WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Геоекоінформаційна система екологічного моніторингу та кодування екологічної інформації - Реферат

Геоекоінформаційна система екологічного моніторингу та кодування екологічної інформації - Реферат

2 - особливості конструкції
шифри: 04 - ґрунтова
08 - з твердим покриттям
30 - електрофікована
група шифрів 3 - стан
шифри: 03 - яка будується
12 - зруйнована
На карті транспортних комунікацій код 090803 буде позначати автодорогу з твердим покриттям, яка будується.
Характеристики території, які описують її по одній основі класифікації і подані у вигляді карт площинних об'єктів або карт ізоліній, позначаються в ГІС терміном "ознака". Ознаки - різноманітні характеристики території, отримані в результаті безпосередніх спостережень, вимірювань або обчислень. Термін визначає сукупність найменувань і всіх можливих значень характеристики. Ознака має найменування і номер, який привласнюється користувачем (інтервал номерів від 0 до 994). При описі ознак можуть бути використані різні типи шкал (TS): .
- номінальна (TS=0);
- порядкова (TS=1);
- відношень (метрична) (TS=2);
- циклічна (азимутальна) (TS=3);
Для опису якісних ознак (TS=0 i TS=1) використовуються коди, якими позначаються окремі значення (градації) ознаки.
Приклад: ознака - колір; градації: 0 - не визначена, 1 - червоний, 2-оранжевий, 3 - жовтий і т.д. Число градацій якісних ознак до 50. Кількісні ознаки вводяться і зберігаються в істинних виміряних значеннях: кілометрах, метрах, гамах і т.д. Найменування ознак, тип шкали їх опису, а також кількість," найменування і коди градацій якісних ознак зберігаються в базі даних.
Таким чином, в системі ПАРК існує два способи опису змісту карт: а) за допомогою класифікаторів; б) з використанням списку ознак. Для опису лінійних і точкових об'єктів використовується виключно перший спосіб, для опису кількісних характеристик території завжди використовується другий спосіб. Для опису площинних об'єктів можуть бути використані обидва способи.
В БД картографічні дані зберігаються у вигляді незалежних інформаційних шарів. Окремий інформаційний шар відповідає:
- для лінійних і точкових об'єктів - класифікатору;
- для площинних об'єктів - групі шифрів (основі класифікації);
- для ознак - іменні ознаки.
Між собою шари пов'язані загальною системою геодезичних координат. Карти всіх чотирьох типів об'єктів (площинних, лінійних, точкових, ізоліній) можуть зберігатися в БД в двох формах: векторній і матричній. При векторному поданні зберігаються геодезичні координати ліній, точок і контурів площин, а також коди (значення), які характеризують властивості об'єктів. При матричному поданні зберігаються коди (значення) картографованої властивості в точках регулярної квадратної мережі. Ці точки відповідають центрам елементарних вічок, на які автоматично розбивається картографована територія. Крок дискретизації даних (розмір вічка) задається при генерації БД, однаковий для всіх карт і залишається постійним весь час існування БД.
Перетворення даних з векторної форми в матричну виконується по запиту. При цьому кількісні дані, спочатку представлені у вигляді ізоліній (в окремому випадку ізолінія може бути представлена одною точкою), інтерполюються в регулярну мережу центральних точок елементарних вічок. При перетворенні точкових об'єктів в матричну форму представлення в БД записуються координати вічка (блок, рядок, стовпчик), в якому знаходиться об'єкт і його код. Для лінійних об'єктів в матричній формі записуються координати кінців прямолінійних ланок ліній і їх коди. Якщо через вічко проходить декілька лінійних об'єктів, то зберігається код лінії, уведеної першою.
В результаті перетворення карти в матричну форму площинні об'єкти представляються як сукупність однойменних елементарних вічок. Кожна така сукупність може бути обмежена одним або декількома контурами таким чином, що будь-які дві точки, які належать одному об'єкту, можуть бути сполучені лінією, яка повністю знаходиться всередині цього об'єкту. Таке подання площинних об'єктів дозволяє уніфікувати опис об'єктів і території, дати диференційну характеристику частин об'єкту, виявити і дослідити варіації властивостей всередині одиничного об'єкту, а також подати дані в формі, зручній для рішення прогнозних і класифікаційних задач. Таким чином, в результаті перетворення даних в матричну форму в технології з'являється новий одиничний об'єкт дослідження - формально виділене елементарне вічко площі, в процедурах обробки вона апроксимується точкою, якій приписуються значення даних, які характеризують вічко в цілому.
Структура даних
З точки зору користувача, вся інформація, яка зберігається в БД, може бути об'єднана в 9 груп даних:
1. Дані по координатній прив'язці.
2. Класифікатори, списки ознак і їх градацій.
3. Первинні картографічні дані.
4. Похідні картографічні дані.
5. Прогнозні і оціночні карти.
6. Вихідні картографічні дані.
7. Параметри прогнозування.
8. Оцінка ознак і моделі об'єктів.
9. Аналітичні оцінки якості прогнозування. Одиницею зберігання вихідних картографічних даних при їх векторному поданні є інформаційний шар карти в межах номенклатурного листа; при матричному поданні - той же шар в межах блоку елементарних вічок. Листи задаються користувачем шляхом вказування геодезичних або умовних координат їх кутів (кількість кутів не більше 4) і мають ім'я (номенклатуру), яке містить не більше 16 символів. В базі даних листи ідентифікуються порядковими номерами (починаючи з 0) по мірі їх задавання. Для прив'язки даних використовується геодезична або умовна система координат.
Мережа блоків елементарних вічок генерується автоматично при створенні БД і в подальшому змінам не підлягає. Будується мережа блоків від точки, вказаної як північно-західний кут бази даних. Для просторової прив'язки блоків використовується та ж система координат, що і для листів. Прив'язка блоків виконується автоматично. Одна база даних містить до 100 (10 х 10) блоків розміром 64 х 64 вічка кожний. Номери блоків змінюються в діапазоні від 0 до 99 і утворюються комбінацією номера рядка (старший розряд номера блоку) і номера стовпчика (молодший розряд) в мережі блоків. Рядки нумеруються зверху вниз, стовпчики - зліва направо. Вічко в БД ідентифікується сукупністю номера блоку, в якому воно знаходиться, і номера рядка і стовпчика в системі координат блоку. Початок координат в блоках - верхній лівий кут, діапазон номерів рядків і стовпчиків від 0 до 63.

 
 

Цікаве

Загрузка...