WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Значення, завдання і зміст містобудівного кадастру. Сфера містобудівної діяльності. Містобудівні аспекти регулювання ринку землі - Контрольна робота

Значення, завдання і зміст містобудівного кадастру. Сфера містобудівної діяльності. Містобудівні аспекти регулювання ринку землі - Контрольна робота

виразності міста та його окремих ансамблів.
Містобудівні аспекти регулювання ринку землі
За останні роки помітно зріс інтерес до регулювання земельних відно-син у містах, де активно відбувається процес приватизації землі, за рахунок чого місцеві бюджети поповнюються коштами від плати за землю. При цьому слід підкреслити, що надходження до місцевих і державного бюджетів від плати за землі населених пунктів удвічі більші, ніж від земель сільсь-когосподарського призначення, які займають майже у вісім разів більшу площу в земельному фонді країни.
До земель міст нині спрямована особлива увага й тому, що тут проживає більша частина населення країни, яке в ході приватизаційних процесів стає щораз більше причетним до землі. Тому з боку міських земельних органів нині спостерігається посилений інтерес до складання планів земельно-господарського устрою території населених пунктів.
Особливу увагу необхідно приділяти проблемам оптимізації і раціонального використання природних ресурсів у місцях проживання людей - в населених пунктах. Адже на порівняно невеликій площі, всього 6918 тисяч гектарів, або 11,9 відсотка від земельного фонду країни, зосереджене все населення нашої держави, а також розміщена основна маса капіталовкладень (виробничі, адміністративні, культурно-побутові підприємства, організації й установи).
Особливістю цільового призначення цих земель є забезпеченнярізноманітних потреб суб'єктів земельних відносин населених пунктів. Багатогранність земель населених пунктів вимагає й належного правового режиму регулювання земельних відносин, особливо в період їх реформування та введення різних форм власності на землю. Сьогодні відсутня нормативна база щодо визначення оптимального співвідношення розвитку промислової і комунальної галузей, садибної і багатоповерхової забудови при максимальному збереженні земель, придатних для сільськогосподарського використання, зокрема сільськогосподарських угідь. Адже курс на садибний тип забудови, особливо в містах обласного підпорядкування та промислових центрах, вимагає великої кількості земель, а також коштів на відповідне впорядкування території і будівництво інженерних мереж. Використання земельних ресурсів населених пунктів вимагає детального вивчення й аналізу їх наявності з метою створення умов для найбільш повного задоволення потреб населення, яке там проживає.
Активний процес формування земель населених пунктів, особливо міст, пов'язаний з приватизацією землі, справлянням плати за землю, зумовив по-требу у глибокому вивченні землевпорядниками закономірностей розвитку міст, містобудівних обмежень, планування та будівництва муніципальних об'єктів. У результаті цього виникла потреба складання плану земельно-гос-подарського устрою населеного пункту, хоч, на нашу думку, цей вид земле-впорядних робіт необхідно розглядати як проект землевпорядкування населеного пункту. По-перше, за своїм змістом ця розробка є проектом і базується на матеріалах генерального плану населеного пункту. По-друге, в населеному пункті, особливо в місті, немає господарств, а є власники землі і землекористувачі, тому впорядкуванню підлягає територія міста. По-третє, устрій (в тому числі земельний) - це фактичний стан організації території. В даному випадку мова йде про впорядкування території.
Землі, які прибудуть у приватну власність, використовуватимуться най-більш ефективно. Необхідно забезпечити стабільність і гарантований захист прав на землю, а також можливість її передачі іншим особам та використан-ня відповідно до законодавства.
Раціонального використання та регульованого продажу й оренди, крім земель приватної власності, потребують землі державної і комунальної влас-ності, де необхідно враховувати державні та громадські інтереси.
Придбати вільну від забудови землю для підприємницької діяльності надзвичайно складно, практично неможливо - лише після купівлі об'єкта нерухомості можна приватизувати земельну ділянку. В Україні ще відсутня чітка система реєстрації прав на нерухомість, у тому числі й на землю, а та-кож немає чітких прозорих правил і гарантій щодо землекористування. Не сформовані ринкові основи визначення вартості земель, а також порядок за-стави земель під кредити банків, не визначені правові засади здійснення трансакцій із землею.
Під час приватизації земель головне завдання полягає в тому, щоб була досягнута гармонія щодо забезпечення їх раціонального використання, захисту прав власників, урахування державних і суспільних інтересів. Формування та державне регулювання ринку землі в населених пунктах передбачає:
- аналіз та оцінку правового середовища приватизації та купівлі-продажу землі в населених пунктах;
- вивчення існуючих механізмів набуття і реалізації прав власності на землю, узагальнення досвіду приватизації та купівлі-продажу земельних ді-лянок за останні роки;
- визначення ролі держави та місцевого самоврядування у формуванні та регулюванні ринку землі;
- врахування світового досвіду державного регулювання ринку землі.
На цій підставі передбачається визначити основні проблеми формуван-ня ринку землі в населених пунктах і головні напрямки державної політики Щодо:
- гарантування прав власників землі;
- узгодження державних і приватних інтересів при здійсненні земель-них відносин;
- нормативно-правового та економічного регулювання ринку землі;
- формування земельно-ринкової інфраструктури;
організації фінансового механізму функціонування ринку землі;
- забезпечення соціальних пріоритетів у сфері міського землекористу-вання.
На сьогодні місцеві правила затверджено у місті Чернігові, триває їхня розробка у Києві, Одесі, Черкасах, Полтаві. Впровадження цього механізму в умовах ринкової економіки забезпечить більш сприятливі умови для фор-мування ринку землі та нерухомості.
Законодавче забезпечення регулювання ринку землі, удосконалення нормативної бази у сфері містобудування на державному та місцевому рівнях створять умови для ефективного використання земель, стимулювання підприємницької діяльності, заохочення інвестицій у розбудову та благоустрій міст і сіл у ринкових умовах.
Використана література
М.Г.Ступень, І.М. Добрянський, О.Я. Микула, Н.Р.Шпік. Містобудівний кадастр. Львів 2003 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...