WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Центрографія України: історія і перспективи - Реферат

Центрографія України: історія і перспективи - Реферат

вирішити цю проблему.
Завдання визначення центрів ваги длятериторії України. На даний час різними колективами науковців проведено визначення географічного центру України за методом центру ваги. Усі ці дослідження (при незначній неоднозначності результатів) вказують на те, що такий центр знаходиться на території Черкаської області (приблизно в межах долини річки Шполки, яка протікає через міста Ватутіне та Шпола).
У зв'язку з тим, що на території Кіровоградської області з ініціативи місцевої адміністрації вже встановлений знак, який названий ними як "географічний центр України", виникає ще одна наукова, правова та організаційна проблема.
На нашу думку, відношення до цього має полягати в тому, що чим більше різних географічних констант України буде відзначено знаками на місцевості, тим краще. Інша справа, що ці константи повинні мати правильні науково-обґрунтовані назви. Пункт біля с. Добровеличківка, безумовно, є однією з географічних констант України, однак, враховуючи спосіб визначення, найкоректнішою її назвою була би "Географічна середина України" [11].
Методика та результати досліджень. Перед тим як перейти до конкретних методик знаходження географічного центру території, потрібно визначитися з ним на понятійно-концептуальному рівні і обґрунтувати підходи, які застосовувалися.
Розглядаючи поняття "географічний центр території" бачимо, що воно складається з трьох слів, кожне з яких потребує спочатку наукового уточнення, а потім, в процесі застосування конкретних методик, відповідного організаційного забезпечення.
"Географічність" центру означає прив'язку досліджень до поверхні конкретної планети Земля із врахуванням її розмірів, форми, унікального розташування території дослідження, загальноприйнятої системи географічних координат і вираження центру в цих координатах.
Під "територією" розуміємо деяку обмежену частину поверхні Землі, певним чином визначену сукупність місць її географічного простору. Окремої уваги вимагає питання про визначеність території держави. У загальному випадку говорять про геоторію держави, включаючи сюди і територію (тверду поверхню) і акваторію (територіальні води) і аероторію (повітряний простір над територією). Взагалі кажучи, поняття центру можна формально застосувати до будь-якого набору названих компонент, однак базовою компонентою, безумовно, є сухопутна територія держави, обмежена міждержавними кордонами і береговою лінією. Саме для цієї базової території потрібно, у першу чергу, визначити її географічний центр і він буде однією з її базових географічних характеристик (констант).
Окремої розмови заслуговує поняття "центр". Його необхідно перевести з площини інтуїтивного відчуття у площину теоретичного розуміння. Отже, що означає центр території ? Це поняття при уважному розгляді виявляється достатньо глибоким.
Центр території є її певним атрибутом. Центр - це точка, яка перебуває у певному відношенні до території. Далі уточнимо, в чому полягає це відношення, однак потрібно відразу зауважити, що мова йде про центр усієї території, а не її якихось окремих елементів (наприклад габаритних точок).
Центральність певного місця відносно території означає певну рівноцінність положення відносно інших місць і його оптимальність. Ця рівноцінність свідчить про властивість інваріантності. У свою чергу інваріантність є ознакою симетрії.
Отже, центр території - це такий пункт, відносно якого територія має симетричні властивості. В науці симетрія означає інваріантність відносно деякої групи перетворень. Про які перетворення може йти мова у даному випадку ? На поверхні Землі територія - це двовимірний об'єкт, який гіпотетично має лише одну ступінь свободи: свободу повороту навколо вертикальної осі. Якщо ця вісь проходить через центр симетрії, то певна характеристика, вибрана нами як інваріант, буде залишатися незмінною.
Повернемося знову до "географічності" центру. Для забезпечення цієї географічності дуже бажано, щоб названа вище вертикальна вісь симетрії проходила через центр планети. У цьому випадку виникає природне розуміння інваріантності, як рівноважності території відносно повороту навколо цієї осі.
Нарешті, ми приходимо до розуміння географічного центру території, як її центру ваги, причому цей центр ваги одночасно є центром симетрії території відносно групи поворотів навколо вертикальної осі, що проходить через географічний центр і центр Землі.
Отже, центр ваги території - це пункт, який дає змогу врівноважити притягання всіх точок території до центру Землі. До цього пункту можна прикласти одну рівнодійну силу від усіх пунктів території і результат буде такий самий, як і при врахуванні усієї сукупності сил.
В сучасних умовах, на нашу думку, поняття територіального центру (в тому числі географічного центру держави) не може визначатися довільно, а повинно відповідати деяким загальним принципам [11]. Назвемо три з них:
· Єдине міждисциплінарне розуміння. Поняття центру фігурує у різних науках і їх працівники повинні однаково розуміти і визначати центр.
· Територіальна репрезентативність. Центр повинен акумулювати в собі вклад від усіх регіонів території і, таким чином, представляти усі регіони.
· Можливість змістовних розширень. Поняття центру території потрібно визначити так, щоб на цій основі можна було знаходити складніші і не менш важливі центри (наприклад центр населення, центр промислового чи сільськогосподарського виробництва тощо).
У літературі можна знайти різні підходи до визначення центральної точки території. Розглянемо декілька найчастіше згадуваних.
Метод рівновеликих площ. Він полягає в тому, що "центральну" точку знаходять як перетин двох прямих, кожна з яких поділяє досліджувану територію на дві однакові за площею частини. Головним недоліком цього методу є його анізотропія, тобто те, що його результат не інваріантний відносно напрямку вибраних прямих. Простіше кажучи, для одної пари прямих метод може дати одну "центральну" точку, а для іншої пари прямих - іншу "центральну" точку. Така властивість методу дискредитує його і, крім того, викликає додаткову дискусію про те, яка орієнтація пари прямих "краща". Очевидно, що прив'язка такої орієнтації до напрямків географічних координат буде необґрунтованою для територій, які витягнуті в діагональному напрямку з північного заходу на південний схід, або з північного сходу на південний захід (наприклад Норвегія, Мексика, Японія, Пакистан та інші). Тому метод рівновеликих площ не витримує серйозної критики.
Метод центру ваги (статичних моментів). Насправді це просто дві технічно різних реалізації одного і того ж методу, який розвивав ще Д.Менделєєв. Це метод визначення географічного центру території як центру ваги фігури, яка моделює територію [5]. Він є загальновизнаним у світовій практиці і відповідний науковий напрямок має назву центрографія. Існує багато різновидностей цього методу. При

 
 

Цікаве

Загрузка...