WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр і використання земель Ковалівської сільської ради Коломийського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Земельний кадастр і використання земель Ковалівської сільської ради Коломийського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

наземлю та меж земельних ділянок в порядку землеустрою; детальне підтвердження належними документами і надання відповідної інформації, яка необхідна для функціонування обігу земельних ділянок.
У сучасному земельному кадастрі першочергова увага приділяється не зведеним даним, а детальній інформації на рівні індивідуальних землекористувачів, тоді як він повинен відповідати потребам як окремих землевласників або користувачів землі, так і суспільства в цілому. Застосування даних земельного кадастру має переваги в таких питаннях: передача власності на землю; забезпечення кредитів; управління розвитком; оцінка дії на довкілля; спадкування землі; земельні реформи; територіально просторове планування; контроль статистичних даних; бережливе використання та охорона земель; інформування громадськості.
Нині відбувається третій етап земельної реформи, який передбачає формування нових землеволодінь, землекористувань на основі приватно-орендних відносин у сільському господарстві, які базуються на об'єднанні середніх земельних часток у крупні масиви земель.
При формуванні землеволодінь нового типу необхідно розробити механізм обґрунтування оптимальних розмірів нових агроформувань. У найближчий час, коли формуються нові організаційні структури сільськогосподарських підприємств, необхідно негайно зайнятися внутрігос-подарською організацією території, яка повинна спрямовуватися на де-тальну організацію раціонального використання і охорони земель.
Поруч з організацією використання землі на орендних засадах без контурного виділення таких земель конкретних громадян, які стають реальними власниками землі з видачею їм Державних актів на право власності на землю.
З метою належного регулювання земельних відносин слід впроваджувати такі важелі економічного стимулювання раціонального використання і охорони земель, як ціна, купівля-продаж землі, плата за використання землі, застава (іпотека) землі, земельні аукціони. Це потребує налагодження роботи органів інфраструктури ринку землі (податкова ін-спекція, банки, біржі тощо) з участю кваліфікованих землевпорядних органів.
Державний земельний кадастр - це єдина державна система земельно-кадастрових робіт, яка встановлює процедуру визначення факту виникнення або припинення власності і права користування земельними ділянками та містить сукупність відомостей і документів про місце розташування та правовий режим цих ділянок, їх оцінку, класифікацію земель, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі та землекористувачів. Державний земельний кадастр є основою для ведення кадастрів інших природних ресурсів.
Державний земельний кадастр займає особливе місце в кадастрі природних ресурсів. Це пов'язано з особливостями землі як об'єктом земельного кадастру і її значенням як одного з найважливіших компонентів навколишнього природного середовища.
Земля - різновидність природних ресурсів, складений елемент біосфери. В її надрах наявні великі поклади корисних копалин, органічно пов'язані з землею водні і лісові ресурси, без яких життя не можливе.
Земля, як об'єкт земельного кадастру, - першооснова будь-якої діяльності. Так, в обробній промисловості і транспорті земля є територіальною основою, на якій здійснюється процес виробництва. У добувній промисловості вона виступає не тільки територіальним базисом, але й предметом праці, у процесі якої здійснюється видобування корисних копалин.
Державний земельний кадастр відповідно до Земельного кодексу України являє собою єдину державну систему земельно-кадастрових робіт, яка встановлює процедуру визнання факту виникнення або припинення права власності на земельні ділянки і права користування ними та містить сукупність відомостей і документів про місце розташування та правовий режим цих ділянок і їх оцінку , класифікацію земель, кількісну і якісну характеристику, розподіл серед власників та землекористувачів.
Основними завданнями ведення державного земельного кадастру є: забезпечення повноти відомостей про всі земельні ділянки; застосування єдиної системи просторових координат та системи ідентифікації земельних ділянок; запровадження єдиної системи земельно-кадастрової інформації та її достовірності.
Державний земельний кадастр включає: кадастрове зонування; кадастрові зйомки; бонітування ґрунтів; економічну оцінку земель; грошову оцінку земельних ділянок; державну реєстрацію земельних ділянок; облік кількості та якості земель.
Державний земельний кадастр ведеться уповноваженим органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів. Порядок ведення державного земельного кадастру встановлюється законом.
Ринок землі передбачає добре налагоджену інфраструктуру, тобто таку систему підприємств і організацій, які забезпечували б вільний обіг землі в товарно-грошових відносинах. Це стосується, насамперед, земель-ного банку, страхових компаній, інформаційно-маркетингових бірж. Останні практично є товарними біржами, де купівля-продаж землі проводиться за допомогою посередників-маклерів без представлення земельної ділянки.
Не можна обминути і такого важливого питання, як забезпечення ринку землі кадастровими даними. Зокрема, у нас функціонує система державної реєстрації землеволодінь, землекористувань і об'єктів нерухомості, згідно з якою оформляється право власності на землю з видачею Державних актів громадянам.
Враховуючи важливе значення земельного кадастру в сучасних умовах, мною була вибрана тема дипломної роботи: "Земельний кадастр і використання земель Ковалівської сільської ради Коломийського району Івано-Франківської області ".
При розробці дипломної роботи використані наступні матеріали:
1. Проект формування території і встановлення меж Ковалівської сільської ради Коломийського району Івано-Франківської області.
2. Технічний звіт по користуванню матеріалів крупномасштабного обстеження ґрунтів Ковалівської сільської ради Коломийського району Івано-Франківської області.
Дипломна робота представлена у вигляді пояснювальної записки і планово-картографічних матеріалів:
1. План існуючого використання земель Ковалівської сільської ради Коломийського району Івано-Франківської області.
2. Карта агровиробничих груп ґрунтів Ковалівської сільської ради Коломийського району Івано-Франківської області.
3. Індексна кадастрова карта Ковалівської сільської ради.
1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ.
Зміна земельних відноси в Україні, в основі яких лежить форма власності на землю, ще не забезпечує сама по собі ефективного використання і охорони земельних ресурсів, спрямованих на запобігання не обґрунтованого вилучення земель сільськогосподарського призначення, захисту їх від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісового фонду, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.
Але, не применшуючи ролі земельних

 
 

Цікаве

Загрузка...