WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Полiхроннicть зеленокам’яних поясiв українського щита - Реферат

Полiхроннicть зеленокам’яних поясiв українського щита - Реферат

Придніпров'ї. Наприклад, у нижньому (тоналіт-зеленокам'яному СФК) формаційному ряду Сорокинської ЗС виділяють три (КТ-1; КТ-2 та КТ-3) парагенерації метакоматіїт-толеїтової формації, метаконгломерат-пісковиково-глиноземисто-сланцеву та метаріодацитову формації. Верхнього (гранітоїдно-метаосадового)СФК у розрізі дослідженої структури, згідно з отриманими нами даними, нема.
Рис. 2. Кореляція розрізів зеленокам'яних структур Середньопридніпровської граніт-зеленокам'яної та Приазовської грануліт-зеленокам'яної областей.
Ділянки зеленокам'яних структур: I - Саксаганська; II - Високопільська; III - Жовтоводненська; IV - Алферівська; V - Базавлуцька; VI -Червонобалкинська; VIа - Північна; VII - Південна; VIII - Бекентівська; IX - Карнаухівська; X - Правдинська; XI - Широківська; XII - Північна; XIII - Південна. Інші умовні позначення ті ж, що й на рис. 1.
Виконане зіставлення розрізів зеленокам'яних структур Придніпров'я (див. рис. 2) та Приазов'я (див. рис. 1) засвідчило, з одного боку, повну ідентичність формаційної належності наявних формацій та, з іншого боку, значну редукованість повноти розрізу формацій Сорокинської структури порівняно зі структурами Придніпров'я. Це стає особливо очевидним у разі зіставлення генералізованих розрізів структур. Наприклад, практично в усіх них у тоналіт-зеленокам'яному СФК простежується випадіння (або редукція) лише нижньої метадацит-андезит-толеїтової та нижньої метакоматіїтової формацій. Деякою специфічною рисою розрізу Сорокинської ЗС є наявність між метакоматіїт-толеїтовою та метаріодацитовою формаціями однорідної метаосадової товщі (метаконгломерат-пісковиково-глиноземисто-сланцевої формації). Подібні метаосадові товщі у розрізі вулканогенних комплексів зеленокам'яних поясів світу досить характерні для грануліт-зеленокам'яних областей [5, 10, 11].
Якщо ж порівняти розрізи вузьких хвостоподібних відгалужень зеленокам'яних структур Середнього Придніпров'я між собою та з розрізами структур Приазов'я, то можна виявити цілком протилежну картину (рис. 2). Всі вони практично однотипні, однаково редуковані, мають подібні структурно-речовинні особливості порід, що беруть участь у їхній будові. Наприклад, це простежується у разі зіставлення з розрізами Високопільського та Бекентівського відгалужень Чортомлицької ЗС; Жовтоводненського та Базавлуцького відгалужень Верхівцевської ЗС; Карнаухівського, Грушівського та Широківського відгалужень Сурської ЗС; Криничоватської ЗС; Новогорівської; Косивцівської та Павлівської ЗС Приазовської грануліт-зеленокам'яної області. Практично в усіх цих структурах розріз стратифікованої частини тоналіт-зеленокам'яного СФК представлено трьома нижніми (КТ-1; КТ-2 та КТ-3) парагенераціями метакоматіїт-толеїтової формації, сланцево-джеспіліт-толеїтовою та метаріодацитовою формаціями.
Як бачимо, якщо розрізи усіх названих структур порівнювати з косивцівськими та сорокинськими, то можна виявити, що вони відрізняються лише повнотою формаційного ряду і потужностями окремих формацій (парагенерацій), а також характером метаморфічних перетворень порід у більшості структур Приазовської грануліт-зеленокам'яної області [6-9]. Водночас у межах хвостоподібних відгалужень цих структур зафіксовано повністю подібний до сорокинського характер розрізу. Крім того, коливання потужності та літофаційних співвідношень породних типів у парагенезисах розрізів структур, які зіставляють, цілком адекватне діапазонам варіацій цих чинників у межах самої Сорокинської структури.
З огляду на це різниця речовинного складу, варіацій потужності, гіпсометричної позиції у розрізі та радіогенного віку формаційних рядів придніпровських зеленокам'яних структур і Сорокинської ЗС не дає підстав для їхнього категоричного протиставлення. За багатьма чинниками вони досить подібні, мають багато спільних рис. Наявні ж риси відмін (редукція розрізу та потужностей окремих формацій і парагенерацій, поява специфічної метаосадової товщі, особливості метаморфічних перетворень) надають певної специфіки розрізам приазовських зеленокам'яних структур.
Отже, про структурно-речовинну спільність усіх ЗС свідчить не тільки характерний формаційний набір та стабільна стратиграфічна позиція формацій у розрізі, а й наявність таких раніше не відомих широкому колу дослідників реперних петротипів, як, наприклад, метакоматіїти, метатолеїти, літо- і кристалокластичні туфолави основного складу, кислі метавулканіти тощо. Водночас неможливо не погодитися з А.М.Лисаком, В.П.Кирилюком та багатьма іншими дослідниками, що завдяки специфіці фундаменту [11] зеленокам'яні пояси Приазов'я набувають певних рис, які притаманні лише їм, зокрема, особливу структурно-тектонічну інфраструктуру фундаменту, переважно лінійний характер зеленокам'яних структур та ін. Стосовно ж речовинного наповнення зеленокам'яних структур Приазов'я, то вони не мають суттєвих відмінностей від своїх класичних аналогів у Придніпров'ї. Те ж, що є, на нашу думку, несуттєве і не може слугувати свідченням розбіжностей між ними у разі протиставлення.
Ситуація з геохронологічним підґрунтям виділення декількох вікових генерацій зеленокам'яних поясів у Приазов'ї така. Як відомо, підставою для виділення стало отримання колективом дослідників ІГМР НАН України цифр віку добропільських гранітоїдів [12]. З огляду на характер розгортання подій це слугувало в подальшому серйозним аргументом для перегляду уявлень про синхронність віку товщ зеленокам'яного типу у Приазов'ї. Дослідження проблеми датування віку гранітоїдів Добропільського масиву впирається в аналіз його складу та внутрішньої структури. Ці аспекти його будови досі не висвітлені в літературі, хоча саме вони суттєво впливають на вибір геологічних версій, яких потрібно притримуватися. Розглянемо Добропільский масив детальніше, як об'єкт датування.
Рис. 3. Схема геологічної будови Добропільського гранітоїдного масиву.
Чарнокіт-гранулітовий комплекс: 1 - граніто-гнейси фундаменту зеленокам'яних структур (плутоно-метаморфічні утворення); 2 - реліктові суперкрустальні утворення (гнейси, кристалосланці, амфіболіти); Тоналіт-зеленокам'яний комплекс: 3 - нижня метадацит-андезит-толеїтова формація; 4 - метакоматіїтова формація; 5 - метаконгломерат-пісковиково-глиноземисто-сланцева формація; 6 - кварцові діорити,

 
 

Цікаве

Загрузка...