WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Історія регіональних суспільно-географічних досліджень Запорізького краю - Реферат

Історія регіональних суспільно-географічних досліджень Запорізького краю - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Історія регіональних суспільно-географічних досліджень Запорізького краю
Уявлення про територію складаються на підставі суспільно-географічних досліджень, як сучасних, так і історичних. Неможливо констатувати розвиток регіону і прогнозувати його майбутнє, не проаналізувавши надбання колишніх досліджень.
Перші згадки про наш край ми одержуємо з давніх часів (Геродот, Андрій Первозванний). У середині ХVІІ ст. про територію проживання запорізьких козаків у контексті опису України йдеться у відомій книзі француза Г. Л. де Боплана, виданій російською мовою пізніше (Боплан. Описание Украины. - СПб, 1832).
Документально зафіксовані дані про Запорізький край охоплюють в основному два останні сторіччя. З ХІХ ст. маємо дослідження і роботи О. Афанасьєва-Чужбинського ("Поездка в Южную Россию", 1863), "Путевые записки" Лосоты" (1873), А.Л. Русова ("Русские тракты в конце ХIII - XIV веков", 1876), Вернера ("Исторический очерк заселения Мелитопольского уезда", 1887), Вернера і Харизоманова ("Сборник сведений по Таврической губернии", т.1, выпуск II, 1889), Д.І. Яворницького (Д.И. Иварницкий. "История Запорожских казаков", "Вольности Запорожских казаков", 1890), "Дело Мелитопольской Городской Управы", 1893г., №1, Татаринова ("Очерк Таврической губернии", 1894), А. Деревицького (1897), П. К. Дзяковича ("Очеркъ города Мелитополя и его уъзда в географическомъ отношении", 1900)
Фундаментальна праця Надії Павлівни Стогній кандидата географічних наук "Запорожская область. Природа и хозяйство" була надрукована в 1964 році. Її теоретичні дослідження дуже ємні і складають понад 100 джерел. Серед них твори вчених фізгеографів і економгеографів, політологів, статистичні довідники:
Л. С. Берг. Основы климатологии, 1938. Викопні багатства України. За редакцією Л. Мельнікова, 1933. Геологічна будова та корисні копалини України. За редакцією С. Соболєва, 1933.
В. В. Докучаев. Наши степи прежде и теперь. СХГ, 1937.
И. А. Железняк. Днепровский каскад гидроэлектростанций. К., 1961.
Запорожская область в годы ВОВ 1941-1945гг. Сборник документов. Запорожское книжно-газетное издательство. 1959.
А. А. Измаильский. Как высохла наша степь. М., 1897.
Иловайский. Днепровские пороги. Киев.1911.
В. Постников. Южно-русское крестьянское хозяйство. М., 1907.
Сборник статистических сведений по Таврической губернии. Т.5, 1887, Т.7, 1988, Симферополь. Справочник Таврической губернии за 1911 год.
Чефранов. Морфологічний опис ґрунтів Бердянської коси Азовського узбережжя. 1928.
Широке вивчення території Запорізького краю почалося з заснування Мелітопольського відділу Географічного товариства СРСР 29 травня 1956 року. В цей день відбулося багатолюдне зібрання спільноти міста, на якому було оголошено про народження Мелітопольського відділу.
Засновниками його були доцент, кандидат географічних наук А.А. Хижняк, краєзнавець і гідрохімік М.О. Алексєєв, кандидат біологічних наук Д.І. Сакало, краєзнавець історик Г.А. Барков, доктор історичних наук М.Я. Рудинський - завідуючий відділом первісного ладу Інституту археології АН УРСР.
Задачі, які ставив перед собою Мелітопольський відділ Географічного товариства, зводились до наступного:
а) комплексне всебічне вивчення рідного краю (району, області, Північно-Західного Приазов'я );
б) пропаганда краєзнавчих знань серед населення краю;
в) публікації краєзнавчих матеріалів в збірниках, навчальних посібниках, краєзнавчих виданнях, періодичній пресі;
г) втілення результатів краєзнавчих досліджень в практику.
В перші роки існування відділу в його складі діяли 6 краєзнавчих секцій: міська, колгоспно - радгоспна, геолого - гідрологічна, ґрунтів, флори і фауни, шкільного краєзнавства, туристська. В ті ж перші роки був організований краєзнавчо - географічний лекторій і експедиційне вивчення природи і історії краю. На одному з засідань товариства з доповіддю про своє дослідження з топоніміки виступив запорізький краєзнавець В.Г. Фоменко, який ознайомив всіх з цікавими історичними фактами, увіковічених в місцевих географічних назвах. Пізніше ці матеріали лягли в основу книги В.Г. Фоменко "Звідки ця назва?", яка зараз є бібліографічним рідкісним явищем.
На засіданнях товариства розглядались питання географії, історії, економіки міста і краю, обговорювались особливості природи краю і питання охорони природи.
Проводилися слухання і обговорення рукописів наукових і краєзнавчих праць членів товариства. А.А. Хижняк, М.О. Алексєєв, Г.А. Барков досліджують Мелітополь і видають книгу "Мелитополь. Историко - географический очерк". А.А. Хижняк видає книгу "Запорожская область". П.П.Орлов надрукував ряд статей по вивченню орнітофауни Нижнього Дніпра у зв'язку з будівництвом Каховського гідровузла. Б.А. Янковський надрукував статтю про зміни іхтіофауни Молочного лиману після з'єднання його з морем. Дві книжки краєзнавчих оповідей видав мисливець-натураліст Павло Ловецький.
В 18 км від Мелітополя в заплаві ріки Молочної в селі Терпінні розташована історико-археологічна пам'ятка природи Кам'яна Могила - унікальний останець сарматських відкладів. Подібного нічого немає ніде в Причорноморських степах. На стелях і карнизах гротів залишились з давніх давен численні зображення - петрогліфи, які є цінними документами первісної ідеології та мистецтва.
Хоча Кам'яна Могила і була вперше досліджена ще в 1890 р. професором Веселовським, в 1934 р. її якби знову відкрив науковий працівник Мелітопольського музею В.Н. Даниленко, а в 1936 р. вона була досліджена начальником Азово-Чорноморської експедиції О.Н. Бадером, суттєве значення цієї унікальної пам'ятки показав лише М.Я. Рудинський. В результаті його дослідження було розвідано більше однієї тисячі кам'яних плит і відкрито 52 плити з наскельними малюнками. Встановлено, що сюжети малюнків різноманітні і стилістичне оформлення їхнє різне. Це, по висловленню М.Я. Рудинського, пам'ятки різних етапів історії стародавнього суспільства на Азово-Чорноморському півдні.
В 1965 році своєрідним підсумком десятиріччя життя і діяльності Мелітопольського відділу Географічного товариства став друк першої збірки "Известия Мелитопольского отдела Географического общества УССР и Запорожского областного отдела общества охраны природы УССР". В цю книгу увійшли матеріали про мінеральні багатства та підземні води (А.А. Хижняк, М.О. Алексєєв), про ґрунти (Орлов Н.Я.), клімат (Пархоменко М.Л.), комахи (Агєєва К.Н.), про рибогосподарське використання Молочного лиману (Янковський Б.А.).
Також, були надруковані тези дослідження про аномалії погоди і рідкісні оптичні явища в атмосфері Мелітопольщини (Семенюта О.М.); про зсуви північно - західного узбережжя Азовського моря (Мінько А.П.), про острови в Каховському водосховищі, нотатки про птиць (Левицький П.Ф.), порівняльна характеристика риб і рибогосподарське значення рік Берди, Обіточної та Молочної (Лошаков А.С.), птиці Молочного лиману (ОрловП.П.).
Після від'їзду з міста А.А. Хижняка, який більше 10 років очолював Мелітопольській відділ Географічного товариства, наступив деякий спад в роботі, а новий підйом в роботі почався з приїздом в місто В.Д. Войлошнікова, Н.А. Войлошнікової і В.М. Фоміна, який до 1977 року очолював відділ. Тоді ж почали під його керівництвом вивчатися медико-географічні і фенологічні проблеми краю. Йшла праця над проблемою "Медико-географічна оцінка Приазов'я для розвитку відпочинку трудящих". Результати цих досліджень друкувались в

 
 

Цікаве

Загрузка...