WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Інформаційно-аналітичне забезпечення оцінки міських земель. Технічна інвентаризація основних фондів підприємств міського електротранспорту - Контрольна робота

Інформаційно-аналітичне забезпечення оцінки міських земель. Технічна інвентаризація основних фондів підприємств міського електротранспорту - Контрольна робота

позначеннях (коричневою тушшю).
На кожен вузол трамвайних шляхів складається план у масштабі 1:200 з вказівкою елементів кривих (кут повороту, радіус, тангенс, бісектриса).
Поперечний профіль трамвайної колії складається в межах червоних фасадних ліній проїзду, вулиці. При цьому на кресленні показуються відмітки: головок рейок, дна і бровок кюветів, меж замощення та інших характерних точок.
Вартість трамвайних колій, покриття і дренажних пристроїв визначається за відповідними таблицями, збірниками УПВВ або згідно з даними бухгалтерського обліку.
Зміни у складі трамвайних шляхів і трамвайного полотна враховуються на плані і в технічному паспорті із дотриманням наступних правил:
а) заміна рейок або шпал іншими відображається тільки в технічному паспорті закресленням червоною тушшю попередніх показників і записом окремим рядком нових;
б) при перенесенні трамвайних шляхів в інше місце технічний паспорт і план складаються заново, на старому паспорті ставиться штамп "Погашено";
в) зміни меж типів покриття трамвайного полотна позначають на плані погашенням попередніх меж характеристики червоною тушшю. В технічно-му паспорті показники, які змінились, закреслюють червоною тушшю.
Контактні мережі трамвая і тролейбуса. У процесі виконання польових робіт визначається:
- положення (в проекції) на місцевості будівель, контактних проводів, стрілочних вузлів контактної мережі тролейбуса, несучих тросів, пунктів під-вісу, вузлів перетину контактних мереж, місць від'єднання кабельних ліній живлення, підживлення і відбору постійного струму та інших елементів кон-тактної мережі відносно постійних орієнтирів;
- матеріал іпереріз контактних проводів і підвісних тросів та висота їх підвіски;
- система підвісу контактних мереж трамвая і тролейбуса (проста, поз-довжня), матеріал і переріз кабельних ліній живлення, підживлення і відбору постійного струму;
- матеріал, переріз і кількість проводів високовольтних ліній живлення змінного струму;
- матеріал опор, їх тип, переріз, вільна висота (від поверхні землі або. покриття до верху опори без врахування висоти кронштейнів світильників) і допустиме навантаження (на опору) в кілограмах, типи кронштейнів (одно-плечові, двоплечові).
Положення на місцевості опор контактної мережі тролейбуса (трамвая) визначається засічками від постійних орієнтирів (будівель) або від знімаль-ного ходу.
Протяжність контактних ліній вимірюється стальною стрічкою між центрами опор до місцевих орієтирів або змішаного ходу - тасьмовою рулеткою. Лінії вимірюють з точністю не менше 1:1000. Опори контактної мережі нумеруються порядковими номерами за погодженням з експлуатуючою організацією.
Висота підвіски контактних мереж, а також опор вимірюється за допо-могою теодоліта або спеціально сконструйованих для цих цілей приладів.
Технічний стан (процент зносу) контактних мереж визначається спеціалістами експлуатуючих організацій.
На основі польових знімань складаються інвентарні плани депо і вулиць, на які наноситься положення (в проекції) контактної мережі тролейбуса, опор з кронштейнами, підвісних тросів, стінних крюків, вузлів тролейбусних стрілок, кривих утримувачів, компенсаторів, пунктів перетину контактних мереж, кабельних ліній живлення, підживлення і відбору постійного струму і пунктів їх під'єднання, високовольтних ліній змінного струму, тягових підстанцій живлення, "островів безпеки", тролейбусних зупинок, павільйонів для пасажирів та інша ситуація.
Контактні проводи на плані вулиці (проїзду) викреслюються:
трамвая - однією суцільною лінією червоною тушшю по осі колії кож-ного шляху;
тролейбуса - двома суцільними лініями того ж кольору.
Підземні кабельні лінії постійного струму на плані наносяться в таких умовних позначеннях: живлення - пунктирною лінією тушшю жовтого ко-льору; підживлення - пунктирною лінією червоного кольору, відбору - пунк-тирною лінією синьою тушшю. Повітряні високовольтні лінії, які живлять тягові підстанції, позначаються суцільною лінією зеленого кольору. Крім цього, стосовно житлових адміністративних та інших будівель, які приля-гають до фасадних ліній вулиці, на якій підвішена контактна мережа, вка-зуються їх номери, поверховість, матеріал стін і призначення.
На плані контактної мережі маршруту тролейбуса показують:
- протяжність, марку і переріз проводів;
- протяжність, матеріал і переріз поперечних і поздовжніх тросів та ви-соту їх підвіски;
- номери опор, їх вільну висоту і допустиме навантаження на опору, кг;
- протяжність, марку, переріз і глибину закладення підземних кабельних ліній;
- кількість проводів, марку, переріз і протяжність повітряних високо-вольтних ліній, які живлять тягові підстанції.
Вартість контактних мереж трамвая і тролейбуса, повітряних і підземних ліній, тягових підстанцій та інших споруд міського електротранспорту визначається за відповідними таблицями відновної вартості або згідно з даними бухгалтерського обліку.
Зміни у складі контактних мереж трамвая і тролейбуса і підземних ка-бельних ліній враховуються на плані і в технічному паспорті з дотриманням правил:
а) часткова або повна зміна проводів, кабельних ліній, опор, тросів під-вісу іншими, але таких самих параметрів відображається тільки в технічному
паспорті шляхом закреслювання чорнилом попередніх показників і запису окремим рядком;
б) заміна існуючих контактних проводів, кабельних ліній постійного струму, тросів підвісу іншими, але різними за матеріалом і перерізом, кіль-кістю проводів, відображається на плані і в технічному паспорті погашенням попередніх показників червоним чорнилом;
в) при перенесенні траси контактних мереж повітряних і підземних ліній в інше місце технічний паспорт складається заново. На план наноситься нове положення контактних мереж, повітряних і підземних ліній. Попереднє положення на плані погашається хрестиками червоною тушшю. На старому технічному паспорті ставиться штамп "Погашено".
Плани контактних мереж трамвая і тролейбуса з неодноразовими виправленнями замінюються новими. На старих планах ставиться штамп "Погашено".
Облік поточних змін, які сталися в основних фондах підприємств місь-кого електротранспорту, проводиться в плановому порядку 1 раз на 5 років.
Використана література
М.Г.Ступень, І.М. Добрянський, О.Я. Микула, Н.Р.Шпік. Містобудівний кадастр. Львів 2003 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...