WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Реєстрація прав на землю. Складання планів земельних ділянок та поверхів будівель - Контрольна робота

Реєстрація прав на землю. Складання планів земельних ділянок та поверхів будівель - Контрольна робота

перевірку правильності накладання" схематичного плану земельної ділянки, дотримання масштабу, умовних позначень, загального оформлення плану, наявності всіх необхідних розмірів, надписів і підписів, відповідності літерування будівель в плані кварталу літеруванню їх в раніше складених інвентаризаційних матеріалах на будинковолодіння, правильності формул і обчислень площ в журналах зовнішніх обмірів і правильностіскладання експлікації плану до будівельного кварталу.
Усі виявлені при контролі плану дефекти, помилки, пропуски і неточно-сті повинні бути відображені в дефектному акті. Без акта роботи до оплати не приймаються.
Поповерхові плани складаються на основі даних абрисів, виконаних згідно з викладеними вище вимогами.
Поповерхові плани підвалів під невеликою частиною будівель і поповерхові плани невеликих антресолей можна викреслювати, не роблячи контуру всієї будівлі, розташовуючи їх на кресленні напроти того місця поповерхового плану відповідного поверху, під яким вони безпосередньо знаходяться, причому необхідно показати найближчі капітальні стіни, для того щоб людині, яка читає план, було легко орієнтуватись,
Перш ніж приступити до накладання поповерхового плану, необхідно спочатку перевірити проміри ескізу арифметичне, чи співпадають проміри стін, взяті ззовні, із сумою промірів, взятих зсередини будівлі по цій стороні разом із розмірами товщини стін, і якщо вони співпадають, то необхідно провести фасадну лінію строго за масштабом і до неї будувати по взятих ув'язках в кутових кімнатах бокову лінію будівлі, причому кути простіше будувати в масштабі 1:100.
Потім послідовно наносяться всі капітальні стіни (строго по діагоналях), і правильність розташування їх на кресленні перевіряється зразу ж по взятих в натурі контрольних промірах між капітальними стінами.
Викреслювання плану потрібно починати з плану першого поверху, залишивши вище місце для підвального поверху (якщо такий є). Конфігурація на кресленні повинна строго відповідати конфігурації в натурі.
Після цього необхідно нанести другу, внутрішню лінію капітальних стін, потім перегородки, прорізи, сходи, опалювальні прилади, вентиляційні прилади, вентиляційні канапи (якщо вони зроблені не в стіні), ванни, унітази, раковини, вмивальники тощо строго по прив'язках у відповідних місцях і у точній відповідності з прийнятими умовними позначеннями.
Сходи показують згідно з умовними позначеннями, причому кількість сходинок і ширина маршу повинні відповідати натурі.
Прорізи, ніші, стінні шафи, накосяться на план у масштабі згідно з умовними позначеннями.
Перегородки, обшиті з двох боків, позначаються двома лініями і відпо-відно ілюмінуються, перегородки, обшиті з одного боку, а також щитові по-казуються однією лінією і зафарбовуються (відмиваються).
Після накладання першого поверху виконують накладання решти поверхів згідно з розташуванням капітальних стін на кресленні першого поверху, який вважається контрольним.
Посередині плану поверху, зверху на форматці ставиться штамп із вка-зівкою поверху (підвал, напівпідвал, перший поверх тощо).
Лінійні проміри з ескізу переносяться на поповерхові плани паралельно напрямку відповідних стін і перегородок. У службових приміщеннях протри показують з таким розрахунком, щоб вони не затемнювали креслення.
Закриті веранди, галереї, тамбури, стіни обміряються всередині і викреслюються на поповерхових планах. Відкриті веранди, галереї, балкони позначаються на плані у вигляді контуру.
Якщо житлова частина у дворових службових приміщеннях, а також торг.
Підприємства і склади займають не менше 50% від всієї площі будівлі, то на будівлі складаються повністю поповерхові плани. Якщо житлова площа має менше 50%, то на плані будівлі показують тільки житлові приміщення торгові, складські тощо, за винятком площ службових будівель (сараїв).
При викреслюванні приміщень із виступаючими панелями необхідно показувати лінії стін і панелі (остання не зафарбовується), причому необхідно проставляти розміри між стінами і панелями.
При викреслюванні поповерхових планів поверхів, стіни яких мають виступи (обрізи) в профілі стін, потрібно показувати пунктиром проекцію ви-ступів (обрізів) зі всіма горизонтальними розмірами, зафарбовуючи тільки частину стіни, яка попадає в розріз (на висоті від підлоги 1.2 м).
Всі цифри на кресленні повинні бути однакового шрифту і розмірів і своєю нижньою частиною звернені або до нижнього обрізу форматки, або до правої її сторони (дивлячись на креслення) і розташовані перпендикулярно до лінії проміру.
Літерування будівель на поповерхових планах повинно відповідати літеруванню на плані земельної ділянки; номери приміщень на плані показують дробом у центрі плану кожного приміщення, причому в чисельнику ставиться номер приміщення (квартири) червоною тушшю і через тире - номер кімнати чорною тушшю (знак "№" не проставляють), а у знаменнику показують площу кімнати чорною тушшю. Якщо дріб не поміщається на плані всередині кімнати, то виноситься на вільне місце за зовнішніми стінами і стрілкою показують, куди відноситься винесений дріб.
Коридор загального користування, а також міжквартирні приміщення підсобного характеру загального користування нумеруються римськими цифрами чорною тушшю. Площі їх у журналі внутрішніх обмірів показу-ються на кожному поверсі вкінці, після запису всіх основних приміщень.
Висоту приміщень показують на поповерхових планах синьою тушшю в тих приміщеннях, де були взяті ці проміри.
Вертикальні і горизонтальні розміри вікон і зовнішніх дверей повинні показуватись на плані, причому в тих випадках, коли розміри вікон і дверей на всьому поверсі однакові, вони на кресленні цього поверху проставляються лише один раз; якщо ж розміри вікон і дверей різні, то вони проставляються один раз для однакового типу вікон і дверей.?
{Підрахунок площ виконується в журналах внутрішніх обмірів. При підрахунках потрібно користуватись величинами, взятими безпосередньо при обмірах; підрахунки виконуються з точністю до одного десяткового знака.
Підрахунок площ будівель, зведених за типовими проектами, виконується для внутрішніх приміщень технічного, першого і типових поверхів і приміщень зі зміненим плануванням наступних поверхів. Площі будівель, як. мають прямокутну форму, обчислюють множенням довжини на ширину площі будівель, які мають неправильну форму, обчислюють на основі відповідних геометричних формул.
На прямокутні кімнати листи підрахунку площ не складаються, площа підраховується за планом та абрисом і виписується виконавцем на план.
Формули для підрахунку площ кімнат і окремих приміщень непрямокутної форми, а також тих, які мають велику кількість пілястрів, ніші тощо, виписують на полі або звороті абрису будівлі.
При

 
 

Цікаве

Загрузка...