WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Створення топографічного плану стереографічним методом на Жмеринському об`єкті - Курсова робота

Створення топографічного плану стереографічним методом на Жмеринському об`єкті - Курсова робота

ізоляційних будівельних плит.
В області трапляються корисні мінеральні джерела. Клімат в цій області помірно-континентальний. Переважає сонячна погода з помірною вологістю та слабкими вітрами. Грунти тут переважно чорноземні ( середньо-гумусні, темно-сірі та опідзолені ).
В Жмеринському районі кліматичні умови досить сприятливі для розвитку сільського господарства, зокрема для вирощування озимої пшениці, ярих зернових культур і особливо цукрових буряків, а також овочівництва, садівництва.
1.2. ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНА ВИВЧЕНІСТЬ ОБ'ЄКТУ
Ділянка робіт забезпечена топографічною картою масштабу 1:200000. Номенклатура даної карти У-32-62-Б. ("Ахим"). Система координат Гаусса-Крюгера, система висот Балтійська,
Схилення на 1964 рік західне 2015!. Середнє зближення меридіанів західне 1044! . При прокладанні бусолі (компаса) до вертикальних ліній координатної сітки середнє відхилення магнітної стрілки західне 0013!. Річна зміна схилення східного 0022!. Поправка в дирекцій ний кут при переході до магнітного азимуту 0027!.
Карта обмежена паралелями з широтами 54010! до 54020! і меридіанами з довготами 6045!до 7000!.
1.3. ПРИЗНАЧЕННЯ І ЗМІСТ ТОПОПЛАНІВ МАСШТАБУ 1:5000
Топоплани масштабу 1:5000 можуть застосовуватися:
- для розробки генеральних планів населених пунктів, проектів розміщення першочергового будівництва, магістральних інженерних мереж та комунікацій, транспортних шляхів, інженерної підготовки земельно-господарського устрою та озеленення території;
- для розробки проектів міських промислових районів, складських транспортних розв'язок при розробці генерального плану міста, технічного проекту забудови;
- для складання планів окремих районів міст, проектів детального планування на незабудованій території при нескладному рельєфі місцевості та плануванні приміської зони;
- для розробки технічних проектів промислових, гірничих та сільськогосподарських підприємств усіх галузей;
- для виконання науково-розвідувальних робіт, попередніх і детальних розвідок та визначення запасів родовищ корисних копалин великих і середніх розмірів з відносно простою геологічною будовою;
- для проектування будівництва гірничих підприємств, а також для розв'язування гірничотехнічних завдань при експлуатації родовищ корисних копалин;
- для складання генеральних маркшейдерських планів нафтогазових родовищ;
- для розробки проектів осушення та зрошення сільськогосподарських земель, регулювання річок-водозбірників та характеристик типових ділянок;
- для земельного та містобудівного кадастрів, землеустрою колективних, фермерських сільськогосподарських угідь;
- для камерального трасування автомобільних доріг в умовах складного рельєфу місцевості, на підходах до великих населених пунктів та в інших місцях із складною ситуацією;
- для проектування трас повітряних ліній електропередач у місцях перетину їх зі спорудами;
- для проектування і будівництва гідровузлів на малих рівнинних і
гірських річках;
- для визначення на місцевості проектного контуру водосховища;
- для проектування залізниць і автомобільних доріг на стадії технічного проекту.
Дані топоплани слугують основою для складання топопланів і карт більш дрібних масштабів. Крім того, в масштабі 1:5000 можуть створювати топографічні плани шельфової зони морів і внутрішніх водойм.
Топоплани шельфу призначаються для локальних геофізичних і геологорозвідувальних робіт, розробки проектів експлуатації морських родовищ корисних копалин і будівництва в морі інженерних споруд тощо.
У залежності від призначення топографічних планів встановлюються масштаби топографічних знімань. При цьому передбачається, що топографічне знімання населених пунктів залежно від типу території, яка підлягає картографуванню, виконується в двох масштабах:
1:1000 та 1:5000 - на території з переважно одноповерховою забудовою або на незабудованій території.
На топопланах масштабу 1:5000 достовірно та з потрібною точністю і детальністю (залежно від масштабу плану) відображають:
- пункти тріангуляції, полігонометрії, трилатерації, ґрунтові та стінні репери і пункти знімальної основи, які закріплені на місцевості центрами (наносяться за координатами). На планах масштабу 1:5000 не показують стінні репери, марки і стінні знаки пунктів мереж згущення, але показують наземні центри цих пунктів;
- будинки і будівлі, їхні характеристики згідно з умовними знаками. Будівлі, що виражаються в масштабі плану, відображають за контурами їхніх цоколів. Архітектурні виступи будинків і споруд відображаються, якщо величина їх на плані 0,5 мм і більше
- промислові ою'єкти - будівлі і споруди заводів, фабрик, електростанцій, шахт, кар'єрів, торфорозробок тощо, бурові та експлуатаційні свердловини, нафтові та газові вишки, цистерни, наземні трубопроводи, лінії електропередач
високої та низької напруги, колодязі і мережі підземних комунікацій, об'єкти комунального господарства.
1.4. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПЛАНОВОЇ АЕРОФОТОЗЙОМКИ
При топографічній аерофотозйомці повинно бути допущено ряд вимог, дотримання яких забезпечує наступну фотограмметричну обробку аерофотознімків. Відхилення висоти над середньою площиною зйомки від обчислювального значення не повинно перевищувати 3% при зйомці рівнинного району та гірського 5%.
Схеми поздовжнього (а) і поперечного (б) перекриття аерознімків і непаралельності базису фотографування сторони аерознімка (в).
На прямолінійності маршрутів, яка характеризується відношенням стрічки прогину до довжини маршруту не повинна перевищувати 2% при зйомці в масштабах і з висотою і крупніше з висотою нижче.
Продовження перекриття Рх аерознімків повинно бути в середньому 60% (мінімальне перекриття - 50%), що забезпечує потрібне повздовжнє перекриття не менше 2%. Перекриття трьох послідовних аерознімків є обов'язковим, так як воно визначає перекриття між сусідніми стереопарами. В межах цього
перекриття набирають зв'язуючі точки, які забезпечують передачу координат з одної стереопари на другу. В залежності цілей аерозйомки і використовуючих технічних заходів поздовжнє перетинання може бути в 80-90% з коливанням 3-5%.
В цих випадках, якщо взяти аерознімки через один Рх = 80%, або при Рх = 90%, то відповідно отримуємо два чи чотири маршрути з Рх = 60%, що дозволяє провести незалежні вимірювання по кожному з маршрутів.
Поперечне перекриття Ру аерознімків з складних маршрутів повинно бути всередньому 30-40% при мінімальному значенні 20% і максимальному не перевищуючому середнього на 10-20%. В поперечному перекритті нумерують точки польової прив'язки аерознімків, зв'язуючи точки для передачі координат з одного маршруту на другий, точки фотограмметричного згущення.
Для підвищення точності побудови сітки фототріангуляції виконують аерофотозйомку з Ру = 60%.
Літак при аерозйомці повинен летіти з відповідною швидкістю по паралельних маршрутах на одній висоті.
Аерозйомка повинна виконуватися при відсутності хмарності. При відсутності хмарності висота сонця повинна бути не менше 200 при чорно-білій плівці і 250 - при кольоровій.
РОЗДІЛ 2
2.Розрахунково-проектна частина
2.1 ВИБІР І ОБГРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ РОБІТ І ЇЇ ХАРАКТЕРИСТИКА
Рис. 2.1.
Технологічні схеми створених карт і планів за матеріалами аерофотозйомки можуть значно відрізнятися залежно від бази приладів, що є на підприємстві, або рельєфу та масштабу самих карт. Відомо кілька

 
 

Цікаве

Загрузка...