WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Видатний ґрунтознавець і географ сучасності (до 95-річчя від дня народження професора Ігора Крупенікова) - Реферат

Видатний ґрунтознавець і географ сучасності (до 95-річчя від дня народження професора Ігора Крупенікова) - Реферат

тяга до історії ґрунтознавчої науки. В 1973 році видана книга "Довге життя Дімо", присвячена сторіччю від дня народження М.О. Дімо. Рік пізніше вийшла монографія "Історія географічної думки в Молдавії", в 1976році - книга про видатного географа, народженого в Бессарабії, Л.С. Берга, в 1979 році - дві книги про М.М. Сибірцева і С.О. Захарова. В серії "Життя видатних людей" було написано книгу про В.Р. Вільямса, а також популярні наукові статті про А.Т. Болотова, І.М. Комова, Ф.І. Рупрехта, Д.Д. Менделєєва, К.Д. Глінку, В.І. Вернадського, Р.С. Ільїна та інших. У 1981 році була видана "Історія ґрунтознавства. Від часу його зародження до наших днів", що було тріумфом. У 1992 році був виданий переклад цієї книги англійською мовою зразу в двох країнах - Індії та Нідерландах. За ці праці в 1986 році І.А. Крупеніков отримав премію імені Докучаєва.
Великого значення І.А. Крупеніков надавав застосуванню математичних методів для того, щоб отримати надійні показники, виявити їхню варіабельність, визначити модальні варіанти для кожного підтипу чорноземів. Це дало можливість об'єктивно оцінювати ступінь типовості того чи іншого розрізу, ділянку для закладення польових дослідів, точніше проводити бонітування ґрунтів. Ознайомлюючись з новинами в географії, геології, біології та інших суміжних науках, учений бачив, як впевнено математичні методи входять у них. Тому працюючи в цьому напрямку, вчений видає в 1978 і 1981 роках "Статистичні параметри складу і властивостей ґрунтів Молдавії". Ці два довідники до цього часу мають важливе значення для вирішення багатьох теоретичних і прикладних завдань. Довідники використовують і для уточнення класифікації ґрунтів Молдови. У 1987 році видано "Класифікацію і систематичний список ґрунтів Молдавії" (автори І.А. Крупеніков і Б.П. Подимов).
80-ті роки минулого століття ознаменувалися в науковій роботі І.А. Крупенікова підготовкою і виданням колективного тритомника "Ґрунти Молдавії", книги якого виходили в 1984, 1985 і 1986 роках. У них автори розглядають систематику, ґенезу, речовинний склад, фізику, геохімію, біологію ґрунтів, географічні закономірності поширення ґрунтів і прикладні питання їхнього використання та охорони. В 1989 році автори цього видання отримали Державну премію Молдавії. Після завершення тритомного видання І.А. Крупеніков здійснив свій задум - написав і видав у 1992 році книгу "Ґрунтовий покрив Молдавії. Минуле, майбутнє, управління, прогноз". Як зауважує автор, у цій книзі він виклав своє, можливо й спірне, уявлення про ґрунт як важливий компонент біосфери, сформулював парадигму ґрунтознавства як особливої галузі природознавства. З регіональних проблем учений зробив акцент на ерозії ґрунтів та її екологічних наслідках, запропонував чотири альтернативні прогнози розвитку ґрунтів і ґрунтового покриву. В цій монографії, а також у багатьох статях І.А. Крупеніков вказував на різке посилення деградації ґрунтів, здійснення на практиці песимістичного прогнозу щодо стану ґрунтів і їхньої біологічної продуктивності і намагався привернути увагу громадськості до цієї проблеми.
Багато років Ігор Аркадійович значну увагу приділяв питанням охорони ґрунтів, зрошення, ґрунтово-екологічного моніторингу.
У 1996 році І.А. Крупеніков порадував нас невеликою, але цікавою книгою "Докучаєв про Бессарабію", яка була написана до 150-річчя від дня народження видатного вченого.
І.А. Крупеніков широко відомий серед ґрунтознавців світу. Він брав участь у трьох Міжнародних конгресах ґрунтознавців у Бухаресті, Аделаїді, Москві, у всіх Всесоюзних з'їздах ґрунтознавців, численних міжнародних конференціях і симпозіумах. У Молдові вчений організував щорічне проведення Дімовських читань. У 1978 році видає книгу "Чорнозем - наше багатство", а в 1985 році виходить друком книга "Збережемо і примножимо. Розповіді про охорону ґрунтів". І.А. Крупеніков понад 10 років був членом редколегії журналу "Ґрунтознавство", є членом редколегії журналу "Agriculture". Майже в кожному номері журналу є публікації І.А. Крупенікова про долю ґрунтів, особливо чорноземів, за що його не випадково називають "поетом чорнозему".
І.А. Крупеніков багато зробив для розвитку географії в Молдові - це і підручники з географії Молдови, і науково-популярні книги. Зокрема, в 1982 році вийшла в світ книга "Дорога природа Молдавії", а в 1989 році - книга з дуже промовистою назвою "Природа завжди права". Вчений багато років був на телебаченні в Кишиневі ведучим "Клубу мандрівників".
Останнім часом вчений активно працює над проблемами біосферної ролі ґрунтів. Особливу увагу привертають його праці "Біосферні функції ґрунту і вплив на них ерозії" (1999), "Деградація ґрунтів і майбутня доля Молдови" (2000) і книга, написана разом з Б.П. Боінчаном "Чорноземи і екологічне землеробство" (2004), яка була відзначена премією АН Молдови. У книзі в науково-популярній формі висвітлені питання, пов'язані з раціональним використанням одного з основних природних багатств Республіки Молдова - чорноземних ґрунтів. Автори зазначають, що способи використання ґрунтів і методи відновлення їхньої родючості в сучасних системах землеробства не тільки неадекватні природним властивостям ґрунтів, але й не враховують вимог об'єктивно існуючих законів землеробства. Продовження такої практики може спричинити природну і економічну катастрофу. Стає очевидним, що шлях техногенної інтенсифікації безперспективний не тільки через енергетичні і економічні причини, але й внаслідок зростання негативних екологічних і соціальних наслідків.
Будучи на святкуванні 95-річчя від дня народження І.А. Крупенікова, я переконався, що ювіляр повен сил, енергії, творчих задумів. Ігор Аркадійович - добродушна, дуже доброзичлива людина, завжди охоче допомагає колегам у вирішенні різноманітних проблем - від наукових до життєвих. А його поради базуються на багатющому життєвому досвіді і любові до людей. Славний життєвий шлях вченого достойний шани і наслідування.
Вже більше 35 років кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського національного університету імені Івана Франка підтримує наукові зв'язки з професором І.А. Крупеніковим. У 1999 році видатний учений був у Львові, де брав участь у роботі Міжнародної наукової конференції "Ґенеза, географія та екологія ґрунтів", і виступив з доповіддю "Ерозія чорноземів і деградація їх екологічних функцій".
Спілкування з цією непересічною особистістю, дійсно талановитою людиною надає не тільки творчої наснаги, але й людського самоствердження.
Література
Позняк С. Видатний ґрунтознавець і географ сучасності (до 95-річчя від дня народження професора Ігора Крупенікова) // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. - Випуск 1 (15).

 
 

Цікаве

Загрузка...