WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Інформаційно-аналітичне забезпечення оцінки міських земель. Технічна інвентаризація основних фондів підприємств міського електротранспорту - Контрольна робота

Інформаційно-аналітичне забезпечення оцінки міських земель. Технічна інвентаризація основних фондів підприємств міського електротранспорту - Контрольна робота

Земельнооціночні органи викорис-товують ці матеріали, застосовуючи об'єктивні критерії та при необхідності включаючи додаткову інформацію для формування збірок цін угод. Крім то-го, факти продажу відзначаються на спеціальній карті продажів, що дає географічне уявлення про продажі, які мали місце в даному регіоні протягом тривалого часу.
Збірки цін угод та карти продажів є основним джерелом для статистич-ної інформації про тенденції річного обігу різних категорій міських земель, їх стандартну вартість, ставки капіталізації, індекси цін тощо.
Стандартнавартість землі визначається як середня вартість землі за Одиницю порівняння, підрахована на базі цін, що були дійсно сплачені за земельну вартість у районі, який характеризується такими ж умовами щодо місцерозташування, використання та витрат на освоєння, облаштування і забудову земельної ділянки.
Стандартна вартість землі - це вартість землі неіснуючої нерухомості, а Ще не побудована, але буде мати риси, типові для даного району, а саме:
- певний вид функціонального використання земельної ділянки (під лову чи громадську забудову, виробниче чи комерційне використання);
- характерні спосіб і ступінь забудови (відкритий чи закритий метод забудови поверховість та щільність забудови);
- фізичні параметри земельної ділянки (розмір, конфігурацію, довжину фронтальної лінії, глибину ділянки).
Як правило, місцеві земельнооціночні органи щорічно обчислюють стандартну вартість землі й оприлюднюють її у картах стандартної вартості землі, які дають неспеціалістам уяву про стан ринку і є дуже корисними для оцінювачів у підготовці звітів і оцінки, особливо, коли немає іншої інфор-мації для порівняння цін продажу.
На підставі матеріалів збірок про ціни угод, виводяться статистичні по-казники, що вкрай необхідні для оцінки. Зокрема:
- індекси цін, що визначають загальні умови, які впливають на вартість, а також їх розвиток у часі;
- поправочні коефіцієнти, за допомогою яких може бути визначена різ-ниця у вартості подібних земельних ділянок, яка пов'язана з відмінностями в ознаках, що впливають на вартість;
- ставка капіталізації, яка визначається превалюючим співвідношенням між чистим доходом та цінами продажу для аналогічних об'єктів земельної власності.
Ці показники широко використовуються оцінювачами в їх звітах з оцінки конкретних об'єктів земельної власності та при аналізі стану земельного ринку і його окремих сегментів у певному місті,
Накопичення даних про ціни угод та іншої ринкової інформації доцільно проводити в розрізі економіко-планувальних зон, які об'єднують однорідні за споживчими властивостями та функціональним призначенням (можливим використанням і забудовою) частини території міста. Це дозволяє при оцінці розглядати земельні ділянки з аналогічними варіантами використання чи з такими видами землекористування, які конкурують між собою на одній і тій же території міста, а значить дає можливість визначити загальну татенденцію змін вартості землі певного функціонального використання та місцерозта-шування.
Для вияву та наочного відображення цих тенденцій використовуються три способи: картографування ринкової інформації, статистичний аналіз та графічне відображення даних.
Карти, на яких нанесені дані про продаж земельних ділянок та інша ринкова інформація, дають чудову картину характеру коливань вартості землі. На карті вартості землі може бути відображена інформація про загальну суму угоди, про ціни продажу, приведені до одиниці порівняння; дата продажу, а також коефіцієнти ціни продажу, одержані при поточній оцінці. Замість фактичних цін продажу на карту можна нанести ціни продажів, що проведені до дати оцінки.
Статистичний аналіз даних ринкової інформації корисний з багатьох причин. По-перше, кількість продажів у кожній з економіко-планувальних зон та відповідних груп землекористування не тільки свідчить про активність ринку, а й відображає ступінь достовірності розрахунків, що грунтуються на використанні цих даних. По-друге, міри основної тенденції та дисперсії (середнє відхилення) дають достатнє уявлення не лише про стандартну вартість землі - типову ціну продажу за одиницю порівняння, рівень коли-вання цін, а й про порівнянність даних, а відтак, про вірогідність розрахун-кових показників основної тенденції.
Графічний аналіз дозволяє виявити стійкі взаємозв'язки між даними, що полегшує визначення розміру поправок. Взагалі, ціна продажу в розрахунку на одиницю порівняння є залежною змінною, а як незалежні можуть бути взяті будь-які наявні дані, що впливають на вартість землі. При цьому кожна група чинників підпорядкована своїй логіці розвитку і лише територія, на яку вони проектуються, може виступати єдиним поєднувальним елементом для їх інтегрування. Тому невід'ємним моментом земельнооціночної діяльності стає візуалізація фактологічної та аналітичної інформації, що зумовлює необхідність побудови різноманітних оціночних карт.
Крім того, в земельнооціночній діяльності завжди існує протиріччя між статичністю оцінки вартості міських земель та їх динамічністю як об'єкта оцінки, що вимагає від оцінювача постійної актуалізації даних, і насамперед тих, що відображають стан ринку. За цих умов ефективна система оцінки можлива лише на базі широкого використання комп'ютерних технологій.
Технічна інвентаризація основних фондів підприємств міського електротранспорту
Технічний облік проводиться з метою:
- вияву наявності і встановлення належності, стану і вартості основних фондів;
- включення вартості основних фондів у загальний баланс народного господарства;
- встановлення правильного розміру амортизаційних відрахувань і зміцнення господарського обліку;
- одержання даних для вироблення перспективних планів розвитку під-приємств міського електротранспорту;
- задоволення інших потреб у відомостях технічного обліку. Технічному обліку підлягають:
- адміністративно-побутові будівлі, трамвайні депо, ремонтні майстерні рухомого складу і шляхового господарства, диспетчерські пункти, тягові і трансформаторні підстанції, проміжні і кінцеві станції, павільйони для па-сажирів та інші будівлі і споруди;
- експлуатаційні мережі трамвая і тролейбуса і контактні мережі, розта-шовані на територіях депо і ремонтних майстерень, високовольтні лінії жив-лення змінного струму, лінії живлення і підживлюючі та підбираючі кабельні лінії постійного струму;
-

 
 

Цікаве

Загрузка...