WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Реєстрація прав на землю. Складання планів земельних ділянок та поверхів будівель - Контрольна робота

Реєстрація прав на землю. Складання планів земельних ділянок та поверхів будівель - Контрольна робота

земельної ділянки прийняте обласною радою або Верховною Радою України, то видача і реєстрація державних актів здійснюється районною радою.
Реєстрація державних актів здійснюється відповідно в книгах записів(реєстрації) державних актів на право колективної власності на землю, право приватної власності на землю, право постійного користування землею під-приємствами, установами, організаціями та громадянами. Договір про право часового користування землею (в тому числі на умовах оренди) реєструється в окремій книзі.
Згідно з постановою Верховної Ради "Про земельну реформу", громадяни підприємства, установи та організації, що мали у користуванні земельні ділянки, надані їм до введення у дію Земельного кодексу, повинні були переоформити свої права на земельні ділянки до 15 березня 1994 року. Але в переважній більшості міст цього своєчасно не було зроблено, і термін виконання даного пункту постанови було перенесено Верховною Радою до 1 січня 1998 року.
На заваді своєчасному переоформленню земельно-правових документів V населених пунктах стали відсутність у них протягом тривалого часу землевпорядних органів, невпорядкованість наявних земельно-кадастрових матеріалів: знищення переважної більшості архівних документів про надання та передачу прав на земельні ділянки за терміном давності.
Крім того, не була також врахована специфіка землекористування в ме-жах населених пунктів, а саме:
- значна кількість земельних ділянок, яка у великих містах досягає со-тень тисяч одиниць, що зумовило великий обсяг робіт з інвентаризації зе-мель;
- динамічність процесів міського землекористування, коли постійно від-буваються передача прав на користування землею, зміни у межах і розмірах земельних ділянок, їх функціональному використанні, а належного держав-ного контролю за використанням земель при відсутності землевпорядних ор-ганів у населених пунктах не було;
- наявність земельних ділянок, які перебувають у розпорядженні двох чи більше юридичних (фізичних) осіб, що є характерною рисою землекористування в населених пунктах;
- відсутність у багатьох підприємств, установ і організацій документів на земельну ділянку як внаслідок того, що при переході права власності на будівлі і споруди не засвідчувалась передача прав на користування землею;
- значна кількість землекористувань у межах населеного пункту, що не мали встановлених в натурі меж і не були оформлені юридично, як це має місце, наприклад, в районах багатоповерхової житлової забудови, де землі відводились єдиному замовникові на житлово-цивільне та комунальне будівництво;
- фрагментарний характер топографо-геодезичних знімань території населених пунктів, їх різномасштабність і велика розбіжність у часі виконання.
Тому оформлення та видача державних актів на право колективної, приватної власності на землю, право постійного користування, договорів на право тимчасового користування землею, в тому числі на умовах оренди, потребує здійснення цілої системи земельно-реєстраційних заходів з обліку юридичних та фізичних осіб, що мають у своєму розпорядженні земельні ділянки, встановлення юридичних підстав для реєстрацій (перереєстрації) їх-ніх прав на земельну ділянку, ЇЇ розмірів та характеру використання.
Складання планів земельних ділянок та поверхів будівель
Складання плану забудови території полягає в наступному:
- перевірці польових журналів, обробці кутових і лінійних вимірів;
- обчисленні координат пунктів знімання;
- нанесенні точок за їх координатами на планшети;
- складанні (накладанні) плану поданих абрисів;
- коректурі (контролі) накладки;
- обчисленні площ окремих земельних ділянок, кварталів;
- викреслюванні плану в туші відповідно до умовних позначень;
- коректурі після викреслення в туші;
- знятті необхідних копій із складених планів.
У кожному польовому журналі повинні бути зроблені необхідні заува-ження і записи про виконану перевірку і підписи осіб, які виконували пере-вірку. Після перевірки журналів виконується обробка ліній (обчислення середнього значення довжини ліній із двох промірів її), обчислення недоступних для вимірювання відстаней.
На план земельної ділянки, розташований на загальному плані будівельного кварталу, наносять наступні показники з абрису:
- по межах земельної ділянки проставляють лінійні проміри довжини меж, взяті із абрису, без стрілок розмірів, посередині промірних ліній, зовні-шні розміри будівель на плані, як правило, проставляють поза контуром будівель;
- на плані земельної ділянки показують у масштабі всі будівлі зі всіма прибудовами, тамбурами, галереями, сходами, а також всі споруди: альтанки, ! колодязі, огорожі, замощення й різні угіддя;
- всі будівлі і частини споруд, згідно з прийнятими умовними знаками, після накладання і обведення тушшю розфарбовують умовними кольорами (фарбами або тушшю) відповідно до матеріалу стін і споруд;
- підвали і напівпідвали на плані показують пунктиром синьою тушшю, мезоніни і мансарди - дрібним пунктиром чорною тушшю;
- на план наносяться по контурах угіддя.
На плані земельної ділянки кожна будівля літерується. Службові будівлі літеруються, як і основні, і розташовуються після всіх основних будівель. Огорожі нумеруються арабськими цифрами, тротуари і замощення - римськими.
Після виконаного польового контролю й усунення всіх прорахунків на кальці складають копії планів окремих земельних ділянок, а в разі необхід-ності - копії планшетів або кварталів. На копіях земельних ділянок простав-ляють розміри будинків, меж, підписують найменування угідь (город, сад, двір тощо). Копії планів земельних ділянок зберігаються в інвентаризаційній справі на житловий будинок. Копії можна складати-на кальці або світлочут-ливому папері (синьці). Після того як зняті необхідні копії, планшети викрес-люють тушшю.
Викреслювання планшетів тушшю виконується строго згідно з умовни-ми знаками, прийнятими для топографо-геодезичних робіт [61]. Викреслені
в туші планшети повторно підлягають коректурі (перевірці), звертається особлива увага на правильність застосування умовних знаків і позначень.
Після завершення вищеназваних робіт роблять контроль, Контроль робіт поділяється на:
- контроль обмірних робіт в натурі;
- камеральний контроль, який складається з перевірки креслень і результатів обчислень.
При контролі обмірних робіт в натурі перевіряють правильність і повноту знімань, конфігурації і об'єктивність даних плану кожної земельної ділянки, розташованої у кварталі, достатність взятих допоміжних розмірів і точність їх до 50% взятих при зніманні промірів будівель і до 25% промірів земельних ділянок. Виявлені при контролі дефекти фіксуються на абрисі ко-льоровим олівцем.
Камеральний контроль передбачає

 
 

Цікаве

Загрузка...