WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Історія регіональних суспільно-географічних досліджень Запорізького краю - Реферат

Історія регіональних суспільно-географічних досліджень Запорізького краю - Реферат

підсумкових збірниках регіональних конференцій.
Фенологічну секцію очолювала кандидат біологічних наук, доцент Є.В Мукосєєва. Головна робота цієї секції була спрямована на створення в Запорізький області мережі добровільних фенокореспондентів. В 1976 році постійні сезонні спостереження проводились вже у 8 районах області, де активну участь приймали вчителі географії разом з учнями.
Секція краєзнавства та туризма ( М.О.Алексеєв) сприяла пізнанню рідного краю. Проводились консультації з питань організації туристичних подорожей, працювали школи організаторів шкільного туризму і краєзнавства, апробірувались і пропагувались нові маршрути "На велосипедах навкруги Азовського моря", "До витоків ріки Молочної". Були організовані перші в місті змагання на шкільних зльотах з орієнтування і туристичного багатобір?я.
З 1977 року головою Мелітопольського відділу став В.Д. Войлошніков. В цей час головним в діяльності товариства стали видавнича діяльність членів відділу і комплексні наукові експедиції по вивченню стану річок - Молочної, Берди, Лозоватки, Корсак та ін. (М.О.Алексєєв, Г.І.Гаркуша, С.П.Черевко). Матеріали вивчення малих річок доповідались на засіданнях місцевих виконкомів, друкувались в періодичній пресі міст області.
Продовженням видавничої діяльності товариства стає випуск краєзнавчих збірників: "Природні умови і господарство північного заходу Приазов'я" (1972р.) "Геологія в шкільному курсі географії" (1983 р.) за редакцією В.Д. Войлошнікова), "Методика вивчення географії Запорізької області" частини 1,2,3 (1984р.), "Проблеми екології та природокористування"(1994).
Науковці Мелітопольського педінституту досліджують широкий спектр проблем розвитку живої і неживої природи краю : "Районування території Запорізької області за екологічною ситуацією" (Огай В.Ф. та ін.), "Заходи по оздоровленню навколишнього середовища Запорізької області" (Голіков М.Ф.), "Еколого-економічна оцінка водних ресурсів та їх використання в Запорізькій області", "Територіальна організація природних умов і ресурсів Запорізької області" (Арабаджі О.С). Сажнева Н.М., Левада О.М., Чепиль Ю.А. "Оценка природных рекреационных предпосылок Запорожского Приазовья", Серебрякова Р.В. и Иванова В.М. "Проблема природного и отраслевого районирования степных зон юга Украины" (на примере Запорожской области), Тюкова В.В., Крылов Н.В., Торбунова М.Д. "Почвы и земельные ресурсы Запорожской обл.", Барабоха Н.Н. "К вопросу изучения хроноорганизации степных ландшафтов", Кулык П.Р. "Внутренние воды Западного Приазовья", Глущенко Ю.И. "Некоторые аспекты формирования структуры антропогенных ландшафтов Запорожской области", Тамбовцев Г.В., Тамбовцева А.Т. "Концепция эколого-экономического районирования территории мезорегионального уровня".
У 1998 році виходить збірник "Рекреаційні дослідження Приазовського регіону". Перед цим у Мелітопольському педінституті формується рекреаційна наукова школа під керівництвом Сажнєвої Н.М. Науковці працюють над відповідними дисертаціями і захищають їх - Байтеряков О.З. у 1996 р., Донченко Л.М. та Яковенко Н.В. у 2002 р., зараз працюють Арсененко І.А. та Орловська Т.О.
Кожна людина повинна знати свій край. В 1991 р. Міністерство освіти видало програму вивчення у школах рідного краю. У 1993р. Сажнєва Н.М. надрукувала "Методичні розробки вивчення рідного краю в школі" для вчителів за програмою Міністерства освіти.
Настала потреба у посібнику для учнів. Вчителі з тридцятирічним досвідом праці в школі накопичили великий за обсягом краєзнавчий матеріал (з власних теоретичних та польових досліджень у походах по рідному краю з учнями). В 1997 р. Шиловою Л.Г. та Тимашовою В.І. виданий посібник для учнів "Географія рідного краю. Запорізька область" для вивчення у 5 класі та для використання у 6-9 класах школи.
Вивчення курсу "Географія рідного краю" в школі має велике значення для формування особистості, виховує у дитини не тільки наукову обізнаність з питань розвитку знань про рідний край, а й патріотизм - любов до свого краю і Батьківщини.
Членами Мелітопольського відділу географічного товариства продовжуються краєзнавчі дослідження. Так, у 1997 році виходить книга "Народи Північного Приазов'я " під редакцією І.П.Аносова, М.В. Елькіна, Б.М. Кочерги. Великий внесок у друк цієї книги вніс М.В. Крилов, дослідження якого з питань населення краю викликали зацікавленість вчених з-за кордону.
В 1998р. друкується книга Б.Д. Михайлова "История г.Мелитополя".
Запорізький край особливо ретельно досліджується зі створенням геофаку МГПІ у 1961р. Проблеми не доскональності окремих досліджень народжуються в процесі життя (раціональне природокористування, раціональне розміщення господарства, забруднення навколишнього середовища, знаходження нових аспектів розвитку господарства у ринкових умовах та ін.). Вчені зараз уже (з 2000 року) педуніверситету ретельно займаються польовими та прикладними дослідженнями. Так в 2004 році на кафедрі фізичної географії закінчена наукова тема "Фізико-географічні дослідження природно-ресурсного потенціалу Запорізької області та суміжних територій". Провідним напрямком в загальній темі та індивідуальних тем викладачів кафедри було наукове обґрунтування ефективності використання природно-ресурсного потенціалу Запорізької області. Водні ресурси області вивчав доцент Левада О.В., рекреаційний потенціал - ас. Непша О.В., природоохоронні об'єкти і території в структурі ПРП Запорізької області досліджував доцент Воровка В.П. Зараз кафедра фізичної географії МДПУ працює над темою "Дослідження екологічного стану природно-територіальних комплексів Запорізької області і суміжних територій в умовах сучасного природокористування". Доцент Левада О.В. працює над фізико-географічним моніторингом у природокористуванні Запорізької області, старший викладач Прохорова Л.А. вивчає геоекологічна ситуацію промислового міста на прикладі міста Мелітополя. Учителі географії теж приймають участь у дослідженнях (раціональне водокористування на фоні дефіциту прісної води, забруднення повітря викидами автотранспорту на трасі Москва-Сімферополь, та ін.), залучаючи до цього і учнів. Цьому сприяють заняття учнів у Малій Академії Наук, де учні під керівництвом науковців з університету досить успішно залучаються до досліджень. Наполегливі досягнення результативності досліджень формують у учнів науковий світогляд та відповідальність за свої дії.
Література:
1. І.П. Аносов, М.В. Елькін та ін. Народи ПівнічногоПриазов?я (етнічний склад та особливості побутової культури). 1998.
2. П.К. Дзякович. "Очеркь города Мелитополя и его уезда в географическомъ отношении". Мелитополь, 1900 г.
3. Известия Мелитопольского отдела Географического общества УССР и Запорожского областного отделения общества охраны природы УССР. "Промінь". Днепропетровск, 1965.
4. Б.Д. Михайлов. История города Мелитополя. "Просвіта". Запоріжжя, 1997р.
5. Сборник научных трудов преподавателей и сотрудников естественно-географического факультета. -Мелитополь, 1994.
6. Н.М. Сажнєва. Методика вивчення рідного краю Запорізької області. -Мелітополь, 1993.
7. Н.П. Стогний. Запорожская область. -Запорожье, 1963г.
8. А.А Хижняк. Запорожская область. 1965г.
9. Л.Г. Шилова, В.І. Тимашова. Географія рідного краю. Запорізька область. -Запоріжжя, "Просвіта". 1997.
10. Шилова Л. Історія регіональних суспільно-географічних досліджень Запорізького краю//Наукові записки ТНПУ. Серія: Географія. № 2, 2005. - Тернопіль.

 
 

Цікаве

Загрузка...