WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Розвиток економічної картографії в Україні - Реферат

Розвиток економічної картографії в Україні - Реферат

практичне створення карт.
Серед теоретичних питань картографії в Україні останнім часом розвиваються такі перспективні проблеми, як поглиблення розуміння пізнавальної функції карт, розробка теорії мови карт, питань картографічної генералізації, посилення досліджень з системної організації змісту карт (А. Золовський, Л. Руденко, І. Левицький, Я. Жупанський, Г. Пархоменко, Т. Козаченко та ін.).
Традиційно потужним напрямом є розробка комплексних і синтетичних карт, які базуються на принципах системного картографування. Це перш за все карти, що відображають об'єкти картографування різної складності та організації (інтегральних агропромислових комплексів, оцінки стану компонентів природи та охорони середовища загалом, оцінки орних земель для вирощування окремих сільськогосподарських культур, медико-географічної оцінки території тощо). Нового поштовху зазнало картографування промисловості, зокрема її галузевої і територіальної концентрації як складних процесів, що відбуваються в промисловому комплексоутворенні (Л. Корецький, В. Поповкін, Я. Жупанський, О. Шаблій, Т. Козаченко та ін.). і Завдання досліджень виробничо-територіальних і суспільно-територіальних комплексів розв'язується створенням серій карт, які відображають їх структуру, особливості функціонування і різні види зв'язків.
Комплексні географічні дослідження проблем раціонального природокористування створили фундаментальну експериментальну базу для розробки нових типів карт природокористування, населення, господарства, виробничо-територіальних, територіальних та інших комплексів. Процес цих досліджень сприяє розробці досконаліших методик створення і використання карт з метою забезпечення потреб науки і практики. Опрацьовані в Інституті географії НАН України теоретичні основи природоохоронного картографування (А. Золовський, Г. Пархоменко та ін.) є базою, на якій в Україні розгорнулись практичні роботи зі створення карт для ТерКСОПів різних рангів (Донецька область, мм. Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Кривий Ріг та ін.).
В Україні опрацьовано наукові основи велике- і середньомасштабного землевпорядного картографування (І. Левицький, А.Шулейкін та ін.). Мається на увазі, перш за все, методичні і практичні розробки зі створення атласів земельних кадастрів; з проектування, а також створення серій карт використання земельних ресурсів; із створення атласів районних агропромислових комплексів тощо.
Певні досягнення українська картографія має і в справі створення базових карт, агропромислового комплексоутворення, розвитку меліорації, розміщення населення, земельних угідь, територій для відпочинку і лікування населення, несприятливих природних процесів і явищ тощо. У зв'язку із запровадженням в Україні нових карт-основ розгорнулись роботи з оновлення і перескладання їх на точній основі. Ці роботи особливо актуальні тепер, коли поглибились географічні дослідження регіональних проблем природокористування, картографічний метод зазнав широкого застосування у передпланових розробках та в оперативній господарській діяльності. Якщо тенденцію на розробку базових карт вдасться зберегти і надалі, то впродовж 10-15 років слід очікувати створення фундаментальної серії карт території України в кількості не менше 20.
Окрім робіт зі створення серій карт, в Україні розвиваються дослідження і практичні роботи з атласного картографування. Одним з напрямів цих робіт є створення обласних шкільно-краєзнавчих атласів. Віддруковані атласи Київської, Донецької, Рівненської, Вінницької, Волинської, Львівської, Івано-Франківської, Чернігівської, Черкаської, Закарпатської, Харківської, Житомирської областей. Для значної частини областей атласи підготовлені до друку, а для решти - роботи завершуються. Підготовлено детальний шкільно-краєзнавчий атлас України. Другим напрямом атласного картографування стало створення галузевих атласів України, зокрема медико-географічного, історичного, а також тематичних атласів окремих регіонів, областей, міст. Картовидавнича діяльність пожвавилась у зв'язку з утворенням Українського управління геодезії, картографії і земельного кадастру при Кабінеті Міністрів України (Укргеодезкарта).
Детально наукові перспективи розвитку картографічних досліджень визначені республіканською науковою конференцією з картографічного забезпечення основних напрямів економічного і соціального розвитку України та її регіонів (М.Чернівці 1987 р.).
Значно розширилась тематика картографічних творів. У 1958 р. вийшов друком перший "Атлас сільського господарства України". Це - комплексний тематичний атлас, карти якого відображають розміщення і спеціалізацію сільського господарства в Україні. На 47 кольорових картах (основний масштаб 1 : 4 000 000) і в пояснювальному тексті розкрито особливості соціально-економічних і природних умов розвитку сільського господарства, зональні зміни виробничої спеціалізації рослинництва і тваринництва, виробництво найважливіших видів сільськогосподарської продукції тощо. Значним досягненням був вихід "Атласу Української РСР і Молдавської РСР" (1962 р.). Це комплексний науково-довідковий атлас, де вміщено серії карт, що характеризують природні умови і ресурси, населення, господарство, культуру, освіту, охорону здоров'я в Україні і Молдові. В атласі вміщено 51 карту природи і 70 соціально-економічних карт. Основний масштаб карт 1 : 3 000 000, а для економічних районів 1 : 1 500 000. Для багатьох карт дано пояснення і додаткові відомості.
Територія України отримала відображення і на багатьох спеціальних картах, а також на картах сільського господарства у книзі "Нариси економічної географії УРСР" (т.1, 1949 р.), в атласі "Україна. Східна діаспора" (1992 р.) та ін. Видатною подією було видання серії тематичних карт України в масштабі 1 : 750 000, розроблених у 80-х рр. в Інституті географії АН України під керівництвом члена-кореспондента НАН Л. Г. Руденка (Населення, Земельних ресурсів, Рекреаційних територій. Агропромислового комплексу та ін.).
80-ті рр. стали періодом переходу від видань туристських карт областей чи маршрутів до видання туристських атласів регіонів і міст (Крим - 1985 і 1987 р.; Українські Карпати - 1987р.; Львів - 1989 р. та ін.). У цих тематичних атласах охарактеризовано рекреаційні ресурси, природу краю, туристську інфраструктуру, а також дано великомасштабні карти частин територій.
Розробка тематики карт науки, освіти, культури, охорони здоров'я, обслуговування, споживання, тобто карт соціального змісту, дала підставу поступової зміни уявлень про предмет і об'єкт дослідження економічної картографії, утвердження її назви як "соціально-економічної".
Значна увага в Україні приділяється розробці атласів адміністративних областей. Першими із них були атлас Київської області (Географія Київської області - 1962 р.) та атлас сільського господарства Закарпатської області (1964 р.). У 80-90-х рр. цей процес активізувався, і тепер видано атласи багатьох областей України, а для решти завершуються роботи зі складання таких атласів.
Поряд з атласним картографуванням в Україні розробляються проблеми системного комплексного картографування (Л. Руденко, Г. Пархоменко та ін.), теоретичні питання картографії. Значного розвитку набули дослідження з окремих напрямів тематичного картографування, зокрема історичного (О. Маркова, В. Павлова), сільськогосподарського (А. Золовський, І. Левицький, А. Шулейкін, Т. Козаченко), промислового і виробничо-територіальних комплексів (Я. Жупанський та ін.), рекреаційного та ін. Розвиваються і нові напрями тематичного картографування - медико-географічне (В. Шевченко); картографічного забезпечення окремих видів планування та управління господарством, дослідження АПК, природно-ресурсного потенціалу тощо. Українські картографи беруть участь у розробці проблем космічної картографії. Науково-дослідна робота в галузі картографії

 
 

Цікаве

Загрузка...