WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Інвентаризація земель населених пунктів - Реферат

Інвентаризація земель населених пунктів - Реферат

аналізупідлягають:
" матеріали геодезичних і топографічних робіт, виконаних на території населеного пункту;
" відомості генерального плану та іншої містобудівної документації, державні будівельні норми, необхідні для проведення інвентаризації земель;
" технічні звіти зі встановлення зовнішніх меж: землеволодінь і землекористувань;
" матеріали попередніх інвентаризацій;
" паспорти земельних ділянок;
" документи і матеріали про відведення земельних ділянок;
" відомості чергових планів відведень і забудови;
" матеріали з винесення в натуру, встановлення (поновлення) і визначення меж земельних ділянок та меж населеного пункту;
" матеріали обстеження бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки земельних ділянок, індивідуальної забудови;
" матеріали виконавчих зйомок, що містять відомості про землекористувачів, власників землі;
" матеріали та документи, що мають кадастровий зміст (реєстри, таблиці тощо) в різних службах і управліннях комунального господарства, благоустрою, озеленення і т.п.
Особлива увага при проведенні підготовчих робіт приділяється вивченню всіх документів і матеріалів, у тому числі і проектних, в яких містяться відомості з усіх видів відведення земельних ділянок по землекористувачах, власниках землі, акти вибору і плани відведення, паспорти земельних ділянок, Державні акти на право користування землею, проектні рішення, відомості про закріплення меж ділянок межовими знаками і їх характеристики, результати проведення вимірів меж землекористування, їх виконавці та час проведення.
На основі зібраних і проаналізованих матеріалів складається технічне завдання (ТЗ) на проведення інвентаризації земель міста або населеного пункту, в якому передбачається такий порядок виконання робіт:
" розбивка території населеного пункту на мікрорайони, квартали (масиви);
" вибір технології проведення виробничого етапу інвентаризації;
" створення робочого етапу інвентаризаційного плану (схеми);
" складання землевпорядної справи кварталу (масиву);
" обстеження геодезичної мережі;
" встановлення межі міста (населеного пункту);
" встановлення фактичних меж: землеволодінь і землекористувань;
" складання акта встановлення та погодження меж:;
" обчислення площ населеного пункту, землеволодінь і землекористувань;
" ведення земельного балансу кварталів в цілому у населеному пункті.
Залежно від площі населеного пункту вибирається загальна структура розбивки його території, яка повинна враховувати наявний адміністративно-територіальний поділ та особливості території населеного пункту. Невеликі населені пункти залежно від їх площі та структури можуть не мати квартальної розбивки. Як облікова кадастрова одиниця використовується конкретне землекористування, землеволодіння, а в ролі кадастрової одиниці повинен виступати мікрорайон, квартал або; інший компактний масив, обмежений червоними лініями (де можливо) або природними межами (наприклад, міський парк, промислова або комунальна зона, масив земель сільськогосподарського використання і тлі,). Квартали або масиви об'єднується в райони. Кодування кварталів, масивів, а також землекористувань, землеволодінь виконується відповідно до вказівок щодо ведення реєстраційної (поземельної) книги,
У технічному завданні (ТЗ) дається опис технології проведення виробничого етапу інвентаризації. Він визначається наявністю топографічного забезпечення території населеного пункту або окремої його частини (району, кварталу, масиву). При розробці цього розділу необхідно керуватись наступними принципами:
ў для створення робочого інвентаризаційного плану необхідно мати за основу топографічні плани;
ў масштаб вихідного топографічного матеріалу повинен бути не дрібніший ніж 1:2000;
ў вихідний матеріал може не мати відображення підземних споруд та рельєфу;
ў при відсутності топографічних планів за основу допустимо використовувати аерознімки, збільшені до масштабу 1:2000;
ў як виняток, дозволяється з відома Комітету по земельних ресурсах і єдиному кадастру Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь земельних ресурсів, управлінь (відділів) земельних ресурсів міст обласного (районного) підпорядкування проводити інвентаризацію земель за окремими кварталами (масивами) при наявності топографічних карт масштабу дрібніше ніж: 1:2000.
Проведення всіх нових топографічних зйомок може здійснюватись тільки за узгодженням з Комітетом по земельних ресурсах і єдиному кадастру Автономної Республіки Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими управліннями земельних ресурсів, управліннями (відділами) земельних ресурсів міст обласного (районного) підпорядкування.
Якщо наявні якісні матеріали, робочий інвентаризаційний план складається у такому порядку:
ў на топографічну основу переносяться межі кварталів (масивів) та їх коди;
ў на всіх наявних матеріалах, у разі можливості, позначаються межі землекористування, землеволодіння всередині коленого кварталу (масиву).
За наявності застарілих топографічних матеріалів у технічному завданні (ТЗ) передбачається їх коригування, яке повинно поєднуватись з польовим обстеженням меж землекористувань, землеволодінь. Якщо наявні приведені до масштабу 1:2000 аерознімки, межі кварталів (масивів) наносяться на них шляхом перенесення по контурних точках з наявного картографічного матеріалу, або перенесення сітки координат, причому кожна вершина переноситься незалежно. З урахуванням масштабу, визначеного по перенесеній сітці, наносяться межі кварталів (масивів) за координатами. Аерознімок з нанесеними на нього межами кварталів буде використовуватись як робочий інвентаризаційний план. За відсутності топографічного матеріалу необхідного масштабу складається робоча інвентаризаційна схема масштабу 1:2000. На стандартній сітці кварталів, розробленій на чистій основі, наносяться за координатами межі кварталів (масивів). З планів дрібнішого масштабу переносяться елементи ситуацій, положення яких повинне бути уточнено польовими обстеженнями, що відмічається в технічному завданні. За наявними матеріалами наносяться контури землекористувань, землеволодінь. У технічному завданні вказуються принципи розмежування землекористувань у спірних випадках з урахуванням специфіки населеного пункту. В роботах з обстеження геодезичної мережі населеного пункту вказуються порядок передачі топографо-геодезичних матеріалів землевпорядним службам, організаціям, які володіють цими даними; порядок польового обстеження пунктів мережі, а також пропозиції щодо доцільності її розвитку для забезпечення робіт з інвентаризації земель.
У технічному завданні на встановлення межі населеного пункту додаються порядок обстеження наявної мережі та пропозиції щодо її впорядкування. Технічне завдання затверджується керівником обласного, Київського і Севастопольського міського управлінь земельних ресурсів, керівництвом міського та районного відділу земельних

 
 

Цікаве

Загрузка...