WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Опрацювання невизначеної інформації у геоінформаційних системах - Реферат

Опрацювання невизначеної інформації у геоінформаційних системах - Реферат

залежностей між інтервальними об'єктами (змінними і константами), що беруть участь в обчисленні.
Для того, щоб інтервал не збільшувався при виконання над ним математичних операцій (тобто, щоб не збільшувалась невизначеність), подаватимемо межі інтервалу двома атрибутами з доменами дійсних чисел та використовуватимемо для опрацювання інтервалів оператори інтервальної алгебри.
Для моделювання невизначеності типу Indeterminateу сховищі даних використаємо відношення attr із схемою Attr, у якому зберігатиметься залежність між чіткими та нечіткими атрибутами відношень сховища даних:
attr
Id Первинний ключ
Rel_name Назвавідношення
Attr_name Назва атрибута
UNK_type Тип невизначеності атрибута Attr_name
Prior_id Зовнішній ключ відношення Attr
Відношення attr - це відношення, що містить метадані (тобто, описує дані). Інформація у ньому вважається апріорі чіткою.
Переваги використання метаданих для відображення залежностей між атрибутами:
" Не потрібно використовувати додаткові відношення для моделювання різних типів невизначеностей.
" Не потрібно здійснювати надбудову над реляційною алгеброю (уведення нових операторів), а лише врахувати додаткові умови під час використання традиційних операторів та розробити додатковий інструментарій обробки даних (операції множення-ділення інтервальних значень).
Усунення проблеми подання невизначеності на рівні кортежу дозволить застосувати методи для її зменшення.
2.2.УСУНЕННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
Одним із методів усунення невизначеності є аналіз зв'язків між об'єктами проектованої предметної області.
Для зменшення невизначеності шляхом аналізу зв'язків між кортежами відношень необхідно змоделювати структуру, яка б дозволяла зберігати зв'язки довільної арності та забезпечувати доволі простий доступ до інформації на будь-якому рівні ієрархії.
Встановлення зв'язку як між кортежами одного відношення, так і між окремими кортежами різних відношень можна здійснити за допомогою відношення dc_link:
Dc_link
id код
Evdate Дата занесення зв'язку
TableType Назва або префікс відношення
Table_id Код кортежу відношення
Prior_id Посилання на код
Атрибут Prior_id є зовнішнім ключем відношення dc_link та застосовується для встановлення зв'язку між кортежами відношень, назва яких вказана у TableType.
Описана структура (dc_link та використання атрибуту prior_id) дозволяє моделювати складні об'єкти, наприклад, шляхом перерахування їхніх властивостей, та враховувати невизначеність як їхню характеристику, вказавши для кожної властивості ступінь її впливу (відповідності) на об'єкт-предок.
Коли ми говоримо про невизначеності, які є характеристиками об'єкта, доцільно застосувати об'єктно-орієнтований підхід до проектування схеми бази даних. Мова йде про об'єкти, які описуються
" через перелічення їхніх складових або властивостей (наприклад, географічні об'єкти, виробничі процеси тощо);
" через вказання зв'язків з іншими об'єктами.
Як бачимо, об'єкти моделюються у вигляді мережевої структури. На рівнях цієї мережі можуть знаходитись стани об'єкта, його властивості тощо.
У такому випадку фактор невизначеності та зв'язок між об'єктами має бути передбачений вже у процесі проектування схеми БД (на відміну від попереднього випадку, де ми говоримо про усунення невизначеності у відношеннях, наповнених тестовим набором [1], тобто існуючих).
Якщо вважати, що за допомогою кортежу відношення подають характеристику об'єкта, його стан у часі або властивість, то моделюванням об'єкта у сховищі даних є встановлення зв'язку між окремими кортежами. А зважаючи на те, що кожен об'єкт є системою певної складності, то за допомогою властивостей складових об'єкта можна визначати властивості самого об'єкта, або ж, навпаки, переносити властивості об'єкта на його складові. Тобто, моделювання об'єкта за допомогою перелічення його складових або властивостей та перенесення властивостей з вищого рівня ієрархії на нижчий та навпаки є одним із методів усунення невизначеності його характеристик.
Якщо на рівні описів об'єкта передбачити атрибут для подання ступеню істинності чи відповідності, то моделювання ієрархічної структури об'єктів та їх властивостей у сховищах даних дозволить також позбуватися нечіткостей та неоднозначностей шляхом руху по ієрархії та аналізу ступенів відповідності.
У випадку усунення невизначеності кортежа-предка на основі аналізу множини кортежів-нащадків, необхідно враховувати можливість наявності суперечливої інформації. Тому кортежі-нащадки вимагають попереднього групування за значеннями Trust. Всередині групи до значень Value застосовується логічна операція АБО, а до груп - логічна операція І.
ВИСНОВКИ
Використання метаданих для опису невизначеностей дозволяє усувати ряд проблем, пов'язаних із виникненням невизначеності на рівні кортежу. Науковою новизною є використання алгоритмів аналізу зв'язків між кортежами відношення для зменшення невизначеності. Уведено узагальнений тип невизначеності, який дозволяє моделювати усі типи невизначеностей, які підтримуються у реляційному відношенні . Практична цінність полягає у розробленні логічних схем даних для збереження зв'язків між атрибутами відношень, правил, метаданих тощо, а також побудови алгоритмів для усунення відсутніх, неоднозначних, неповних та нечітких даних шляхом аналізу мережевої структури.
Література
1. ГІС Форум 2000// Матеріали конференції. - Київ. - 2000 .
2. Габрель М.М. Методологічні основи просторової організації містобудівних систем.// Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. - Київ. - 2002.
3. Шаховська Н.Б. Матоди усунення невизначеностей у базах знань, побудованих на основі реляційного підходу//Вісник НУ "Львівська політехніка". 2003. № 489..
4. Ковтун В.Я., Москаленко Л.В. Средства извлечения геологических знаний из электронных хранилищ данных в геологических фондах. //Труды международного семинара Диалог 2001 по компьютерной лингвистике и её приложениям, Таруса, 2001, Том 2. Прикладные проблемы - www.dialog-2001.asp.ru
5. Алтунин А.Е., Семухин М.В. Модели и алгоритмы принятия решений в нечетких условиях: Монография. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2000. 352 с

 
 

Цікаве

Загрузка...