WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Інвентаризація земель населених пунктів - Реферат

Інвентаризація земель населених пунктів - Реферат


Реферат на тему:
Інвентаризація земель населених пунктів
Одним із методів отримання інформації для ведення державного земельного кадастру є інвентаризація земель.
Метою проведення інвентаризації є створення основи для:
ў ведення державного земельного кадастру в населених пунктах;
ў реєстрації земельних ділянок;
ў видачі власникам землі (землекористувачам) документів, що засвідчують право власності на землю або право користування нею;
ў забезпечення створення банку даних на паперовій основі та магнітних носіях;
ў організації постійного контролю за використанням земель в населених пунктах.
Основні завдання проведення інвентаризації земель населених пунктів
виявлення всіх землекористувачів, власників землі зі встановленням меж їх ділянок
виявлення земельних ділянок, що не використовуються або використовуються нераціонально, не за цільовим призначенням
встановлення фактичних меж землекористувань, проектних та фактичних меле районів (у містах), а також окружних меж населених пунктів і закріплення їх на місцевості відповідними межовими знаками
Інвентаризація земель населених пунктів може бути запланована в межах населеного пункту, кварталів або окремих землекористувачів.
Загальне керівництво роботами з інвентаризації земель населених пунктів та їх організація покладаються на міські управління земельних ресурсів та управління (відділи) земельних ресурсів міст обласного (районного) підпорядкування й місцеві земельні органи Держкомзему України.
Безпосередня організація робіт із проведення інвентаризації земель населених пунктів та керівництво ними згідно із законодавством покладаються на державні адміністрації міст Києва і Севастополя, відповідні органи місцевого самоврядування - управління земельних ресурсів міст Києва і Севастополя та управління (відділи) земельних ресурсів міст обласного (районного) підпорядкування.
Організація робіт із проведення інвентаризації земель міст, селищ районного підпорядкування і сільських населених пунктів та керівництво ними покладаються .на державні адміністрації районів та районні відділи земельних ресурсів.
Відповідні органи місцевого самоврядування:
" приймають розпорядження про проведення інвентаризації земель міст (населених пунктів) та організовують їх публікацію в засобах масової інформації;
" передають відповідним міським управлінням (відділам) земельних ресурсів право на розпорядження бюджетними коштами, виділеними на проведення робіт з інвентаризації земель міст (населених пунктів), відкривають їм розрахункові рахунки та наділяють їх повноваженнями замовника на if і роботи;
" затверджують склад земельно-адміністративних районних, міських, селищних та сільських комісій;
" визначають функції міських і селищних служб, організацій, органів управління, виконавців для проведення робіт з інвентаризації земель, встановлюють порядок, відповідність, терміни проведення робіт, систему контролю і звітності;
" встановлюють відповідальність відповідних служб міст (населених пунктів), юридичних та фізичних осіб щодо надання матеріалів та інформації, необхідних для проведення інвентаризації земель;
" погоджують результати завершеної інвентаризації в цілому і подають їх на затвердження відповідним органам місцевого самоврядування.
Міські управління (відділи) і районні відділи земельних ресурсів здійснюють:
ў підготовку проекту розпорядження глави органу місцевого самоврядування про проведення інвентаризації земель відповідних міст та населених пунктів;
ў формування складу районної, міської, селищної та сільської" земельно-адміністративних комісій;
ў розробку плану і графіків проведення робіт з інвентаризації земель;
ў розробку і затвердження технічних завдань на виконання робіт з інвентаризації земель і укладання на їх основі договору з виконавцем;
ў організацію контролю та приймання робіт у виконавця;
ў розгляд матеріалів за підсумками інвентаризації земель щодо кожного кварталу, масиву, населеного пункту в цілому, де інвентаризація завершена, підготовку пропозицій з регулювання земельних відносин і землекористування та подання їх на погодження адміністрації міста, району, селища, села і затвердження відповідними органами місцевого самоврядування;
ў організацію збереження матеріалів інвентаризації земель на паперовій основі та магнітних носіях.
До складу районних, міських, селищних, сільських земельно-адміністративних комісій включаються ? представники районних відділів земельних ресурсів, ? міських управлінь (відділів) земельних ресурсів, ? селищних, ? сільських рад, ? податкової інспекції, ? управління (відділу) архітектури і містобудування, ? бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки, ? земельно-кадастрових бюро (центрів), ? відділу охорони навколишнього середовища, а також ? членів депутатських комісій з питань земельної реформи. На районну, міську, селищну і сільську земельно-адміністративні комісії покладаються:
ў розгляд спірних питань між землекористувачами, власниками землі та підготовка щодо них пропозицій і проектів, розпоряджень органів місцевого самоврядування;
ў розгляд підготовлених землевпорядних справ стосовно кожного кварталу, масиву, окремого землекористувача;
ў розгляд звітів за підсумками інвентаризації земель;
ў підготовка пропозицій для відповідного органу місцевого самоврядування міста, селища, села щодо регулювання земельних відносин та землекористування;
ў проведення широкої роз'яснювальної роботи в засобах масової інформації про мету та завдання інвентаризації земель.
Вихідними матеріалами для проведення інвентаризації земель населених пунктів є графічні, текстові, правові документи на земельні ділянки, матеріали попередніх інвентаризацій, топографічні карти та плани масштабів 1:500-1:10000, каталоги координат пунктів геодезичної мережі. Фінансування робіт з інвентаризації земель населених пунктів здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету або коштів замовника.
Для проведення робіт з Інвентаризації земель населених пунктів міське управління (відділ) земельних ресурсів відповідного органу місцевого самоврядування складає договір з підрядною організацією. Підрядниками виступають установи та організації, які мають ліцензії, досвід, матеріально-технічну базу для проведення топографо-геодезичних робіт у населених пунктах. Усі роботи з інвентаризації земель населених пунктів виконуються в два етапи: підготовчий і виробничий.
Підготовчий етап виконується генеральним підрядчиком разом з замовником і включає:
o збирання, вивчення та аналіз матеріалів;
o аналіз технічної, методичної і технологічної забезпеченості робіт з інвентаризації земель;
o складання карти-схеми топографічної забезпеченості міста (району) і схеми розбивки міста (населеного пункту) на райони, квартали і масиви;
o підготовку робочого інвентаризаційного плану (схеми).
Збиранню, вивченню і

 
 

Цікаве

Загрузка...