточненню під час оперативного виправлення (за аерофотознімками або безпосередньо на місцевості).
Складовою частиною чергової карти альбому є формуляр, в який заносяться виявлені зміни місцевості. Формуляр - окремий лист або таблиця на звороті тиражного відбитку. Кожна зміна реєструється в формулярі під унікальним номером, який проставляється також на тиражному відбитку карти (біля відміченої зміни).
Створення оригіналів змін виконується перенесенням змін із відповідних листів альбому чергових карт. Оригінали змін поділяються на складальні та видавничі.
Картографічною основою для виготовлення складальних оригіналів служать тиражні відбитки топографічних карт, що підлягають оперативному виправленню. Вибір способу створення складальних оригіналів змін залежить від об'єму і характеру змін місцевості, якості вихідних матеріалів, наявних технічних засобів і може виконуватися такими методами: окомірно, за допомогою пропорційного циркуля, безпосереднім копіюванням змін місцевості на просвіт, оптичним проектуванням. Створення складальних оригіналів змін з використанням аерофотознімків передбачає також камеральне дешифрування найбільш важливих елементів місцевості та нанесення результатів дешифрування на аерознімках олівцем з дотриманням спеціальних умовних позначень або в умовних знаках для топографічних карт [2]. Перенесення результатів дешифрування на оригінал створеної карти виконується оптичним проектуванням, або за допомогою пропорційного циркуля.
Копії складальних оригіналів,виготовлені на креслярському пластику, вважаються видавничими оригіналами.
Оформлення і зведення оригіналів змін проводиться за сторонами рамок суміжних листів карт. Зведені оригінали змін викреслюються тушшю червоного кольору на тиражних відбитках картографічної основи, потім переносяться на видавничі оригінали шляхом копіювання змін на пластик. Пояснювальні підписи, підписи назв і характеристики об'єктів

 
 

Цікаве

Загрузка...