WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Позакласна робота з географії - Реферат

Позакласна робота з географії - Реферат


Реферат на тему:
Позакласна робота з географії
Зміст
Вступ
1. Позакласна робота з географії
2. Визначальні фактори зростаючого значення позакласної роботи
3. Мета позакласної роботи
4. Завдання і зміст позакласної роботи
5. Методи проведення позакласної роботи з географії
6. . Форми позакласної роботи
Висновок
Список літератури
Вступ
Одним із напрямів вивчення географії в школі є позакласна та позашкільна робота, до якої вчитель залучає учнів, що виявили зацікавленість його предметом.
Географія може охопити дуже широке і різноманітне коло питань ( наприклад, опис подорожей, спостереження цікавих явищ природи та інш. ), на яких вчитель не має можливості зупинятися під час учбового процесу, а вони є дуже цікавими для учнів. Географія тісно пов"язана з навколишнім середовищем, з життям людей та з перебігом подій в нашій країні та за її межами. Все ці ,безперечно, відкриває для позакласної роботи чималі можливості.(1)
Учбова робота в школі за програмою, обмежена в часі і тому вона не в змозі задовольнити усі різноманітні інтереси та потреби учнів.
Вчитель не завжди в змозі викласти весь обсяг цікавого пізнавального матеріалу про окремі явища чи географічні об'єкти на уроках. Користуючись різними інформаційними джерелами учні дізнаються про. існування споріднених до географії наук: геології, вулканології, гляціології, океанографії тощо. Вчитель виявляє інтереси учнів, залучає їх до позакласної роботи, використовуючи для цього додаткову літературу та надаючи можливість практично застосувати здобуті знання у своїй діяльності.(2)
Позакласна робота є складовою частиною навчально - виховної роботи школи. Головною ціллю якої є направлення самодіяльності і активності учнів на підвищення ії культурного рівня, на розвиток здібностей, розширення кругозору та поглиблення знань, на засвоєння корисних вмінь і навичок та організація дозвілля та розумних розваг учнів.(1)
Предметом позакласної роботи є діяльність учнівських добровільних об"єднань.
Змістом позакласної роботи є сукупність і різноманітність пізнавальної, виховної та практичної діяльності учнівських об"єднань( напр. Гурток, клуб, товариство, асоціація, факультативи).
1. Позакласна робота з географії
Позакласна робота - складова чистина навчально-виховної роботи, одна з форм організації дозвілля учнів. Вона дає широкі можливості для всебічного розвитку учнів і підготовки їх до життя. Позакласна робота організовується і проводиться в позаурочний час учнями та організаціями дитячими самоврядування за допомогою та при тактовному керівництві з боку педагогічного колективу. Особливо класних керівників, вихователів. Організаторів позакласної та позашкільної роботи. Значну допомогу учням в організації позакласної роботи надають позашкільні заклади.(4)
Говорячи про географію, то позакласна робота - це насамперед практичне вивчення рідного краю, тобто географічне краєзнавство. У цій роботі вирішується комплекс завдань навчально-виховного характеру: формується розуміння прекрасного в природі, закладається здатність правильно сприймати зміст раціонального природокористування, охорони й множення природних ресурсів, здійснюється економічне виховання, прищеплюються багато практичних навичок й уміння. Школярі вчаться збирати й обробляти вихідний матеріал, оформляти результати.
Позакласна робота з географії відкриває широкі можливості трудового виховання учнів. Буденні турботи про самообслуговування й опіку молодших товаришів в умовах походу, картонажні й графічні роботи при оформленні матеріалів екскурсій і спостережень, роботи при обладнанні предметного кабінету, краєзнавчого музею й навчальної площадки, а також турботи про оформлення масових заходів і наочних засобів пропаганди географічних знань - все це поволі формує в школярів уміння й навички, потрібні в житті, виховує дорогоцінне почуття поваги до праці і його результатів, до людей творчої праці.(3)
Позакласна робота будується на зацікавленості та ентузіазмі вчителів з урахуванням потреб учнів та спрямованості своїх інтересів. Коли вчитель полюбляє геологію і зможе передати цю любов учням, у школі з'являються гуртки юних геологів, коли краєзнавство та туризм - учні школи ходитимуть у походи та вивчати рідний край. Тому в школі, в основному, позакласна робота ведеться за авторськими програмами, які складає вчитель разом зі своїми учнями. У позашкільних навчально-виховних закладах робота ведеться за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України. Але вчителі шкіл також користуються ними, удосконалюючи програми відповідно до можливостей та місцевих умов.(2)
2. Визначальні фактори зростаючого значення позакласної роботи
Значення позакласної роботи в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи безупинно зростає. Причиною тому ряд факторів:
- позакласній роботі властиві винятково більші можливості в здійсненні виховних функцій кожної дисципліни. На конкретному матеріалі основ наук і не будучи жорстко обмеженим у часі, учитель може цілеспрямовано вирішувати актуальні завдання виховання школярів.
- зміст шкільної освіти не може, та й не встигає внаслідок стабільності програм і підручників, охоплювати багато досягнень науково-технічного й культурного прогресу, у тому числі й ті, які є ефективним засобом виховання. І тільки в позакласній роботі з учнями можна компенсувати цей недолік. На тематичних вечорах, читацьких конференціях, гурткових і факультативних заняттях можна й потрібно повідомляти учнем про новітні досягнення й ще не вирішених проблемах, орієнтувати їх на завдання дослідження й творення, які поколінню сьогоднішніх школярів прийде вирішувати у своїй практичній діяльності. Справедливо говорять, що майбутнє повинне сьогодні бути в руках учителя, інакше воно спізниться або не настане зовсім. Стосовно до змісту позакласної роботи це означає, що воно повинне орієнтуватися саме на майбутнє з опорою на саме передове, що є сьогодні.
- програми загальноосвітніх шкіл розраховані на середнього учня, а більше здатним школярам потрібний поглиблений підхід до вивчення основ наук, і це можливо здійснити у процесі гурткових і факультативних занять.
- індивідуальний підхід до навчання й виховання учнів в умовах сучасної наповнюваності класів важко здійснити на уроках. Тільки на гурткових заняттях можна успішно впливати на індивідуальні здатності кожного школяра і це приносить певний успіх у розвитку й удосконалюванні кращих якостей.
- саме в процесі позакласної роботи освоюється типове навчальне обладнання й успішно вирішується завдання з навчального процесу шляхом конструювання й виготовлення всіляких наочних приладів, пристосувань, створюються кращі навчальні кабінети, площадки й багато чого іншого.(3)
3. Мета позакласної роботи
Метою позакласної роботи є:
- формування в учнів навичок самостійної творчої діяльності з географії у позаурочні, години;
- поглиблення та розширення знань,здобутих безпосередньо на уроках географії та інших природничих наук (в першу чергу біології та фізики);
- розвиток пізнавальних інтересів учнів, розширення їхнього світогляду, підвищення загальної культури;
- виховання любові до рідного краю, своєї Батьківщини, бережливого ставлення до природи, всього навколишнього середовища;
- зацікавлення учнів безпосередньою участю у збереженні, відновленні та примноженні багатств Батьківщини, їх охороні та раціональному використанні.
- закладання основ фізичного та психічного здоров'я, загартовування учнів при поєднанні краєзнавчої роботи з туризмом, змаганнями з орієнтування тощо.(2)
4. Завдання і зміст позакласної роботи
При виборі тематики для позакласної роботи по географії вчитель керуються не тільки завданнями цієї роботи і

 
 

Цікаве

Загрузка...