WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Позакласна робота з географії - Реферат

Позакласна робота з географії - Реферат

особливостями змісту географії, але і іншими факторами.
Перед позакласною краєзнавчою роботою по географії ставляться такі завдання: виявлення природних багатств, вивчення географії свого краю завдяки колекціонуванню, аналіз зібраних матеріалів , спостереження, опис та інше.
Важливою є позакласна атеїстична робота. Вона може бути пов"язана з більш глибшим вивченням деяких фізико-географічних питань ( передбачення погоди, спостереження місцевих ознак), а також з міжнародними питаннями.
Особливе місце в позакласній роботі належить виготовленню та ремонту навчальних та наочних посібників.
За такою тематикою можуть працювати учні різних класів. Але в кожному з них є свої особливості, які залежать від віку учасників. Так в 5-7 позакласна робота комплексна. Переважаюча тематика - туризм, вивчення свого краю, найбільш цікавих в природному відношення місцевостей. В 8-10 класах - економіко-географічна тематика. Це поглиблене вивчення поточних міжнародних проблем і заняття по комплексному вивченню галузей виробництва і свого краю.(1)
5. Методи проведення позакласної роботи з географії
Поєднання теоретичної, практичної, дослідницької та пошукової діяльності учнів у позакласній роботі з географії дає найвищі результати. Ряд методів проведення позакласної роботи з географії (за Ю.І. Валішиним):
1. Словесні (вербальні) методи - лекція, бесіда, доповідь, інтерв'ю. Тут провідну роль відіграє слово вчителя або запрошених на зустріч з учнями науковців, дослідників, мандрівників тощо. Цей метод найбільш ефективний на початковій стадії позакласної роботи. Учні можуть почути та побачити видатних людей, які починали свій шлях пізнання світу зі школи і присвятили цьому своє життя на фаховій основі або як аматори. Це дає їм наснагу для початку особистої діяльності у цій сфері.
2. Практичні методи використовуються вчителем як для групових, так і для індивідуальних занять. Сюди можна віднести заняття з формування вмінь і навичок використання різноманітних приладів та обладнання для проведення спостережень, роботу на місцевості з природоохоронної тематики.
3. Спостереження - один з найцікавіших для учнів видів позакласної роботи. Вони можуть бути метеорологічними, гідрологічними, геологічними тощо. Спостереження поділяються на постійні, тимчасові та одноразові. Постійні метеорологічні спостереження проводяться на відведеній для цього ділянці природного або антропогенного комплексу упродовж року. На їх основі проводиться аналіз змін на цій ділянці, прогнозування цих змін тощо. Результати записуються у щоденники спостережень, які є основою для дослідницької роботи учнів. Тимчасові спостереження за окремими явищами природи дають можливість узагальнювати їх зміни, підтверджувати закономірності природи, навіть прогнозувати їх повторення. Наприклад, спостереження за повінню та наводками річок, пиловими бурями, затемненням Місяця та Сонця. Одноразові спостереження ведуться під час туристсько-краєзнавчих походів, екскурсій у природу або на підприємства.
Результати спостережень обов'язково використовуються вчителем у навчально-виховному процесі - безпосередньо на уроках у школі під час вивчення відповідних тем.
Цей метод формує в учнів навички самостійної творчої роботи, розвиває у них пізнавальні інтереси.
4. Конструювання та моделювання. Цей метод використовується дуже часто, враховуючи сучасний стан забезпечення школи приладами та обладнанням. До того ж, ним цікавляться діти, які мають здібності робити їх своїми руками. Це може бути виготовлення шкільних нівелірів, саморобних компасів, моделей (у тому числі й діючих) артезіанських колодязів, вулканів, різних форм рельєфу, які дають образне уявлення про форму та дію природних об'єктів. Моделі можна виготовляти як постійний експонат для кабінету географії або краєзнавчого музею школи, а можна і для одноразового використання. Демонстрування моделей підвищує ефективність об'ємного сприйняття різних форм поверхні та розуміння географічних процесів природи.
5. Дослідницько-експериментальний метод - метод, який використовується в процесі вивчення процесів і явищ, які не можна спостерігати в природі протягом короткого часу. Наприклад: відкладання осадових порід у морях та океанах, ілюстрація дії прибійних хвиль, руйнування гірських порід під впливом різниці температур, утворення вітрових хвиль і течій тощо. Усі досліди готуються вчителем разом з учнями, але бажано їх демонстрацію доручити учням з відповідною розповіддю та поясненням. Тоді учні із задоволенням будуть їх готувати та проводити.
6. Екскурсійно-туристичний метод - це проведення екскурсій та туристських походів на природні, природоохоронні, антропогенні географічні об'єкти, в музеї, на виставки тощо. Це один із найцікавіших для учнів методів позакласної роботи, який підвищує мотивацію учнів у вивченні географії. У позакласній роботі екскурсії не повинні повторювати навчальні екскурсії які проводяться відповідно до шкільної програми. Позакласні екскурсії - це мініпоходи, де ведуться комплексні спостереження та дослідження географічного об'єкта. Під час екскурсій на природні об'єкти в учнів формуються любов до природи, шанобливе ставлення до неї, навички поведінки в природі тощо. У туристських походах, крім іншого, формуються почуття колективізму, взаємодопомоги, вміння поводитися в ситуаціях, близьких до екстремальних.
Екскурсійно-туристичний метод узагальнює всі попередні методи позакласної роботи і навчає використовувати набуті знання, вміння та навички в практичній діяльності.
7. Вивчення різноманітних джерел географічних знань. Цей метод формує навички самостійної творчої діяльності учнів. Він передує спостереженням, екскурсіям, походам. Перш ніж відвідати об'єкт або підготувати доповідь про якісь географічні явища, процеси, території, учні вивчають додаткову географічну літературу, аналізують її, генералізують вивчений матеріал і тільки після цього доводять його до всього класу. Це своєрідна науково-дослідницька діяльність. Вчитель, в основному, використовує цей метод при індивідуальній роботі з учнями, оскільки вивчення різноманітної літератури, її узагальнення та складання власної доповіді - це завждиіндивідуальна робота учня, і якщо вчитель не допоможе йому на початковому етапі, то ефективність цього методу дорівнюватиме нулю.
8. Картографічний метод. Без нього взагалі неможливе вивчення географії. У позакласній та позашкільній роботі цей метод використовується для поглибленого вивчення змісту карт, їх аналізу, зіставлення, вимірів на карті. Враховуючи, що у позакласній роботі, особливо при вивченні рідного краю, проведенні спостережень, туристських походів та екскурсій, використовуються топографічні карти, вчитель повинен звернути на них особливу увагу. Складання планів ділянок для спостережень, топографічних маршрутних карт, користування ними в походах є невід'ємною складовою позакласної та позашкільної роботи.
Використання всіх методів позакласної та позашкільної роботи в їх єдності є запорукою їх ефективності. Проте вчитель має враховувати і диференційований підхід. Вміння тонко використовувати індивідуальні особливості дітей, їхні нахили та зацікавленість дозволять йому залучити до цієї роботи максимально можливу кількість учнів. Треба пам'ятати, що учні, задіяні у позакласній роботі, ніколи не будуть поганими слухачами і на уроках географії.(2)
6. Форми позакласної роботи
Позакласна робота по географії здійснюється у вигляді різноманітних позакласних заходів.
Серед різноманітних форм позакласної та позашкільної роботи можна виділити кілька основних: гурток, секція, географічний або туристсько-краєзнавчий клуб, дитяче географічне товариство, краєзнавчий музей, а також географічні вечори і конференції, географічні екскурсії і спостереження, туристські

 
 

Цікаве

Загрузка...