WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Позакласна робота з географії - Реферат

Позакласна робота з географії - Реферат

походи.
Гурток - це об'єднання учнів різного віку, зацікавлених у додатковому отриманні знань з географії. Тематика занять гуртка може бути вузькою, що зацікавлює учнів з одного географічного напрямку (метеорологічного, геологічного, краєзнавчого тощо), або охоплювати широке коло географічних знань (фізична або економічна географія, історія географічних досліджень тощо). Гурток не передбачає великої кількості учасників. Оптимальний варіант15-20 учнів. Планування роботи гуртка ведеться в журналі. План роботи гуртка складається вчителем разом з активом гуртка і затверджується на його загальних зборах. Облік роботи ведеться у щоденнику вчителя та індивідуальних щоденниках членів гуртка. При складанні плану роботи вчитель обов'язково враховує особисті інтереси, нахили та здібності учнів. Роботою гуртка керує вчитель, але за активної підтримки учнів, з-поміж яких на загальних зборах вибирається староста та рада гуртка
Засідання гуртка бажано проводити не рідше одного разу на тиждень. Індивідуальні та групові заняття з окремих питань - відповідно на вимогу учнів. Вчитель, який веде гурток, це ентузіаст, який повинен бути готовий у будь-який час спілкуватися з учнями за тематикою їхніх завдань чи з якихось інших питань.
Географічний клуб - це об'єднання кількох географічних гуртків за різною тематикою, яке своєю метою ставить не тільки науково-пізнавальну діяльність, але й проведення дозвілля школярів, об'єднаних спільними інтересами. У географічному клубі можуть діяти фотогурток, ізостудія, туристсько-краєзнавчі, етнографічні, фольклорні, біологічні гуртки або секції. Спільні засідання клубу проводяться 2-4 рази на рік. Тематика цих засідань включає звіти окремих секцій і гуртків. Вони можуть бути присвячені знаменним датам, які стосуються географії, проходити у вигляді зльотів або фестивалів. Між засіданнями клубу позакласна робота проводиться на рівні окремих гуртків і секцій, які готують результати своїх досліджень на спільні засідання клубу.
Керівництво роботою клубу здійснює рада керівників та рада активу клубу (учнівська), які планують його роботу, визначають основну тематику роботи, координують дії окремих гуртків і секцій. Керівниками окремих гуртків і секцій є різні за фахом вчителі.
Географічне товариство - це дитячий осередок Українського географічного товариства, яке ставить перед собою мету пропаганди наукових географічних знань як серед школярів, так і серед жителів селища або мікрорайону школи. В основі роботи шкільного географічного товариства - лекційна, пошукова, та дослідницька діяльність. Товариство об'єднує учнів, закоханих у географічну науку, які намагаються передати набуті знання іншим. Пошукова діяльність включає роботу з архівними матеріалами, фотографіями, науково-популярною літературою, аналіз періодичної преси з географічних питань, роботу з картами, малюнками, художньою літературою.
Результати своїх досліджень члени географічного товариства узагальнюють у доповідях, науково-дослідницьких рефератах, а потім пропагують їх серед учнів школи на уроках, конференціях. Ці роботи захищаються на конкурсах Малої академії наук, публікуються у дитячих, а іноді й спеціальних журналах та збірниках.Керівниками шкільного географічного товариства можуть бути не тільки вчителі школи, але й науковці регіональних географічних установ. Зрозуміло, що створення шкільного товариства можливе у місцях, де є наукові географічні установи та науковці-ентузіасти, які б допомогли педагогічному колективу школи у створенні та функціонуванні такої форми позакласної роботи з географії.
Краєзнавчий музей. За час роботи географічні гуртки, секції, географічні клуби й
товариства накопичують велику кількість оригінальних експонатів, зібраних під час походів та екскурсій або зроблених своїми руками. Це колекції корисних копалин, ґрунтів, рослин, фотографій, рідкісних книжок, приладів тощо, їх відповідно оформлюють та систематизують за темами і формують експозиції музею. Краєзнавчий музей може оформлятися у рекреаціях школи, в географічному кабінеті або в окремому приміщенні. Учні, зайняті цією діяльністю, отримують знання, вміння та навички не тільки географічного спрямування, але й з інших дисциплін.(2)
Географічні вечори мають змішаний зміст і включають поряд з повідомленнями учнів і деякі розваги: спів, декламацію, танці, спортивні виступи, ігри.
Туристичні походи. Саме тут навчальні і спортивні цілі об"єднуються з відпочинком. Здійснюються як ближні, так і далекі краєзнавчі екскурсії. Організаторами таких походів можуть виступати вчителі багатьох предметів. Кожному походу передує велика наукова та організаційна підготовка, яка включає створення плану походу, складання маршрутів, ознайомлення з додатковою літературою, розподіл обов"язків, підготовку обладнання. Після повернення з походу проводиться конференція або вечір.(1, 2)
Висновок
Ефективність позакласної роботи з географії висока. Наявні кількісні показники свідчать, що в школах з добре організованою позакласною роботою набагато вище й науково-методичний рівень викладання географії й успішність учнів цього предмету. Масова науково-просвітня робота серед школярів і населення сприяє росту престижу географії, привертає увагу до її навчально-виховних можливостей, будить інтерес до географічної науки. Значний вплив на стан навчання географії екскурсій і туризму як формгеографічного вивчення рідного краю й збору краєзнавчих матеріалів. Ще значніше роль методів дослідження в позакласній роботі, особливо довгострокових систематичних спостережень із наступною обробкою, оформленням і використанням результатів на гурткових заняттях й уроках.
При всій різноманітності методів, організаційних форм, напрямків, видів позакласної роботи з географії вона починається з вивчення рідного краю, його природи, історії, народних звичаїв, обрядів тощо. В переважній більшості вчителі використовують краєзнавчий принцип навчання, який дає змогу поєднати вивчення додаткового теоретичного матеріалу з практичною пошуковою та науково-дослідницькою діяльністю дітей, що значно розширює їхній світогляд, виховує громадянську позицію, привчає до копіткої творчої роботи.
Результати позакласної роботи з географії бажано узагальнювати, щоб їх можна було використати під час проведення навчальних занять та у виховному процесі з усіма учнями школи. Ці результати оформлюються та експонуються у краєзнавчих куточках і музеях школи, кабінеті географії, використовуються в процесі підготовки дидактичних посібників. У цілому, уся позакласна робота спрямована на поглиблення знань з географії, оволодіння уміннями та навичками, розширення загальнокультурного світогляду учнів, формування патріотизму, поваги до інших націй та народів тощо.
Крім позакласної роботи, вчителі можуть залучати учнів до позашкільної роботи з географії, яка здійснюється позашкільними закладами, станціями юних туристів, гуртками та секціями центрів творчості школярів. У цій діяльності бере участь ще менша кількість учнів школи, ніжу позакласній, але поєднання цих напрямків може дати досить ефективний результат.
Сили й час, які вчитель використовує на розгортання й підтримку позакласної роботи з географії, виправдані у всіх відносинах. У руках ініціативного, люблячого свою справу вчителя-ентузіаста позакласна робота є життєво необхідною складовою частиною всієї системи " навчально-виховної діяльності школи"!
Список літератури
1. Даринский А.В, "Методика преподавания географии"
2. С.Г.Копернік, Р.Р. Коваленко, П.О. Масляк, О.Я. Скуратович, "Методика викладання географії в школі" Київ Стафед-2, 2000р.
3. Н.К. Семакин, " Внеклассная работа по географии", Москва, Просвещение, 1979г
4. Українська Радянська Енциклопедія.

 
 

Цікаве

Загрузка...