WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Створення топографічного плану стереографічним методом на Жмеринському об`єкті - Курсова робота

Створення топографічного плану стереографічним методом на Жмеринському об`єкті - Курсова робота

Міністерство освіти і науки УкраїниІнститут управління природними ресурсами
з дисципліни основи фотограмметрії
ТЕМА: Створення топографічного плану
стереографічним методом на Жмеринському
об`єкті
Студент гр.К-32 ___________Вітенко М. Д.
Керівник курсового проекту _____________
Тинкалюк Ю. В.
Зав. Кафедрою ____________________
Тартачинський Р. М.
Коломия, 2002 рік
ЗМІСТ
АНОТАЦІЯ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1
1.Загальні положення.
1.1. Фізико-географічна вивченість району..............................................................
1.2. Топографо-геодезична вивченість об'єкта.........................................................
1.3. Призначення і зміст топографічного плану масштабу 1:5000.........................
1.4 Основні вимоги до планової аерозйомки............................................................
РОЗДІЛ 2
2. Розрахунково-проектна частина.
2.1. Вибір і обґрунтування оптимальної технологічної схеми робіт і її характеристика
2.2. Розрахунок і обґрунтування основних параметрів аерофотознімання.
2.3. Розрахунок планової аерофотозйомки
2.4. Проект планової аерофотозйомки
2.5 Розрахунок кількості базисів між плановими і висотними розпізнавальними
точками...............................................................................................................................
2.6. Проект планово-висотної прив'язки
РОЗДІЛ 3
3. Проект польової підготовки аерознімків
3.1. Технічні вимоги до планово-висотної прив'язки аерознімків.
3.2 вибір і обґрунтування методу та розрахунок точності планово-висотної прив`язки.
3.3 Топографічне дешифрування на об`єкті
РОЗДІЛ 4
4. Камеральні стереографічні роботи
4.1 Згущення планово-висотної основи
4.2 Визначення елементів взаємного орієнтування стерео пари
4.3. Стереотопографічна зйомка на УСП.
Висновки
Література
АНОТАЦІЯ
Розробимо проект аерофотозйомочних робіт, проект планової і висотної підготовки аерофотознімків, визначені елементи взаємного орієнтування аерофотознімків.
В результаті проведення експериментальних робіт на стереокомпараторі УСП складаємо оригінал карти в масштабі 1:5000.
АNNОТАТIОN
In this coerce work was worked out the project of the aero photography, the project of aerial photographs, where set ermines elements of mutual aerial photographs.
As a result of experimental works on stereoprogektor was obtained an original of the map as scale 1:2000.
ВСТУП
Фотограмметрія вивчає властивості фотозображення, методів його отримання і вимірювання, розробка приладів для вимірювання і перетворення фотознімків. Фотограмметрія особливо поширена в топографії. Переважна більшість карт і планів створених за допомогою аерофотозйомки. Весь комплекс робіт називається фотографічна зйомка.
У прикладній фотограмметрії вивчаються методи використання фотограмметричних матеріалів при проектуванні, будівництві і експлуатації інженерних споруд, а також в розвідувальних роботах, землевпорядкуванні, земельному кадастрі, лісотаксації, дорожній справі і міських населених пунктах, освоєння шельфу.
В фотограмметрії одержують знімки за допомогою аерофотоапаратів.
Аерокосмічна зйомка широко застосовується в геології. За її допомогою визначають розломи земної кори.
Топокарти широко застосовуються у військовій справі.
Фотограмметрія почала розвиватись після винайдення фотографій 7.01.1839 р. французьким вченим Дагером, після цього її почали широко застосовувати в топографії.
В 1855 р. - були зроблені з повітряної кулі перші аерофотознімки, по яких були зроблені перші плани м.Парижу. Французький геолог Цівіаль провів фотографування з високих схилів Альпів, за допомогою цих знімків він вивів геологічний контур.
В 1851 р. французький інженер Лосед запропонував використовувати аерофотознімки для складання архітектурних креслень.
А у 1891 р. - фотограмметрія була застосована Вілером в Росії.
В шістдесяті роки були проведені глибокі дослідження в області використання обчислювальної техніки при побудові фотограмметричних мереж. Спеціально були створені такі технічні центри, які називались науковими школами.
Ці школи знаходились у великих містах, таких як: Новосибірськ, Ленінград, Київ, Львів, Донецьк та інші.
Київська школа розв'язала і продовжує розв'язувати велику кількість задач зв'язаних у використанні фотограмметричних методів у будівництві.
Львівська і Донецька школи розв'язували складні задачі з використанням аерофотознімків та наземної зйомки для різних господарських потреб.
Враховуючи все вище сказане-наша курсова робота теж певним чином полягає в тому,щоб навчити нас розв`язувати відповідні задачі пов`язані з фотограмметрією.
РОЗДІЛ 1
1 Загальні положення
1.1. ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ВИВЧЕНІСТЬ ОБ'ЄКТУ.
Жмеринка- місто районного підпорядкування, важливий залізничний вузол, розташований на 47км. від Вінниці. Населення 36,2тис.чол.Жмеринка-центр району, населення якого 109.3тис.чоловік, 74 населені пункти підлягають міській та 26 сільським радам. Територія району 1189кв.км.Орних земель 68192га, багаторічних плодових насаджень 3600га,сінокосів-1777га,пасовиськ-4261га.Засновано Жмеринку у другій половині 19ст.взв`язку з будівництвом залізниці Київ-Балта(1865р.).
Жмеринський район входить в Вінницьку область. Вінницька область розташована в Лісостеповій смузі правобережної частини України. Центр області-місто Вінниця. Вінницька область межує з Молдавією, на заході-з Чернівецькою та Хмельницькою, на півночі-з Житомирською, на сході-з Київською, Черкаською, Кіровоградською і на півдні-Одеською областями. Площа області 26,5тис.кв.км.Найбільша її протяжність зі сходу на захід 200,а з півночі на південь185км. Основна частина населення-українці.
Більша частина області розташована на Волино-Подільській та Придністровській височинах .Поверхня її-підвищене плато, яке понижується в напрямку з північного заходу до південного сходу. За характером рельєфу територія області хвиляста рівнина, порізана численними долинами річок, ярами і балками особливо в районі Придністров`я.
В області густа мережа річок, які належать до Південного Бугу, Дністра і Дніпра. На притоках багатьох річок створено численні ставки. Зокрема найбільше ставків розташовано у Вінницькому, Барському, Тульчинському, Калиновському, Літинському та Жмеринському районах (Жмеринський район і є об`єктом для виконання проекту в даній курсовій роботі, для проведення аерофотознімання, на що слід звернути увагу). На Вінничині поширена лісостепова рослинність. Ліси займають тут 313тис.га, чагарники-10,7тис.га. Великі масиви лісів розкинулись у південно-східній і центральній частині області.
На Вінниччині зареєстровано понад 800 родовищ різноманітних копалин. Місцевість багата на такі будівельні матеріали, як піки, глини, вапняки, мергелі. Великі поклади їхзалягають на Волино-Подільській та придністровській височинах. Цінною сировиною для хімічної промисловості є фосфорити, які розташовані смугою від Могилева-Подільського до Бучача Тернопільської області. З гірських порід поширені граніти, яких багато залягає в Жмеринському районі.
Паливні ресурси області обмежені. Є невеликі родовища кам`яного і бурого вугілля місцевого значення. В деяких районах області виявлено значні запаси торфу, який використовується не тільки як паливо а й для удобрення земель та виготовлення

 
 

Цікаве

Загрузка...