WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Геоекоінформаційна система екологічного моніторингу та кодування екологічної інформації - Реферат

Геоекоінформаційна система екологічного моніторингу та кодування екологічної інформації - Реферат

Виявлення класів площинних об'єктів, що розрізняються ознакою.
2.13. Отримання списку ознак, які розрізняють задані класи, з одночасним відкиданням корелюючих ознак.
2.14. Оцінка очікуваної кількості класів площинних об'єктів, які можуть бути виявлені на досліджуваній площі при заданому масштабі картографування.
2.15. Оцінка і картографування невизначеності вихідної (відомої до прогнозування) геоситуації.
2.16. Оцінка якості прогнозу геоситуації.
2.16.1. Оцінка повноти прогнозування - детальності виділення класів і легенди їх опису.
2.16.2. Оцінка виправдовуваності і достовірності прогнозу ситуації в цілому і по кожному класу, який прогнозується.
2.16.3. Оцінка невизначеності і достовірності прогнозних рішень, кількості отриманої інформації і частки знятої невизначеності в точках прийняття рішення.
2.16.4.Побудова карт впевненості, достовірності і якості прогнозів ситуації.
2.16.5. Оцінка узагальненого показника якості прогнозу.
3. Побудова карт похідних характеристик території.
3.1. Перетворення в змінному вікні (різноманітність значень, середнє, медіана, стандартне відхилення, напрямок мінімальної зміни, анізотропність, ентропія сумісного розподілу двох характеристик, кореляція).
3.2. Визначення крутизни схилу і напрямку найскорішого спуску.
3.3. Обчислення відстані від точок регулярної мережі до найближчої ділянки з заданим значенням властивості або до об'єкту заданого класу.
3.4. Розрахунок потенційної функції "освітленості" від об'єктів заданих класів або ділянок з заданим значенням властивості.
3.5. Картографування ендо- і екзоконтактів площинних об'єктів заданих класів або ділянок з певними властивостями.
3.6. Виконання арифметичних дій над картами кількісних характеристик території.
3.7. Складання декількох карт ознак з вагами (експертними оцінками).
3.8. Пошук і картографування ситуацій по їх заданому опису -перетин великої кількості карт характеристик території.
4. Прогнозування і картографування геоситуацій.
4.1. Побудова ймовірних моделей класів, які прогнозуються.
4.2. Прогнозування ситуації методом її послідовної деталізації з навчанням на картах вже досліджених територій.
4.3. Візуалізація результатів (моделей класів, карт: вихідної і ситуації, яка прогнозується, невизначеності, достовірності, якості прогнозу).
4.4. Інтерактивний вибір стратегії польових спостережень. 5. Отримання довідок і вивід даних
5.1. Візуалізація і друк текстової інформації (координати, класифікатори, списки і коди класів, списки ознак і їх градацій, моделі об'єктів, які прогнозуються).
5.2. Картограми наявності даних у базі (векторна і матрична форми, ознаки, класи, результати прогнозування).
5.3. Візуалізація растрових карт з різними способами квантування і забарвленням.
5.4. Побудова комплексних профілів по декількох вихідних картах і довільно заданому напрямку.
5.5. Перегляд карт у текстово-графічному режимі - отримання описів властивостей точки за заданим набором характеристик.
5.6. Побудова векторних карт-накладок.
5.7. Фільтрація карт-накладок.
5.7.1. Стиснення-скорочення розмірів файлів векторних даних при заданій точності відображення контурів (ліній).
5.7.2. Автоматичне усунення дефектів вводу карт з дигітайзера: знищення "висячих" кінців ліній та замикання контурів по заданому розміру довкілля.
5.8. Поєднання (накладання) декількох карт одна на одну.
5.9. Редагування карт.
5.10. Перетворення картографічних даних з матричної форми подання в векторну, побудова карт ізоліній.
5.11. Оформлення карт - нанесення штриховок, крапа, написів.
5.12. Вибір фрагменту карти для візуалізації і креслення, масштабування і підбір кольорів при візуалізації, накладання координатної сітки.
5.13. Вивід карт на принтер і плоттер.
База даних ГІС
Подання даних
Будь-яка ситуація, яка відображається на картах, може бути представлена в ГІС комбінацією чотирьох типів об'єктів: площинних, лінійних, точкових і лініями рівних значень (ізолініями). Поняття "площинний", "лінійний", "точковий" є відносними. Конкретний тип об'єкту визначається співвідношенням його фізичних розмірів і кроку дискретизації даних при їх матричному поданні.
Для опису властивостей лінійних і точкових об'єктів, а також для комплексного опису площинних об'єктів одночасно по кільком основам класифікації використовуються класифікатори. Класифікатор систематизований перелік властивостей об'єктів і їх шифрів. Містить відомості про тип об'єкту, список основ класифікації, найменування і
шифри властивостей. Кожній основі класифікації відповідає своя група шифрів, кожна група може містити до 100 значень шифрів. Шифр містить найменування значення властивості і її числове позначення (рис. 12.3). Діапазон допустимих числових значень шифрів від 00 до 99. Є зафіксовані значення шифрів:
Ієрархічна структура системи кодування інформації в ПС
Рисунок 12.3. Ієрархічна структура системи кодування інформації
в ПС "ПАРК"
0 - дані про значення властивості відсутні; 1 - основа класифікації не може бути застосована до об'єкту, який описується; 99 - зміна значення властивості (межа).
Для опису площинних об'єктів у кожному класифікаторі одночасно можуть бути задіяні 32 групи шифрів (основ класифікації), для лінійних і точкових - 8.
У процесі експлуатації системи в міру розширення тематики і об'ємів інформації в БД можуть створюватися нові класифікатори, а зміст раніше створених доповнюватись. Головна вимога до змісту класифікаторів - по кожній основі класифікації (групі шифрів) будь-який об'єкт на карті завжди може бути охарактеризований одним і тільки одним значенням шифру.
Структура класифікаторів забезпечує застосування позиційної системи кодування комплексу властивостей. Код об'єкту утворюється сукупністю шифрів, кожен з яких характеризує одну властивість. При цьому для кожної основи класифікації в коді відводиться строго визначене місце (позиція): перші дві цифри представляють шифр першої групи, третя і четверта цифри - з другої групи і т.д.
Приклад:
ім'я класифікатора - транспортні комунікації
група шифрів 1 - вид комунікації
шифри: 02 - стежка
03 - караванний шлях
09 - автодорога
10 - залізниця
31 - трубопровід
група шифрів

 
 

Цікаве

Загрузка...