WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр і використання земель Ковалівської сільської ради Коломийського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Земельний кадастр і використання земель Ковалівської сільської ради Коломийського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

виконання графічних карт (схем) умасштабі, якій крупніший за вказаний в таблиці 1, вартість грошової оцінки може бути збільшена згідно з угодою, але не більше ніж на 30 %.
9. Вартість виконання додаткових робіт із створення електронних цифрових карт грошової оцінки земель населених пунктів, а також розробки програмного забезпечення для розрахунків грошової оцінки встановлюється додатково.
Кошторис складено з використанням збірника цін "Розцінки оплати земельно-кадастрових робіт та послуг".
5. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
У зоні розміщення господарства водна ерозія завдає значної шкоди сільському господарству.
Процеси змиву та розмиву ґрунту проявляються по всій території землекористування.
За матеріалами ґрунтового обстеження з площі сільськогосподарських угідь 291,7га, зазнають ерозії 106,4га (22,5%). Серед них слабозмиті ґрунти займають 106,4га. З метою підвищення продуктивності земель та для успішної боротьби з водною ерозією ґрунтів проектом передбачено, запровадження комплексу організаційно-господарських, агротехнічних заходів.
До організаційно-господарських заходів відносяться уточнення спеціалізації господарства і виробничих підрозділів, уточнення структури посівних площ і протиерозійна організація території.
У зв'язку з тим, що ерозійні процеси найбільш інтенсивно проявля-ються на розораних землях, при вирощуванні сільськогосподарських культур провідне місце у боротьбі з водною ерозією належить агротех-нічним протиерозійним заходам.
При виконанні сільськогосподарських робіт всі види обробітку ґрунту на схилах крутизною більше І° передбачено проводити впоперек схилу. На схилах складної форми напрямок обробітку ґрунту повинен максимально наближатись до напрямку горизонтами місцевості. Такий обробіток запобігає стіканню води і змиву ґрунту на схилах крутизною до 3° та являється самостійним заходом боротьби з водною ерозією.
Досить ефективним агротехнічним прийомом регулювання поверх-невого стоку являється безвідповідальне розпушування ґрунту, при якому на поверхні залишається біля 80% стерні, ґрунти менш розпилюються, добре розпушування. Встановлено, що при осінньому обробітку ґрунту із збереженням стерні потужність снігового покриву в кінці зими звичайно в 1,5-2 рази більша, ніж після оранки.
Для глибокого плоскорізного обробітку застосовують плоскорізи, глибокорозпушувач КПГ-250, КПГ-2-150, ГПГ-2,2 (на глибину до 30 см).
Неглибоке плоскорізне розпушування здійснюється культиваторами плоскорізами КПГ-2,2, КПС-3,8, КПШ-9.
Добре зарекомендувало себе поєднання плоскорізного обробітку із щілюванням, що приводить до значного збільшення запасів вологи в ґрунті, запобігає утворенню поверхневого стоку. Застосовують для цього комбіноване знаряддя ЩПН-2,5; з допомогою якого одночасно здійснюється плоскорізне розпушування, щілювання і боронування.
Поверхневий обробіток ґрунту під озимі культури сприяє на-копиченню і зберіганню вологи в ґрунті, одержанню дружних сходів озимих та запобігає ерозії ґрунту.
Під сільськогосподарські культури, що розміщуються на еродованих ґрунтах передбачається внесення підвищених доз мінеральних добрив. Норми їх збільшуються на слабозмитих ґрунтах на 20-25%, середньозмитих - на 30-40%, на сильнозмитих на 40-50% в порівнянні з незмитими аналогічними ґрунтами.
В інтенсивних польових сівозмінах з зизооким насиченням просапними культурами норми органічних добрив збільшуються, а в грунтозахисних, де компенсація передбачається використанням багаторічних трав - зменшуються.
У підвищенні продуктивності сільськогосподарських культур на еродованих землях велике значення мають якість посівного матеріалу, строки, способи, норму висіву і глибина загортання насіння.
Норма висіву на схилових землях збільшується на 10%. Сівбу ярих проводять у більш ранні строки вузькорізним чи перехресним способом, на еродованих ґрунтах особливо на схилах південної експозиції насіння загортають на 1-2 см глибше, ніж на незмитих ґрунтах.
З метою створення на схилових землях постійного травостою широко запроваджуються проміжні посіви, посіви сидеральних культур, а також збільшення посівних площ під багаторічними травами. Для запобігання змиву рекомендується також залишати частину рослинних решток (подрібненої соломи, стебел кукурудзи), як мульчуючого матеріалу і поповнення органіки.
На ґрунтах з гумусовим шаром невеликої глибини, щоб не вивертати на поверхню нижні, менш родючі шари ґрунту, проводиться оранка з поступовим (2-3 см) грунтопоглибленням.
Для залуження на орних схилових землях рекомендується такі тра-восуміші:
1. Стоколос безостий 10-12 кг + вівсяниця лучна 7-8 кг, конюшина червона 5-6 кг, люцерна 8-9 кг.
2. Вівсяниця лучна 8-Ю кг, стоколос безостий 10-12 кг, еспарцет 30-35 кг люцерна синя 4-5 кг на гектар.
Накопичення вологи досягається шляхом снігозатримання, регулю-вання сніготанення, та застосування щілювання.
На ділянках з прикордонним травостоєм повинні бути створені умови для його росту і густоти.
Споруди, що розташовані на території першого поясу зони санітарної охорони, повинні мати каналізацію, їх територія повинна бути впорядкована з тим, щоб уникнути забруднення території.
У комплексі захисних, і водоохоронних заходів важливе місце за-ймають захисні лісові насадження, які в значній мірі розжелюють конце-нтровані потоки поверхневого стоку, зменшують їх швидкість, створюють сприятливі умови для поглинання зливових і талих вод ґрунтом, регулюють сніговий покрив, підтримують сприятливий водний режим.
На території Ковалівської сільської ради розташоване село Ковалівка, яке за площею та кількістю жителів характеризуються наступними даними:
площа населеного пункту: с. Ковалівка - 378,2га,
кількість населення, чол.: с. Ковалівка -1268,
щільність населення, чол./га: с. Ковалівка - 0,3;
З точки зору економіки, запровадження контурно-меліоративної організації території в якості захисту ґрунтів від ерозії, підвищення урожайності сільськогосподарських культур, поліпшення економічного стану, зміцнить економічну основу господарств, дасть можливість частину грошових надходжень направити на соціальний розвиток сіл.
6. ОХОРОНА ПРАЦІ
Висока продуктивність праці топографо-геодезичних робіт повинна бути забезпечена комплексною безпечною діяльністю, наявністю механізованого транспорту, безперебійним постачанням матеріалів, спецодягом, харчуванням. На початку безпечна техніка і технологи передбачаються у технічних проектах, які уточняються при обговоренні і захисті.
Пізніше на основі технічних проектів перед початком польових робіт складаються робочі проекти безпечної організації польових робіт в конкретних умовах місцевості з урахування фізико-географічних і економічних особливостей району робіт. Враховуючи дані повідомлення, начальники партії при участі бригадирів складають робочий проект геологічних ходів і загальну схему маршрутів руху бригад.
При проектуванні безпечних

 
 

Цікаве

Загрузка...