WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Реєстрація прав на землю. Складання планів земельних ділянок та поверхів будівель - Контрольна робота

Реєстрація прав на землю. Складання планів земельних ділянок та поверхів будівель - Контрольна робота

складанні формул підрахунку площі непрямокутної кімнати (при-міщення) план кімнати розбивається на найпростіші геометричні фігури (прямокутники, трапеції, прямокутні трикутники тощо); відсутні на плані і абрисі розміри для складання формули визначаються з масштабу плану.
Житлова площа квартирних будинків і гуртожитків визначається як сума площ житлових кімнат без врахування площі вбудованих шаф.
Загальна площа квартирних будинків визначається як сума площ всіх житлових і підсобних приміщень квартир, включаючи площу вбудованих шаф і шлюзів - передніх при житлових кімнатах і приміщень культурно-по-бутового призначеннята медичного обслуговування.
У квартирних будинках і гуртожитках площа літніх приміщень (балко-нів, лоджій, терас) у загальну площу квартир і гуртожитків не включається, а вказується в проектах окремо.
У техніко-економічних показниках проектів квартирних будинків повинна бути наведена загальна площа будинку в цілому, що включає загальну площу квартир і площу літніх приміщень, яку визначають згідно зі знижувальними коефіцієнтами:
- лоджії, які розміщаються повністю в габаритах будинків, - 0,5;
- лоджії, які виходять повністю або частково за габарити будинків, те-раси і балкони з боковими екранами - 0,35;
- звичайні виносні балкони - 0,25. При цьому потрібно:
- площу приміщень вимірювати від віддалених поверхонь і перегородок;
- площу ніш висотою 1,8 м і більше включати в площу приміщень, в яких вони розташовані;
- площу підлоги під маршами всередині квартирних сходів, при висоті від підлоги до низу виступаючих конструкцій маршу 1,6м і більше, включати в площу приміщення, в якому розташовані сходи;
- площу, зайняту виступаючими конструктивними елементами і опалювальними печами, а також ту, яка знаходиться в межах дверного прорізу, в площу приміщень не включають.
Дані про площу квартир (приміщень), попередньо виписані на план, сумують стосовно будівлі в цілому і записують у відповідний розділ інвента-ризаційної форми. Одночасно підраховується і записується в цей же розділ 'лькість квартир (приміщень), кількість житлових кімнат. Закріплення тушшю даних про площі приміщень дозволяється тільки для перевірки і виправлення можливих помилок, якщо такі є.
При визначенні будівельного об'єму необхідно керуватись наступним:
- об'єм будівлі з горищним перекриттям визначається множенням його площі на висоту будівлі, причому висоту потрібно рахувати від рівня чистої підлоги першого поверху до верху засипки горищного перекриття:
- об'єм будівлі без горищного перекриття визначається множенням пло-щі вертикального поперечного перерізу будівлі на довжину. Площа верти-кального поперечного перерізу визначається за обводом зовнішньої поверхні стін, верхнім окресленням покрівлі і рівнем чистої підлоги першого поверху, а довжина будинку - вимірюванням відстані між зовнішніми поверхнями торцевих стін на рівні першого поверху вище цоколя;
- об'єм будівлі повинен вираховуватись окремо по частинах, якщо ці частини сильно відрізняються одна від одної за окресленням, конфігурацією або їх конструктивним вирішенням.
При криволінійному окресленні перекриття мансарди (мезоніну, світли-ці) потрібно приймати середню висоту; об'єм підвалу або напівпідвалу ви-значається множенням площі горизонтального перерізу будівлі на рівні пер-шого поверху вище цоколя будівлі на висоту, заміряну від рівня чистої підлоги підвалу (напівпідвалу) до рівня чистої підлоги першого поверху; прибудови одного й того ж призначення і з одного й того ж матеріалу, що й основна будівля, включаються в об'єм основної частини будівлі, прибудови які не відповідають цим вимогам, обмірюються І враховуються самостійно і в об'єм будівлі не включаються; ніші і лоджії з об'єму не виключаються; при визначенні будівельного об'єму житлових будинків і гуртожитків технічні поверхи (котельні, майстерні тощо) повинні включатись в об'єм будівлі.
В об'єм будівлі не включаються: об'єм відкритих балконів, об'єм прорі-зів і горища, які використовуються для технічних цілей.
Об'єм будівлі, яка складається з частин однакового призначення, мате-ріалу стін, конструкцій різної висоти при однаковій поверховості або при різній поверховості, але оцінюваних за цінником за однією і тією ж оціночною нормою, потрібно визначати як суму об'ємів складових частин.
Пояски, пілястри, напівколони і їм подібні архітектурні деталі, які не збільшують об'єм будівлі, в її об'єм не включаються.
Еркери (закриті балкони) і переходи включаються в об'єм будівлі і оці-нюються разом із основною будівлею. Висота їх визначається як різниця ви-сот від землі до верху перекриття еркера (або переходу) і до нижньої площи-ни еркера (або переходу); лоджії і ніші у зовнішніх стінах не виключаються з об'єму будівлі.
Проїзди у будівлях не виключаються з об'єму будівель, якщо за висотою не входять у межі другого поверху; більш високі проїзди включаються в об'єм будівель у розмірі 50% об'єму (у світлі).
На поповерхових планах, складених при технічній інвентаризації, повинна бути проставлена нумерація квартир. Номери квартир на інвентаризаційному поповерховому плані повинні строго відповідати присвоєній нумерації (прибитим номерам) квартир на місці в будинку.
На поповерховому плані номери квартир (приміщень) розставляються наступним чином:
- для невеликих будинків (до 3-х квартир) державного, громадського житлового фонду, фонду житлово-будівельних кооперативів і у всіх будівлях особистої власності на інвентарному плані біля головного входу у квартиру (приміщення) проставляється її номер і поряд, у вигляді дробу, надписується у чисельнику житлова площа та інша площа основного призначення (уста-нов, лікувальна тощо), а у знаменнику - загальна площа квартири (примі-щення);
- на інвентарному плані великих багатоповерхових будинків на площадці сходової клітки біля вхідних дверей у квартиру (приміщення) проставляється її номер, а на чистому полі плану на відстані 5-10мм від креслення проставляються номери квартир (приміщень) і дробом - житлова і загальна площа кожної квартири або площа основного призначення і загальна площа вбудованих приміщень.
На інвентарному плані проставляються номери житлових і нежитлових приміщень. Така нумерація необхідна при складанні листів підрахунку при-міщень непрямокутної форми, складної конфігурації тощо, а також при скла-данні листів підрахунку-експлікації повністю на всі будівлі.
Нумерація житлових і нежитлових окремих кімнат виконується арабсь-кими цифрами окремо щодо кожної квартири (приміщення) за годинниковою стрілкою, починаючи від входу.
Використана література
М.Г.Ступень, І.М. Добрянський, О.Я. Микула, Н.Р.Шпік. Містобудівний кадастр. Львів 2003 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...