WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Охарактеризуйте правову основу cтворення та провадження містобудівного кадастру. Кадастр населених пунктів як інформаційна база в організації використ - Реферат

Охарактеризуйте правову основу cтворення та провадження містобудівного кадастру. Кадастр населених пунктів як інформаційна база в організації використ - Реферат


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Охарактеризуйте правову основу cтворення та провадження містобудівного кадастру. Кадастр населених пунктів як інформаційна база в організації використання земель. Поняття земель житлової і громадської забудови
1. ОХАРАКТЕРИЗУЙТЕ ПРАВОВУ ОСНОВУ.
СТВОРЕННЯ ТА ПРОВАДЖЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ
Базою містобудівного кадастру є картографічна основа, з допомогою якої створюють кадастрові плани. На кадастрових планах зображують кадастрові об'єкти: межі адміністративних районів. землеволодінь і землекористуванъ. наземні та підземні будівлі й споруди, комунікації тощо. При цьому максимально використовують топографічні плани і карти на дану територію, а таксис інформацію служб і відомств, які відають питаннями експлуатації, управління та перспективного розвитку територій.
Процес створення містобудівного кадастру складається з таких етапів:
- підготовчий;
- збір даних та їх аналіз,
- формуванню банку даних і створення інформаційних систем.
У період підготовчого етапу вивчають Існуючі топографо-геодезичні та земельно-облікові матеріали, документи відводу земельних ділянок і права власності й користування ними, вивчають інвентаризаційні документи минулих років, а також інженерно-геологічну та екологічну ситуацію. Кінцевим результатом підготовчого етапу є перелік об'єктів, які знаходяться на даній території, план території з зазначенням кодів її елементів і дані, яких не вистачає для повноцінного створення кадастру. При цьому слід пам'ятати, що одиницею обліку в містобудівному кадастрі є об'єкт. Такими об'єктами є:
- ділянка землеволодіння /землекористування/';
- будівля /споруда/;
- ділянка і вузол Інженерної мережі;
- ділянка і вузол вулично-дорожної мережі;
- територіальні зони /функціональні, охоронні, екологічні тощо /.
В процесі збору даних і їх аналізу заповнюють паспорти об'єктів, використовуючи для цього матеріали відповідних служб і відомств. У разі відсутності необхідних матеріалів виконують натурні обстеження та виміри, а також уточнюють паспортні дані. В результаті виконання цього процесу отримують відкоректовані паспорти об'єктів.
Кожен об'єкт характеризується певними показниками, які поділяються на: правові, метричні, технічні, функціональні, вартісні та місцеположення. Сукупність у них показників складає базу даних, що входить в інформаційну систему. Відомості про об'єкти можуть бути представлені у вигляді графічної, текстової або числової інформації з присвоєнням окремим об'єктам певних кодів.
Автоматизовані інформаційні системи містобудівного кадастру створюють на базі спеціалізованих, програмно-технічних комплексів. При цьому програмні засоби повинні [30]
- забезпечити формування баз даних;
- дозволяти ввід та вивід інформації, виконуючи контроль, обробку та редагування;
- забезпечувати захист Інформації від збою технічних засобів та від несанкціонованого доступу.
Дані про об'єкти, які відносяться до містобудівного кадастру, є Інформацією відкритого типу. Виключення має інформація конфіденційного характеру, доступ до якої можливий за згоди її власника чи юридичної особи.
2. КАДАСТР НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ЯК ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА В ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ
Регулювання земельних відносин і управління земельними ресурсами в місті передбачає розробку та ведення земельного кадастру - багатоцільової реєстраційної інформаційної системи зі збору, обробки, систематизації, збереження, узагальнення, поновлення і надання відомостей та документів про правовий режим, природний і господарський стан земельних ділянок з розміщеними на них об'єктами нерухомості, а також про юридичних і фізичних осіб, у тому числі утримувачів сервітутів, орендарів і закладоутримувачів, їх права власності, права користування землею та договори на оренду землі.
Державний земельний кадастр повинен забезпечити вивчення земельного фонду всіх населених пунктів - сіл, селищ і міст. Для населених пунктів першочергового значення набувають характеристики земель, які відповідають будівельним вимогам, зокрема геологічна будова, ухил місцевості, глибина залягання ґрунтових вод, наявність інженерних мереж, характеристика існуючих будівель.
Основною земельно-кадастровою одиницею в населених пунк-тах поряд із землями підприємств, організацій і установ є земельні ділянки, які надані у приватну власність для ведення садівництва, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів. Ці земельні ділянки реєструються і обліковуються з будівлями, які розміщуються на їхній території.
Категорія земель житлової та громадської забудови, на відміну від інших категорій, включає окремі ділянки земель, які перебувають у віданні міських, селищних рад. Ці землі не передані в користування конкретним землекористувачам і не є землями державного запасу. Сюди відносять частину земель загального користування, сільськогосподарські й інші угіддя, не надані в користування підприємствам, організаціям і закладам.
Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється у складі дер-жавного реєстру земель. Державний реєстр земель складається з двох частин: книги записів реєстрації державних актів на право приватної власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі із зазначенням кадастрових номерів земельних ділянок; поземельної книги, яка містить відомості про земельну ділянку.
Кадастрові дані широко використовуються при вирішенні завдань прогнозування розвитку населених пунктів, планування та забудови їх територій, забезпечення комплексного розвитку соціальної, інженерно-транспортної та природоохоронної інфраструктури, обґрунтування політики оподаткування та визначення вартості землі, контролю за раціональним використанням земельних ресурсів.
Крім того, земельний кадастр є загальновизнаним засобом забезпе-чення захисту прав на власність, необхідного для ефективного функціо-нування приватного земельного ринку. Захист права на земельну власність створює основу для системи організації житлового будівництва за допомогою закладних документів і для системи кредитування приватного господарства.
Функції та призначення земельного кадастру в Україні визначені по-становою Кабінету Міністрів від 12 січня 1993 р. за № 15 ''Про порядок ведення державного земельного кадастру".
Відповідно до цієї постанови державний земельний кадастр ведеться з метою інформаційного забезпечення:
" ефективного здійснення державно! земельної політики;
" державного контролю за використанням і охороною земельних ресурсів;
" гаранти прав власників земельних ділянок і землекористувачів;
" різних видів територіального планування та зонування території;
" здійснення державної політики в галузі оподаткування землі та нерухомості.
Важливим завданням ведення державного земельного кадастру єзабезпечення повноти відомостей про всі земельні ділянки, застосування єдиної системи просторових координат та системи ідентифікації земельних ділянок, запровадження єдиної системи земельно-кадастрової інформації та

 
 

Цікаве

Загрузка...