WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Обґрунтуйте класифікацію механічних елементів та властивості основних гранулометричних фракцій - Реферат

Обґрунтуйте класифікацію механічних елементів та властивості основних гранулометричних фракцій - Реферат


Реферат на тему:
Обґрунтуйте класифікацію механічних елементів та властивості основних гранулометричних фракцій
Механічні елементи - це частинки різної величини, з яких складається тверда фаза ґрунтів і ґрунтотворних порід. Вони містяться у ґрунті та породі у вільному стані (наприклад, у піску) і в агрегатному стані, коли вони з'єднані у структурні окремості - агрегати різної форми, величини та міцності. Близькі за розміром і властивостями частинки ґрунту групуються у фракції (каміння, гравій, пісок і т. д.).Таке групування ґрунтових фракцій прийнято називати класифікацією механічних елементів. В Україні використовується класифікація механічних елементів, яка розроблена М.М. Годліним і пізніше удосконалена М.А. Качинським, а саме:
Назва фракції Розмір фракції, мм
І. Каміння ............................................ ................................ більше 3
2. Гравій ............................................... ................................ 3-1
3. Пісок: грубий .................................. ................................ 1-0,5
середній ...................................... ............................... 0,5-0,25
дрібний ....................................... ............................... 0,25-0,05
4. Пил: грубий ..................................... ............................... 0,05-0,01
середній ...................................... ............................... 0,01-0,005
дрібний ....................................... ............................... 0,005-0,001
5. Мул: грубий ...... ............................. ............................... 0,001 - 0,0005
дрібний ....................................... ............................... 0,0005-0,0001
6. Колоїди ................. .......................... ............................... менше 0,0001
7. Фізична глина ................................. ............................... менше 0,01
8. Фізичний пісок ................................ ............................... більше 0,01
Усі частинки ґрунту, більші за 1 мм, називаються скелетом, а частинки, менші за 1 мм - дрібноземом.
Окремі фракції по-різному впливають на властивості ґрунтів і порід. Переважно це обумовлено їх різним мінералогічним та хімічним складом.
Розглянемо найбільш характерні властивості механічних фракцій.
Каміння (понад 3 мм) представлене переважно уламками гірських порід. Вони надають ґрунтові небажану властивість -кам'янистість, яка ускладнює використання сільськогосподарських машин і знарядь.
Гравій (3-1 мм) складається із уламків первинних мінералів. Високий вміст гравію у ґрунтах не перешкоджає обробітку ґрунту, але збільшує водопроникність, зменшує водопідіймальну здатність і вологоємкість, що е небажаним для багатьох сільськогосподарських культур.
Пісок (1-0,05) складається з уламків первинних мінералів і насамперед із кварцу та польових шпатів. Ця фракція має високу водопроникність, не набухає, не пластична. Тому природні піски, особливо дрібноземисті, вважаються задовільними для багатьох сільськогосподарських культур.
Пил грубий (0,05-0,01 мм) за мінералогічним складом мало відрізняється від піщаної фракції, тому має деякі властивості піску: не пластичний, слабо набухає, має невисоку вологоємкість. Для середнього пилу (0,01 -0,005 мм) характерний підвищений вміст слюд, які надають фракціїособливої пластичності і зв'язності. Ця фракція більш дисперсна, краще втримує вологу, має слабку водопроникність, нездатна до коагуляції. Тому ґрунти, в яких переважає фракція грубого і середнього пилу, схильні до запливання й ущільнення.
Пил тонкий (0,005-0,001 мм) характеризується відносно високою дисперсністю, складається із первинних і вторинних мінералів. Він схильний до коагуляції і структуроутворення., володіє вбирною здатністю, містить підвищену кількість гумусу. Водночас він має низьку водопроникність, містить багато недоступної для рослин води, схильний до набухання й осідання, липкості, тріщинуватості, щільного складення.
Мул (менше 0,001 мм) складається переважно із високодисперсних вторинних мінералів. Із первинних мінералів в ньому трапляються кварц, ортоклаз, мусковіт. Мулиста фракція відіграє велику роль у фізико-хімічних процесах, які відбуваються у ґрунті. Вона має високу вбирну здатність, містить багато гумусу, елементів зольного й азотного живлення рослин.
Класифікація ґрунтів за гранулометричним складом
В основу класифікації ґрунтів і порід за гранулометричним складом покладено співвідношення фізичного піску та фізичної глини. Нині переважно використовується класифікація ґрунтів за гранулометричним складом, яка запропонована Н.А. Качинським (табл. 4.1).
Наприклад, якщо показник фізичної глини - 25,4%, а фізичного піску - 74,6% у підзолистому типі ґрунтоутворення, то гранулометричним складом ґрунту буде легкосуглинковий.
Від гранулометричного складу ґрунтів значною мірою залежать їх властивості. Піщані та супіщані ґрунти називають легкими, оскільки вони легко обробляються, а суглинкові та глинисті - важкими, тому що їх обробіток пов'язаний із значними енергетичними затратами.
Гранулометричний склад впливає на швидкість просихання ґрунту, визначає опір ґрунтів на ґрунтообробні знаряддя.
Істотну роль гранулометричний склад ґрунту відіграє в тепловому режимі ґрунтів: як правило, легкі ґрунти (піщані, супіщані) є теплішими, тобто скоріше навесні розмерзаються і прогріваються, що особливо важливо для умов Полісся; важкі ґрунти (суглинкові та глинисті) краще забезпечені поживними речовинами, ніж піщані та супіщані.
Окремі сільськогосподарські культури в міру своїх фізіологічних особливостей для оптимального росту і розвитку вимагають ґрунтів з відповідним гранулометричним складом. Наприклад, виноград дає найякісніші ягоди на щебенюватих ґрунтах; тютюн - на ґрунтах легкого гранулометричного складу; картопля, баштанні та овочеві культури найкраще ростуть на супіщаних і легкосуглинкових фунтах, а пшениця, овес, буряки - на середньо- й важкосуглинкових ґрунтах.
Таблиця 1.
Класифікація ґрунтів І порід за гранулометричним складом
(за I.C. Каурічевим, 1982)
Список використаної літератури
1. Герасимов И.П., Глазовская М.А. Основы почвоведения и география почв. М., Географгиз, 1990.
2. Добровольский В.В. Гипергенез четвертичного периода. - М., Недра, 1996.
3. Основи геології та геоморфології. - М., 1994.
4. Панас P. M. Ґрунтознавство: навчальний посібник. - Львів: "Новий Світ - 2000", 2006. - 372 с.
5. Петров В.П. Основы учения о древних корах выветривания. - М., Недра, 1997
6. Страхов Н.М. Основы теории литогенеза. Т.1. - М., изд во АН СССР, 1960.
7. Фридланд В.П. Почвы и коры выветривания влажных тропиков. М., Наука, 1964.

 
 

Цікаве

Загрузка...