WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр як основа, містобудівного кадастру. Реєстрація прав на землю. Міські землі як товар та об'єкт оцінки - Контрольна робота

Земельний кадастр як основа, містобудівного кадастру. Реєстрація прав на землю. Міські землі як товар та об'єкт оцінки - Контрольна робота

до сплати боргу, закладні зобов'язання), і обмежені інтереси (сервітут, договірні зобов'язання).
Страхування права власності відіграє головну роль у забезпеченні захисту цього права в системі реєстрації землі, яка не відповідає усім вищезазначеним вимогам, або як тимчасовий захід.
У США в більшості штатів існують компанії, які спеціалізуються на страхуванні права власності і забезпечують такі гарантії. Часто ці компанії мають детальніші облікові документи, ніж відповідні державні установи.
Для купівлі-продажу передача прав на власність звичайно виконується підписанням законного контракту між сторонами і відповідних документівакту передачі, в тому числі гарантій (акта) законності права на власність і якості цієї власності. Передача прав на земельну власність реєструється в ка-дастрі. В ідеальних умовах, наведених далі, реєстрація передачі в кадастрі достатня сама по собі, навіть без відповідного акта або інших документів, необхідних для підтвердження угоди.
Органи, що відповідають за затвердження передачі прав на земельну власність, в тому числі органи контролю за використанням землі і можли-вими порушеннями, у різних країнах мають свої відмінності. У федеральній системі США контроль в основному здійснюється місцевими органами, ство-реними згідно із законодавством штату. У Великобританії, з її централізо-ваною системою, органи контролю за використанням землі створюються на єдиній державній основі.
Із земельної реєстрації в нашій країні починалася націоналізація землі у 20-30-х роках XX ст. Тим більше - з неї тепер має початися здійснення переходу до ринкових відносин.
Дані земельної реєстрації мають включати відомості про земельну ділянку, її власника (користувача), підставу на право власності на землю (користування землею) і відображатись у книгах реєстрації державних актів та договорів на право користування землею, у реєстрі земельних ділянок, паспортах таолікових картках земельних ділянок і кадастрових картах та планах.
На основі земельної реєстрації формуються аналітичні та графічні дані земельного кадастру населеного пункту.
Таким чином, земельна реєстрація забезпечується веденням та збереженням записів (у тому числі з використанням комп'ютерної техніки) про окремі земельні ділянки, їхніх власників та користувачів, із зазначенням підстави прав на використання цих ділянок.
Усвідомлюючи важливість земельно-реєстраційних заходів, реформування земельних відносин у населених пунктах, як і в країні в цілому, відповідні органи розпочали роботи щодо інвентаризації земель та юридичного закріплення прав на земельні ділянки державними актами та договорами, відповідно до нового Земельного кодексу України.
Реєстрація державних актів та договорів оренди - це правова частина державного земельного кадастру, їй передує юридичне оформлення і вста-новлення (відновлення) меж відповідними межовими знаками, визначення планового (а за необхідності - висотного) положення межових знаків, об-числення площ та їхнє узгодження, складання кадастрових планів, а також юридичне оформлення технічної документації.
Право власності на землю або право користування земельною ділянкою виникає після встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) і одержання документа, що засвідчує це право.
Згідно з постановою Верховної Ради України від 13 березня 1992 року "Про форми державних актів на право постійного користування землею", основними юридичними документами на право власності на землю або право користування землею є державні акти на право колективної власності на землю, право приватної власності на землю, право постійного користування землею громадян, право постійного користування землею підприємств, уста-нов та організацій.
Право тимчасового користування землею (в тому числі й на умовах оренди) оформляється договором за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 року за номером 197.
Державні акти про право колективної власності на землю, право приватної власності на землю, право постійного користування землею видаються і реєструються тією сільською, селищною, міською, районною радою, яка прийняла рішення про передачу земельної ділянки у власність або надання її У постійне користування.
Якщо рішення про передачу (надання) земельної ділянки прийняте обласною радою або Верховною Радою України, то видача і реєстрація державних актів здійснюється районною радою.
Реєстрація державних актів здійснюється відповідно в книгах записів (реєстрації) державних актів на право колективної власності на землю, право приватної власності на землю, право постійного користування землею під-приємствами, установами, організаціями та громадянами. Договір про право часового користування землею (в тому числі на умовах оренди) реєструється в окремій книзі.
Згідно з постановою Верховної Ради "Про земельну реформу", громадяни підприємства, установи та організації, що мали у користуванні земельні ділянки, надані їм до введення у дію Земельного кодексу, повинні були переоформити свої права на земельні ділянки до 15 березня 1994 року. Але в переважній більшості міст цього своєчасно не було зроблено, і термін виконання даного пункту постанови було перенесено Верховною Радою до 1 січня 1998 року.
На заваді своєчасному переоформленню земельно-правових документів V населених пунктах стали відсутність у них протягом тривалого часу землевпорядних органів, невпорядкованість наявних земельно-кадастрових матеріалів: знищення переважної більшості архівних документів про надання та передачу прав на земельні ділянки за терміном давності.
Крім того, не була також врахована специфіка землекористування в ме-жах населених пунктів, а саме:
- значна кількість земельних ділянок, яка у великих містах досягає со-тень тисяч одиниць, що зумовило великий обсяг робіт з інвентаризації зе-мель;
- динамічність процесів міського землекористування, коли постійно від-буваються передача прав на користування землею, зміни у межах і розмірах земельних ділянок, їх функціональному використанні, а належного держав-ного контролю за використанням земель при відсутності землевпорядних ор-ганів у населених пунктах не було;
- наявність земельних ділянок, які перебувають у розпорядженні двох чи більше юридичних (фізичних) осіб, що є характерною рисою землекористування в

 
 

Цікаве

Загрузка...