WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Картографічне забезпечення географічних досліджень Буковини на зламі ХІХ - ХХ століть - Реферат

Картографічне забезпечення географічних досліджень Буковини на зламі ХІХ - ХХ століть - Реферат

герцогства Буковина (М 1 : 600000)1899 p.; фізично-статистичний атлас Австро-Угорщини (Відень 1882 - 1885 рр.).
Змістовні економічні карти краю були складені К.Шмедесом, О.Ольшевським, Е.Фішером. Шкільні карти Е.Фішера (фізична та економічна, М 1:150000) станом на 1897 - 1898 pp. опубліковані німецькою та українською мовами. В 1899 p. E.Фішер опублікував велику книгу "Буковина", до якої вмі-щено декілька спеціальних карт масштабу 1:150000 і 1:1500000 (тектонічна, орографічна, геологічна, корисних копалин, гідрографії, кліматична, флори, фауни, лісів, населення, економічна). На генеральній карті Австро-Угорщини Й.Шеда (1856 p., М 1 : 576000) дано відомості про населення Буковини за національностями і віросповідуванням, а також про геологічну будову території. Військово-географічний інститут в 1898 р. видав генеральну карту лісів Буковини (М 1:800000).
Цей період характеризується певними зрушеннями у розвитку способів картографування. На тематичних картах широко застосовувались крапковий і значковий способи.
Державні знімання і картографічні роботи були підпорядковані переважно військовим потребам. В цей час (1896-1915 pp.) завершено складання воєнно-оглядової топографічної спеціальної карти Австро-Угорської монархії (М 1:75000). Роботи виконував військово-географічний інститут у Відні. Тематичне картографування виконувалось відповідними об'єднаннями та організаціями (торгівельно-промисловими палатами, податковими комітетами, геологічним комітетом, промисловими компаніями, кооперативними організаціями).
Геодезичні й картографічні роботи на території Хотинського повіту, який увійшов до складу Бессарабської губернії Росії, виконувались досить інтенсивно з метою господарського освоєння новопридбаної території та з військовими приготуваннями в прикордонній смузі. Вже на початку XIX ст. ця територія знайшла своє відображення на адміністративних картах Малоросії (М 1:420000), Подільської губернії (М 1:840000), Бессарабської області (М 1:1800000). В 1801 - 1805 pp. виконувалось топографічне знімання Подільської губернії, а в 1818 р. у зв'язку з роботами з генерального межування виконано знімання Бессарабської області. В цей час (1821-1839 pp.) завершилась робота із видання карти західної частини Європейської Росії (М 1:420000) Шуберта. З 1822 р. основний обсяг топографічних знімань і картоскладальних робіт в Російській імперії було покладено на новостворений корпус військових топографів. Водночас затверджено посібник "Умовні позначення для вживання на топографічних, географічних і квартирних картах і планах ...".
З 30-х років XIX ст. військові топографи розпочали знімання і видання "триверстної" (М 1:126000) карти західних прикордонних територій і "десятиверстної" (М 1:420000) карти Європейської Росії. З 1845 р. роботи із складання "триверстної" карти поширились на всю територію Європейської Росії, а "десятиверстна" спеціальна карта Європейської Росії І. Стрельбицького була завершена в 1865 - 1871 pp. Перша карта мала детальне зображення рельєфу штрихами, була детальною і наочною, неодноразово перевидавалась і була найпоширенішою у вжитку на ті часи. "Десятиверстна" карта видавалася у двох кольорах і теж була досить популярною.
З 1870 р. розпочинається застосування горизонталей у зображенні рельєфу, їх вперше застосували при топографічному зніманні території Бессарабії (М 1:21000) з висотою перетину рельєфу в 2 сажні (4,2 м). З середини 70-х pp. цей масштаб (М 1:21000) "півверстної" карти було прийнято обов'язковим для всіх нових знімань.
Тріангуляційні роботи на території Бессарабської губернії, що описані в "Записках" воєнно-топографічного відділу головного штабу 1884 р. (ч. 39, від. II), стали базою для видання 1886 р. серії топографічних карт на цю місцевість (М 1:126000 - 41 аркуш, М 1:1260000 - 1 аркуш, М 1:1050000 - 2 аркуші, М 1:1680000 - 1 аркуш). В цей же час видавалась аналогічна карта Подільської губернії, крайні аркуші якої теж охопили територію Хотинського повіту і Буковини. Окремі аркуші цих карт були перевидані у Відні військово-географічним інститутом.
Основні топографічні карти тих часів (півверстна М 1:21000, одноверстна М 1:42000, триверстна М 1:126000) були однокольоровими. Найкращою була двоверстна (М 1 : 84000) топографічна карта західної Росії, що видавалась у двох кольорах з ізогіпсами.
Геодезичні роботи, особливо пов'язані із укладанням військово-топографічних карт, виконувались досить широко. На підставі цих робіт, довготривалих топографічних знімань і частково фотограмметричних робіт в Росії та Австро-Угорщини на грані ХІХ-ХХ ст. були створені основні топографічні карти українських земель та деякі спеціальні карти, зокрема гіпсометрична карта західної частини європейської Росії (М 1:1680000) на 6 аркушах, генеральна карта європейської Росії з прикордонними частинами (М 1:2520000) на 6 аркушах.
Матеріали топографічних знімань, експедиційних досліджень послужили основою для складання і видання ряду спеціальних карт Бессарабської губернії, в т.ч. Хотинського повіту. В 1883 р. І. Сінцов опублікував геологічну карту Бессарабської губернії (М 1:420000), повторне видання якої здійснено в 1898 р. (М 1:840000). В 1841 - 1842 pp. складена оглядова карта лісів Європейської Росії (М 1:4200000). Лісові простори на цій карті показані без точних контурів і означають "загальний характер переважаючих лісів". Позамасштабними художніми значками на карті позначено лісові промисли. Тематика населення знайшла своє відображення на етнографічній карті європейської Росії та Австрії (1883 p.). Територія Хотинського повіту і Буковини позначена на поштовій карті королівства Польського і частини суміжніх країв (М 1:3340000), що видана у Варшаві в 1858 р. В оцінково-статистичному відділі земської управи Бессарабської губернії в кінці 70-х років XIX ст. була створена спеціальна карта способів збирання ярих зернових культур в Бессарабії, в т.ч. і в Хотинському повіті. В географічному нарисі Бессарабії Могилянського (1910 р.) є карта лісів (М 1:1680000).
В 1842 р. Міністерством фінансів Російської імперії видана велика "Карта промисловості європейської Росії" в масштабі 1:2940000, на якій показані фабрики, заводи і промисли, шляхи сполучення, митниці тощо. Тло карти розфарбоване різними кольорами згідно зі схемою економічного районування. Територія Бессарабії віднесена до сільськогосподарського (землеробського) району. Промислові підприємства позначені кружечками однакового розміру з літерою посередині, що означає рід виробництва. Наш край відображено і в таких тематичних творах як "Карта важливих галузей виробництва Росії ..." (1872 p.), "Торгово-промислова карта Європейської Росії" В.Семенова-Тян-Шанського (1911 p.), "Господарсько-статистичний атлас Європейської Росії" (1851, 1852, 1857 pp.), "Статистичний атлас головніших галузей фабрично-заводської промисловості Європейської Росії..." Д.Тімірязєва (1869, 1870, 1873 pp.), "Досвід статистичного атласу Російської імперії" А.Іль'їна

 
 

Цікаве

Загрузка...