WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Охарактеризуйте правову основу cтворення та провадження містобудівного кадастру. Кадастр населених пунктів як інформаційна база в організації використ - Реферат

Охарактеризуйте правову основу cтворення та провадження містобудівного кадастру. Кадастр населених пунктів як інформаційна база в організації використ - Реферат

зазначених потреб за цивільно-правовими угодами [ст.40 ЗКУ].
Житлово-будівельним (житловим) та гаражно-будівельним коопера-тивам за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого са-моврядування земельні ділянки для житловою і гаражного будівництва передаються безоплатно у власність або надаються в оренду у розмірі, який встановлюється відповідно до затвердженої містобудівної документації [ст.4І ЗКУ]. Житлово-будівельні (житлові) та гаражно-будівельні кооперативи можуть набувати земельні ділянки у власність за цивільно-правовими угодами.
Земельні ділянки, на яких розташовані багато-квартирні житлові бу-динки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території державної або комунальної власті, надаються в постійне користування підприємствам, установам і організаціям, які здійснюють управління цими будинками. У разі приватизації громадянам багатоквартирного житлового будинку відповідна земельна ділянка може передаватися безоплатно у власність або надаватись у користування об'єднанню власників. Порядок використання земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні житлові будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території, визначається співвласниками. Розміри та конфігурація земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні житлові будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території, визначаються на підставі проектів розподілу території кварталу, мікрорайону та відповідної землевпорядної документації [ст.42 ЗКУ].
Основним завданням кадастру земель населених пунктів є отримання інформації, її обробка і видача даних про кількісний та якісний склад земель, їх юридичний статус, форми власності, функціональне призначення. Основними об'єктами кадастру земель населених пунктів є земельні ділянки, для яких наводяться дані про їх власників чи користувачів. місцеположення, геометричні розміри, юридично-правовий статус, функціональне використання, їх економічну оцінку.
Об'єктом земельного кадастру в населених пунктах с всі землі, як перебувають у межах цих поселень. Межа району, села, селища, міста. району у місті s це умовно замкнена лінія на поверхні землі, що відокремлює територію району, села, селища, міста, району у місті від інших територій.
Межа району, села, селища, міста у місті - це умовно залежна лінія на поверхні землі, що відокремлює територію району, села, селища, міста району у місті від інших територій.
Межі району, села, селища, міста, району у місті встановлюються і змінюються за проектами землеустрою, які розробляються відповідно до техніко-економічного обгрунтування їх розмірів, генеральних планів населених пунктів. Включення земельних ділянок у межі району, села. селища, міста, району у місті не тягне за собою припинення права власності і права користування цими ділянками, якщо не буде проведено їх вилучення (викуп) відповідно до Земельного кодексу України [ст. 173 ЗКУ]. Рішення про встановлення і зміну меж районів і міст приймається Верховною Радою України за поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обмежених Київської чи Севастопольської міської рад.
Рішення про встановлення і зміну меж сіл, селищ приймаються Вер-ховною Радою Автономної республіки Крим, обласними. Київською чи Севастопольською міською радами за поданням районних та відповідних сільських, селищних рад.
Рішення про встановлення і зміну меж районів у містах приймається міською радою за поданням відповідних районних у містах рад [ст. 1 74 ЗКУ].
Межі адміністративно-територіальних утворень встановлюються в порядку та відповідно до закону [er. 175 ЗКУ]. Межі адміністративно-територіальних утворень посвідчуються державним актом України. Форма та порядок видачі державного акта України на межі адміністративно-територіального утворення встановлюються Верховною Радою України.
Землі населених пунктів за своїм використанням і цільовим призна-ченням, залежно від регіонів і природних умов, мають різноманітне співвідношення. Найвищий рівень забудованості і інтенсивності викори-стання земель є у великих містах, де природне середовище використовується на декількох рівнях, що створює дефіцит вільної землі. В сільській місцевості характер забудови, в основному, садибний, і частина земель у межах поселень використовується для сільськогосподарського виробництва.
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ ПО СПОСОБУ САВИЧА
Способ А. Н. Савича применяют для определения больших площадей, например площадей землепользовании, когда требуєтся повышенная точность.
Сущность способа состоит в том, что площадь участка (рис. 32), заключенная в целое число квадратов координатной сетки Р0, определяется по числу их; планиметром обводятся лишь илощади секций, выходящие за пределы этих квадратов alt a2, as и a4 и дополнения их до целый квадратов сетки &!, Ь2, bs и bt. Площади a и Ъ обводят планиметром при двух положениях полюса, по два обвода в каждом положевии и выражают в делениях планиметра.
Пусть искомые площади секций в гектарах, соответствующие обозначениям. Площади целых квадратов, соответствующие числам делений а+Ь, обозначим через Plt Р2, Р3 и Р4.
Так как между площадями, выраженными в гектарах и делениях планиметра, существует прямая пропорциональность то можно написать
По этим формулам вычисляют площади секций, выходящие за пределы целых квадратов координатной сетки. Кроме того, следует иметь в виду, что величины и т. д. определяют значения цены деления планиметра, и небольшое расхождение в них, не превышающее 1/400 от величины цены деления планиметра, указывает на правильность определения величины а. Контроль осуществляется также путем сравнения величин, выражающих площадь целых квадратов координатной сетки в делениях планиметра. Относительное расхождение между значениями этих величин, соответствующих площади одного и того же числа целых квадратов координатной сетки, также не должно превышать 1/4оо- Искомая площадь участка будет
Достоинство способа Савича в том, что при этом механически учитывается деформация бумаги (см. § 15), на которой составлен план или карта, уменьшается площадь обводимых фигур, чем повышается точность ее определения.
Так как цена деления планиметра получается в виде нескольких значений будет значительно точнее. Это значение p используется при опре-делении площадей отдельных контуров внутри участка.
Точность определения площади по способу Савича тем выше по сравнению с непосредственным обводом всей фигуры или ее частей, чем больше отношение площади целых квадратов координатной сетки кплощади всей фигуры. Если площадь целых квадратов, входящих в фигуру, составляет половину площади всей фигуры, то точность определения площади по способу Савича будет примерно в 3-4 раза выше по сравнению с точностью определения непосредственным обводом всей фигуры. Если основная площадь землепользования заключена в площади целых квадратов координатной сетки, то точность определения площади по способу Савича приближается к точности определения площади аналитическим способом.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Кадастр населених пунктів. Ступень М.Г. та інші.
2. Основи кадастру. Л.Петрович.

 
 

Цікаве

Загрузка...