WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Географічні дослідження річок і річкових долин в Україні - Реферат

Географічні дослідження річок і річкових долин в Україні - Реферат

озерних та морських об'єктів (Л. Ільїн, Ю. Шуйський, Ю. Соколов, М. Волощук, С. Бойченко, В. Тімченко та ін.); 17) водогосподарсько-екологічні дослідження (А. Яцик, В. Самойленко, В. Перехрест, К. Алієв, В. Вишневський, О. Фільчагов, В. Поліщук, Н. Закорчевна та ін.).
За результатами цих досліджень опубліковано низку узагальнюючих праць у серіях "Ресурси поверхневих вод" і "Державний водний кадастр", монографій, збірників наукових праць, величезний масив статей, захищено низку кандидатських і докторських дисертацій (лише в останні роки докторські дисертаціїгідрологічного і гідроекологічного змісту захистили С. Сніжко, О. Ободовський, В. Вишневський, Н. Лобода, Б. Кіндюк, Ю. Ющенко та ін.).
Геолого-тектонічні, геоморфологічні та палеогеографічні дослідження річково-долинних систем. Проблемі взаємозв'язків геологічних структур, тектонічних рухів і річкових систем та долин України присвячено чимало праць українських та зарубіжних (польських, російських) вчених - В. Бондарчука, Б. Лічкова, Р. Виржиківського, М. Веклича, Б. Возгріна, К. Геренчука, М. Волкова, С. Рудницького, І. Соколова, П. Гожика, П. Цися, І. Гофштейна, Г. Гришенкова, М. Демедюка, М. Дмитрієва, М. Єрмакова, П. Заморія, О. Маринича, Т. Знаменської, І. Леваківського, І. Чебаненка, В. Палієнко, Л. Каманіна, О. Комлєва, Ю. Кошика, А. Богуцького, М. Кожуріної. В. Тимофєєва, Л. Лунгерсгаузена, Р. Купраша, Я. Кравчука, Б. Лящука, В. Сомова, І. Рахімової, М. Фельдбарга, Л. Скварчевської, В. Славіна, Д. Соболєва, С. Круглова, В. Утробіна, С. Проходського, В. Різниченко, А. Ромаданової, С. Соболєва, П. Чирвінського, І. Ковальчука, А. Абанкура, А. Чижевського, Е. Ромера, С. Павловського та ін.
Головними результатами цих досліджень виступають:
- встановлення тектонічної зумовленості малюнку річкових систем рівнинної та гірської частин території України, деформацій повздовжніх профілів русел річок і терас, перебудов річкової мережі;
- реконструкція історії формування річково-долинних систем;
- оцінка впливу ендогенних та екзогенних чинників на розвиток ерозійно-акумулятивних процесів у басейнових і річкових системах;
- характеристики геоморфологічної будови річкових долин та їхнього терасового комплексу, специфіки будови і функціонування річкових систем у гірських, височинних і низовинних областях, у районах з різними знаками рухів земної кори тощо.
В останні роки опубліковано ряд монографічних праць, які містять узагальнюючі результати нео-тектонічних і морфодинамічних досліджень [Ковальчук, 1997; Гошовський, Рудько, Преснер, 2002; Сучасна динаміка..., 2005].
Палеогеографічні і палеогеоморфологічні дослідження річкових долин. Суттєвий внесок у пізнання еволюції рельєфу річкових долин внесли С. Рудницький, Ю. Полянський, М. Веклич, О. Маринич, О. Адаменко, І. Мельничук, Н. Сіренко, Ж. Матвіїшина, М. Куниця, П. Цись, В. Палієнко, А. Богуцький, Н. Герасименко та інші вчені.
Аналіз їхнього доробку дозволяє окреслити 9 головних напрямків, за якими велися дослідження та отримано цікаві результати:
1. аналіз етапності формування і перебудови річково-долинних систем;
2. визначення віку заплавних і терасових елементів річкових долин;
3. стратиграфія плейстоценових відкладів у річкових долинах різних регіонів України;
4. реконструкція палеогеографічних умов на різних етапах еволюції річкових долин;
5. реконструкція палеогідрологічних, палеогеоморфологічних і палеоландшафтних умов і процесів, що розвивалися у річкових долинах;
6. аналіз впливу зледенінь, міжльодовикових епох, епох лесоутворення на формування і будову річково-долинних систем та їхніх ландшафтів;
7. аналіз поверхонь вирівнювання та їх співвідношення з терасовими комплексами;
8. оцінювання впливу неотектонічних рухів на деформації повздовжніх профілів русел річок та їхнього терасового комплексу;
9. вирішення проблем протиповеневого захисту, регулювання небезпечних процесів, захисту господарських об'єктів і комунікацій, охорони природи.
За результатами цих досліджень П. Заморієм, О. Мариничем, М. Векличем (із співавторами), М. Куницею, В. Пазиничем, І. Рослим та ін. опубліковано серію монографій, статей, збірників праць; захищено низку дисертаційних робіт (О. Маринич, М. Веклич, Ж. Матвіїшина, Н. Сіренко, П. Цись, М. Куниця, В. Палієнко, І. Мельничук, Н. Герасименко, Ю. Кошик, О. Комлєв, Б. Лящук та ін.). Дослідження цього напрямку активно розвиваються тепер у співпраці з польськими, німецькими, російськими вченими.
Вивчення сучасних геоморфологічних процесів. Перші ґрунтовні дослідження сучасних геоморфологічних процесів у річкових долинах були опубліковані у кінці 50-х та 60 - 70-х роках ХХ ст. Головна увага приділялася вивченню селів і паводків, зсувів, лавин, схилових і руслових ерозійних процесів (праці М. Айзенберга, М. Каганера, Б. Гольдіна, Б. Іванова, П. Цися, А. Оліферова. Г. Швеця, М. Вольфцун, Є. Хлоєвої, М. Горшеніка, К. Логвинова, А. Раєвського, В. Перехреста, С. Кочубея, О. Печковської, М. Кожуріної, В. Яблонського, Г. Швебса, С. Світличного, І. Ковальчука, О. Адаменка, Г. Рудька, Я. Кравчука, О. Болюха та ін.).
В останні десятиріччя найбільше уваги приділяється вивченню зсувів, паводків, руслових процесів (Г. Рудько, І. Ковальчук, О. Ободовський, М. Ромащенко, Д. Савчук, О. Кафтан, Ю. Ющенко, М. Корбутяк, В. Гребінь, О. Козицький, О. Кирилюк, В. Явкін, Н. Габчак, А. Михнович, В. Шушняк та ін.). Це зумовлено значною активізацією цих процесів та явищ під впливом змін клімату та господарської діяльності.
Гідрохімічні та гідроекологічні дослідження. Їхня історія нараховує більше 200 років [Косовець, Дугінов, 2000]. Головними дійовими особами і науковими школами тут виступають кафедра гідрології, гідрохімії та гідроекології Киїівського національного університету імені Тараса Шевченка, представлена професорами В. Пелешенком, Л. Горєвим, Д. Закревським, В. Хільчевським, С. Сніжком, М. Ромасем, О. Ободовським, В. Самойленком та ін., Інститут гідробіології НАН України (професори В. Романенко, А. Брагінський, В. Жукінський, В. Тімченко, П. Линник, О. Денисова та ін.), Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут (В. Осадчий, О. Войцехович та ін.), Український науково-дослідний інститут водно-екологічних проблем (А. Яцик, А. Чернявська та ін.), Український науково-дослідний інститут екологічних проблем у м. Харків (В. Лозанський, О. Васенко, Г. Кузін, В.

 
 

Цікаве

Загрузка...