WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Метаморфізм алмазоносних формацій щитів - Реферат

Метаморфізм алмазоносних формацій щитів - Реферат

спесартиновий компоненти). Трапляються кварц і скаполіт. Акцесорні мінерали представлені алмазом, цирконом, апатитом, сфеном, ільменітом, рутилом, корундом, муасанітом.
У Клинцівській зоні були прогресивний Fe-Mg-Ca метасоматоз та регресивний лужно-кремнекислий. Перший - сухий (без участі води) - відбувався у відновлювальних умовах. Як наслідок виникали дрібнозернисті облямівки новоутворених мінералів, що нагадують келіфітові. Тривав обмін компонентами між сусідніми мінералами за участю флюїдизату в системі (у міжзерновому просторі). Змін зазнали ортокристалосланці попередньо метаморфізовані в умовах амфіболітової фації.
Таблиця 2
Алмазоносні мегаструктури та структурно-формаційні докембрійські метаморфічні комплекси Українського кратона
Алмазоносні
мегаструктури Тектонічні блоки ізони Структурно-формаційні комплекси основи [2] Метаморфізм основи* Алмазоносні та потенційно алмазоносні метаморфізовані формації**
Архони Подільсько-Білоцерківський Подільський блок Чарнокіт-гранулітовий Монофаціальний гранулітовий; поля діафторезу Метаморфізованих брекчій
Росинсько-Тікицька зона Амфіболіт-плагіогранітовий Монофаціальний амфіболітовий
Азово-Нижньо-дніпровський Придніпровський блок Монофаціальний амфіболітовий, зональний у зеленокам'яних прогинах Метаморфізованих брекчій
Приазовський блок Грануліт-зеленокам'яний, амфіболіт-плагіогра-нітовий Монофаціальний гранулітовий, поліфаціальний у прогинах; поля діафторезу
Протони Волинський Волинський блок Гранітоїдно-метатеригенний Поліфаціальний Метаконгломератова олігоміктова; металампроїтова(?)
Кіровоградський Кіровоградський блок і Криворізько-Кременчуцька зона Метакімберлітова; металампроїтова; метаконгломератова олігоміктова і метабрекчієво-сланцева у Кривоворізькому прогині
Дністерський Дністерський блок Металампроїтова
Тектони Поліський Поліський блок (зона) Вулканогенно-осадовий Зеленосланцевий Флюїдизатно-експлозивні сланцеві у зонах динамометаморфізму
Південноукраїнський Південноукраїнський блок
*Прояви порід з ознаками еклогітового метаморфізму; динамометаморфізм, бластез і пірометаморфізм, пов'язані зі структурами активізації, наявні в усіх комплексах.
**До алмазоносних формацій метаморфічного походження, можливо, належить еклогітова; динамосланцеві та сланцеві формації, метаморфізовані флюїдизатно-експлозивні утворення наявні у структурах активізації всіх блоків і зон.
Новоутворені породи мають ознаки еклогітів, тому їх називають еклогітоподібними. Це також і не типові скарни, вони дрібнозернисті й не містять первинних гідроксильних мінералів. Породні асоціації зони подібні до алмазоносних утворень кокчетавського типу, містять відповідні алмази. Власне скарнові мінерали, скарни, гідротермально-метасоматичні й гідротермальні золотоносні породи утворилися пізніше, на регресивному етапі за участю води. З ними пов'язані концентрації золота.
У Марківській тектонометасоматичній зоні (район злиття Гірського та Гнилого Тікичів, Павлівська та Межирічинська ділянки) алмазоносні породи містять амфібол, шпінель, дистен, графіт. Алмази на обох проявах наявні не лише в еклогітоподібних, а й у вмісних утвореннях.
Мінеральні співвідношення свідчать, що еклогітизація є проявом скоріше сухого, без участі гідроксилвмісних мінералів, метасоматозу порід певного складу, аніж крайнього ступеня метаморфізму. Метасоматоз спричинили мантійні флюїди та флюїдизати. Це дає змогу припускати, що дрібні алмази можуть бути як привнесеними, так і утвореними in situ. І лише пізніше у названих тектонометасоматичних зонах широко виявився регресивний метасоматоз за участю води.
Еклогітоподібні породи наявні у всіх структурно-формаційних комплексах архонів, протонів і тектонів у складі різних формацій - лейкогранулітової (Приазов'я, Середнє Побужжя), гіперстенових гнейсів і кристалосланців (Побужжя) та ін.
Еклогітоподібні утворення гранітоїдних масивів (третій тип) несуттєво відрізняються за складом і, можливо, походженням, однак вони містяться у гранітному матеріалі двоякої природи. Їх виявлено в ультраметаморфічних автохтонних плагіогранітогнейсах у вигляді реліктів субстрату в складі амфіболіт-плагіогранітового комплексу (Росинсько-Тікицька зона, район смт Погребище) та у двопольовошпатових параавтохтонних гранітогнейсах кіровоградського типу, теж у вигляді реліктів субстрату, подібного до порід Клинцівської зони (басейн р. Інгул, район смт Новгородка). Магматичні алохтонні гранітоїди (Букинський, Новоукраїнський, Уманський масиви), які належать до формації габро-монцонітів, монцонітів і гіперстенових гранітів, транспортували еклогітоподібні породи з глибин, на яких магма формувалася. Можливо, там виявився ефект еклогітизації дайок з наступною їх гранітизацією (так званий ефект Седергольма). Алмазоносність еклогітоподібних порід третього типу не досліджували.
Гранулітова та амфіболітова фації монофаціально метаморфізованих комплексів кристалічної основи архонів охоплюють відповідним чином метаморфізовані породи основного та ультраосновного складу і брекчієподібної, брилової будови; залягання у стратиформних утвореннях згідне або січне, дайкоподібне. Нерідко наявні ознаки діафторезу та вторинної біотитизації, флогопітизації, амфіболізації, епідотизації тощо. Подібні брекчії знайдено в берегових відслоненнях чарнокіт-гранулітового комплексу в долині р. Південний Буг нижче м. Гайворон, у районі с.Брацлав, на Поділлі у відслоненнях р. Мурафи (околиці с.Чернівці) та в інших місцях. Формуються такі утворення, ймовірно, після першого етапу стабілізації в археї, посередньо вони свідчать про експлозивну діяльність і проникнення мантійного матеріалу, проте зачислювати ці породи до метаморфізованих найбільш ранніх кімберлітів можна з великими застереженнями.
До епідот-амфіболітової і зеленосланцевої фацій архонів належать брекчієві породи, сформовані в межах основи пізніше, на етапах активізації. Вони безпосередньо стосуються проблеми алмазоносності.
На схід від Криворізького прогину, у межах амфіболіт-плагіогранітового структурно-формаційного комплексу до зони широтного Девладівського глибинного розлому приурочені тіла

 
 

Цікаве

Загрузка...