WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Розвиток економічної картографії в Україні - Реферат

Розвиток економічної картографії в Україні - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Розвиток економічної картографії в Україні
Вперше на карті всі українські землі були вказані переписувачами "Географії" Клавдія Птолемея, починаючи з XIII ст. Ці карти були надруковані як Восьма карта Європи (Європейська Сарматія) і Друга карта Азії (Азіатська Сарматія) в ульмських виданнях 1482 і 1486 рр. і потім входили до всіх 57-ми видань цієї "Географії" аж до 1730 р. включно. Оглядові карти України чи її окремих регіонів, на яких зображались і деякі господарські об'єкти, у ті часи складались польськими, литовськими, німецькими, московськими, італійськими, голландськими, французькими авторами. Серед них на особливу увагу заслуговують праці французького інженера Г. Л. де Боплана. Окрім книги "Опис України..."(1650 р.), ним видано кілька середньомасштабних карт України та її окремих територій. Оригінальною картою тих часів була карта "Чертеж украинским й черкасским городам от Москвы до Крыма", на якій зображено розташування міст і містечок, а також - гідромережу і шляхи сполучення. Певну роль у розвитку методичних основ економічного картографування відіграли програми атласу Європейської Росії І. Кирилова і словника-довідника "Економічний лексикон російських продуктів" М. Ломоносова.
З кінця XVIII ст. відповідними службами Росії, Австрії і почасти Польщі виконувались військово-топографічні знімання в Україні. Карти тих часів ще не були багаті змістом у сучасному розумінні. На них зображувались переважно населені пункти, річки, а також досить умовно позначались ліси, гори, інші об'єкти та особливості. Більшість природних і соціально-економічних об'єктів на карти не наносились, а описувались у письмових додатках до відповідних аркушів карт.
Розвиток промисловості і торгівлі, зростання товарності сільського господарства, розширення ринків збуту породило інтенсивний розвиток економічного картографування. Більша частина території України була відображена на першій російській друкованій економічній "Карті промисловості Європейської Росії" (1842 р.). Ця карта охоплювала також сільське господарство і транспорт. В 1872 р. видана "Карта важливіших галузей продуктивності Європейської Росії" В. Семенова-Тян-Шанського. Видавались вузькогалузеві спеціальні, економічні карти, зокрема "Етнографічна карта" (1851 р.) П. Кеппена, "Поштова карта Київської губернії" (1827 р.), група карт цукрової промисловості (1862, 1877, 1884, 1886, 1895, 1910рр.), "Карта соляної промисловості Європейської Росії" (1878 р.), "Гірничопромислова карта Донецького кам'яновугільного басейну" (1890 р.) А. Мевіуса, численні карти сільського господарства, транспорту, торгівлі. Значну групу становлять карти, що відображають різні досвіди економічного районування.
Одним з перших галузевих економічних атласів був "Господарсько-статистичний атлас Європейської Росії", що видавався в 1851, 1852, 1857, 1866рр. і присвячувався характеристиці сільського господарства. Детальна характеристика українських земель дана у випусках (1869, 1870, 1873 рр.) "Статистичного атласу головніших галузей фабрично-заводської промисловості Європейської Росії..." Д. Тімірязєва, у комплексному атласі "Досвід статистичного атласу Російської імперії" (1874 р.) А. Ільїна, у його ж "Детальному атласі Російської імперії..." (1886р.), "Фінансово-статистичному атласі Росії" (1898 р.) П. Антропова, альбомі-атласі "Сільськогосподарський промисел в Росії" (1914 р.) та ін.
Перші україномовні навчальні карти були створені у Львові. Це карти І. Шараневича ("Львів за часів панування руських князів" - 1861 р., "Галицько-волинська Русь і її важливі історичні місцевості" - 1863 р.), В. Ільницького ("Царство Данила Галицького" - 1862 р., "Русь, Польща і Литва в XIV ст." - 1875 р.) та ін. Серед навчальних картографічних матеріалів зазначимо російський "Атлас, створений на користь і споживання юнацтва..." (1737 р.), "Навчальний атлас Росії" І. Піддубного, "Карту Європейської Росії з картинним зображенням типів народів та їх промислів" (1901 р.), "Ілюстровану карту Європейської Росії" (1896 р.), "Мандрівник по Росії", "Навчальну карту Європейської Росії" (1881 р.) та ін.
Сучасна економічна картографія набула розвитку в Україні в наш час, особливо в 20-х роках. У 1919 р. видано карту залізниць України, у 1920 р. - карту сільськогосподарського районування Криму і перший регіональний "Статистико-економічний атлас Криму". "Атлас електрифікації України" (1922 р.) був тематичним науково-довідковим атласом, карти якого розкривали план електрифікації України. Він складався з 6 науково-довідкових економічних карт у масштабі 1 : 680 000 і 1 : 420 000 (для Донбасу) і 10 графіків. У 1927 р. було видано карти вантажопотоків донецького вугілля на 1925-1926 рр. (порівняно з 1913 р.). У 1928 р. вийшов друком перший комплексний "Географічний атлас України" Л. Кльованого. Атлас включає 33 карти, пояснювальний текст, довідкові цифрові матеріали. Карти згруповані у три розділи: природних умов (фізична, геологічна, корисних копалин, кліматичні та ін.), соціально-політичні (населення, адміністративно-територіального поділу та ін.), господарства (сільського господарства, промисловості, внутрішньої торгівлі, кооперації та ін.). Основний масштаб карт 1: 3 380 000.
Україна знайшла відображення на багатьох економічних картах і в атласах СРСР ("Карта ГОЕРЛО" - 1920 р.; "Атлас промисловості СРСР", у 5 вип. - 1929р.; "Великий Радянський Атлас Світу", т.1. - 1937 р.; "Економічна карта Європейської частини СРСР" - 1926 р.), а також на спеціальних картах ("Шкільна географічно-економічна карта Української РСР". - 1928 р., масштаб 1:1 000 000; "Економічна карта УРСР" - 1928 р., масштаб 1: 3 000 000; "Мапа Первомайської округи" - 1928р. та ін.).
Важливу роль у розвитку економічної картографії, як і всієї української географічної науки, у передвоєнні роки відіграло заснування в 1927 р. у м. Харкові Українського науково-дослідного інституту географії і картографії на чолі з академіком С. Рудницьким. У числі першочергових завдань інституту було створення великого атласу України. Ці роботи не було завершено, інститут в 1934 р. переведено до Києва, а в 1937 р, - закрито.
У Львівському університеті в передвоєнний час дослідження в галузі економічної картографії виконував професор Є. Ром ер, який заснував при університеті географічний інститут, видав ряд наукових праць і карт, зокрема географо-статистичний атлас Польщі, на картах якого було відображено і західноукраїнські землі.
Із визначних комплексних атласів України 30-40-х років, або тих, де Україна дістала всебічне висвітлення, назвемо перш за все "Атлас України й сумежних країв" (1937 р.) В. Кубійовича, який охопив усі українські етнічні землі. У 1940 р. вийшов друком великий комплексний "Атлас Світу", проте незабаром він був вилучений з ужитку. У цей же час вийшов "Великий радянський атлас світу" (БСАМ), в якому Україні присвячено окремі фізичну та економічні карти, карти Донбасу, на всіх інших картах зображена наша територія. Значного розвитку набулаекономічна картографія в 30-ті рр., що було пов'язано з виконанням господарських завдань ("Торфовища і торфорозробки", "Картограми густоти населення Києва", "Досягнення колгоспного виробництва" - 1931.; "Районування та спеціалізація сільського господарства", "Карта системи "Укрм'ясо", "Карта розміщення радгоспів УРСР" - 1932 р.; "Карта розташування радгоспів та МТС" - 1933 р.; "Схематична карта районів бурякосіяння УРСР" - 1934 р.; "Економічна карта Харківської області", "Карта розміщення радгоспів та МТС по Кримській АРСР" - 1935 р.); а також з енциклопедичними виданнями (1930 р. - 4 карти, 1934 р. - 2 карти, 1935 р. - 5 карт, 1936р. - 1 карта, 1938 р, - 2 карти, 1939 р. - 1 карта, 1940 р. - 2 карти).
У післявоєнний період у картографічних дослідженнях в Україні сформувалися два напрями - теоретичні й методичні розробки,

 
 

Цікаве

Загрузка...