WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Геоекоінформаційна система екологічного моніторингу та кодування екологічної інформації - Реферат

Геоекоінформаційна система екологічного моніторингу та кодування екологічної інформації - Реферат

оцінкам за формалізованими критеріями якості. Первинні картографічні дані вводяться з дигітайзера або з попередньо підготованих файлів даних. Перетворення картографічних даних з векторної форми зберігання і представлення в матричну і назад здійснюється за запитом користувача програмними засобами. Похідні, прогнозні і оціночні карти заносяться в БД автоматично відразу при їх створенні відповідними програмами.
Засобиуправління даними забезпечують функціонування БД (створення файлів, запис, модифікацію, пошук, здобування даних) і роботу користувача та прикладних програм. Знання конкретного способу розміщення даних (фізичної структури) для роботи з системою не потрібно.
Підсистема "Введення даних" забезпечує ввід картографічних даних з дигітайзера, координатну прив'язку даних, перетворення даних з векторної форми подання в матричну; ввід класифікаторів, параметрів прогнозування геоситуації, експертних моделей у випадку прогнозування геоситуації без навчання на еталонах та іншої текстової інформації.
Підсистема "Формування ознак" забезпечує розширення набору характеристичних ознак, які використовуються при прогнозуванні; створення нових карт шляхом генерації вторинних описів території на основі вже наявних у БД карт; районування території по сукупності її характеристик, зокрема з використанням експертних оцінок істотності цих характеристик. Засоби формування ознак передбачають арифметичні і логічні операції над картами, обчислення статистичних і структурних характеристик в змінних вікнах, обчислення відстаней до об'єктів заданих класів, розрахунок потенційних функцій та інші перетворення карт. Всі заново створювані у підсистемі характеристики подаються в картографічній формі і автоматично заносяться в базу даних.
Підсистема "Аналіз даних" забезпечує отримання інформації, яка необхідна для вибору параметрів прогнозування і/або прийняття експертних рішень. Підсистема включає статистичну обробку картографічних даних, формування вибірок об'єктів за заданими основами класифікації, оцінку однорідності вибірок і виявлення аномальних по сукупності властивостей об'єктів, дослідження просторових зв'язків, пошук і оцінку діагностичних ознак та інші функції. Територія, що аналізується, може мати довільну форму і задається або по картограмі, або вказуванням виду об'єктів розгляду, або курсором безпосередньо на екрані дисплею.
Підсистема "Прогноз геоситуації" виконує виявлення, ідентифікацію і картографування площинних об'єктів (об'єктів з мінімальним поперечним розміром, який перевищує крок дискретизації даних при їх матричному поданні). Вхідною інформацією є всілякі якісні і кількісні характеристики території, що розглядаються, подані у картографічній формі, цифрові дані геофізичних, геохімічних, геоекологічних та інших зйомок, результати машинної і експертної обробки матеріалів аеро- і космічних зйомок. Прогнозування виконується шляхом послідовної деталізації ситуації методом ієрархічного розпізнавання з навчанням на раніше складених (еталонних) картах. На кожному рівні деталізації автоматично оцінюється якість прогнозування ситуації (повнота, достовірність, частка знятої невизначеності та ін.). Використовуючи карти якості прогнозу користувач може інтерактивне вибирати ділянки, які вимагають першочергового польового вивчення.
Підсистема "Довідки і вивід даних" забезпечує отримання і вивід на екран і папір інформації про наявність і зміст даних у БД ГІС "ПАРК", візуалізацію, редагування та перетворення у векторну форму подання карт, які зберігаються у матричній формі; автоматичне ліквідування дрібних дефектів вводу даних з дигітайзера і стиснення файлів первинних векторних даних; побудова карт-накладок і поєднування декількох карт; побудова комплексних профілів по картах; інтерактивне оформлення і підготовку карт до креслення; вивід картографічної інформації на принтер і плоттер.
Зв'язок між функціональними підсистемами здійснюється через загальну базу даних, в яку всі програми автоматично заносять результати, що являють собою самостійний інтерес або багаторазово використовуються іншими програмами. Загальна послідовність перетворення інформації в ГІС "ПАРК" та основні види проміжних і вихідних даних відображені в інформаційній моделі технології (рис. 12.2). В рамках запропонованої схеми виділяються кілька основних етапів обробки даних: створення бази первинної картографічної інформації; побудова похідних і комплексних карт; просторово-статистичний аналіз даних; інтерпретація даних, прогнозування і картографування; аналіз результатів, редагування та вивід даних. Зведення головних функцій обробки інформації наведено нижче. Головні функції ГІС "ПАРК"
1. Введення даних
1.1. Координатна прив'язка даних - увід імен і координат листів.
1.2. Увід текстової інформації:
1.2.1. Класифікатори властивостей об'єктів.
1.2.2. Списки характеристичних ознак.
1.2.3. Списки і коди класів об'єктів.
1.2.4. Параметри прогнозування геоситуації (територія, ієрархія класів, використовувані ознаки).
1.2.5. Робочі градації ознак для прогнозування.
1.2.6. Експертні моделі об'єктів, які прогнозуються.
1.2.7. Легенда вихідної карти геоситуації, яка прогнозується.
1.3. Ввід картографічної інформації: площинні, лінійні, точкові об'єкти; ізолінії.
1.4. Редагування картографічних даних.
1.5. Перетворення картографічних даних з векторної форми представлення в матричну.
2. Аналіз даних
2.1. Вибірка даних, які розглядаються, по довільно заданій території і/або значенню цільової властивості.
2.2. Побудова опорних легенд - формування комплексних описів усіх типів об'єктів в межах заданої території.
2.3. Побудова карт класів об'єктів різних рівнів узагальнення (деталізації) їх властивостей.
2.4. Оцінка однорідності вибірок об'єктів і виявлення об'єктів, аномальних по сукупності властивостей.
2.5. Оцінка ймовірностей загальних меж (сусідства) об'єктів.
2.6. Таксономія об'єктів змішаної вибірки.
2.7. Нелінійне автоматичне, інтерактивне, цільове оптимізування, квантування кількісних характеристичних ознак для їх аналізу і графічного відображення.
2.8. Побудова гістограм, оцінка статистичних параметрів розподілу характеристик території та класів об'єктів.
2.9. Перевірка гіпотез про еквівалентність розподілу ознаки на класах об'єктів.
2.10. Дослідження зв'язків між ознаками з будь-якими типами шкал.
2.11. Оцінка значимості зв'язку розподілу ознак з класами об'єктів.
2.12.

 
 

Цікаве

Загрузка...