WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр і використання земель Ковалівської сільської ради Коломийського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Земельний кадастр і використання земель Ковалівської сільської ради Коломийського району Івано-Франківської області - Дипломна робота


Дипломна робота.
Земельний кадастр і використання земель Ковалівської сільської ради Коломийського району Івано-Франківської області.
Зміст
Вступ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Огляд літератури. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Характеристика об'єкту. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Існуючий стан ведення державного земельного кадастру. . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1. Кадастрові зйомки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2. Кадастрове зонування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1. Встановлення місця розташування обмежень
щодо використання земель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.2. Визначення меж кадастрових зон та кварталів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.3. Встановлення кадастрових номерів (території
адміністративно-територіальної одиниці). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3. Застосування даних державного земельного кадастру. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.1. При купівлі - продажу земельних ділянок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.2. При обґрунтуванні розміру земельного податку і орендної плати. . . . . . . .
3.4. Державна реєстрація земельних ділянок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5. Облік кількості та якості земель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6. Бонітування ґрунтів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7. Економічна оцінка земель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.8. Нормативна грошова оцінка земель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.8.1. Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських земель. . . . . . . . . . . . 3.8.2. Нормативна грошова оцінка населеного пункту. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.9. Аналіз ефективності і вирощування сільськогосподарських культур та продуктивність тваринництва ……………………………………………………...
4. Економіка, організація і планування робіт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Охорона навколишнього середовища . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Охорона праці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Висновок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Бібліографічний список . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Графічні матеріали . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ВСТУП
Земля є вихідною матеріальною основою добробуту як кожної людини окремо, так і суспільства в цілому, оскільки виконує функції головного засобу виробництва в сільському і лісовому господарствах; просторового базису для розміщення виробничих сил і розселення людей; є основою для відтворення трудових, матеріально-технічних і природних ресурсів. Тому у всі часи задоволення потреб людини вимагали знань про землю.
Нині інформація про земельні ресурси набуває все більшої ваги і стає надзвичайно актуальною, тому що в ній зацікавлені не тільки державні органи і господарські структури, але й практично всі громадяни та юридичні особи, які є учасниками земельних відносин. Центральним об'єктом, вихідним джерелом такої інформації є окрема земельна ділянка, яка розглядається не тільки, як матеріальний об'єкт, тобто об'єкт користування, а , в першу чергу, як об'єкт права.
Суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею (земельні відносини) перебувають у постійному розвитку.
Трансформація земельних відносин завжди, на всіх етапах людської цивілізації, належала до найбільш складних проблем і найважливіших напрямів реалізації соціально-економічної політики взагалі та аграрної політики зокрема. Це зумовлюється тим, що реформування торкається перш за все питань власності на землю, тобто володіння, користування і розпорядження землею як головним засобом виробництва в сільському і лісовому господарстві та просторовою базою розміщення всіх продуктивних сил.
Основа загальнолюдських цінностей, прав та інтересів людини, свобода у виборі форм і методів господарювання - це, насамперед, пере-творення відносин власності на землю у сільському господарстві та в суміжних з ним галузях і сферах економіки. Якщо немає реального власника, то немає і справжнього інтересу, немає відповідальності і соціальної справедливості, немає впевненості в майбутньому. Від остаточного вирішення проблеми власності на землю залежить подальший соціально-економічний розвиток України, українського села. Так вважають і при-бічники приватної власності на землю і їх опоненти.
У період реформування земельних відносин однією з найважливіших проблем є проблема економічного використання і відтворення природніх ресурсів. Зміна економічного механізму господарювання, перехід до економіки ринкового попиту і докорінна перебудова соціально-економічної структури суспільства торкаються земельних відносин, управління земельними ресурсами й організації раціонального їх використання, землекористування і земельного кадастру. Сьогодні значно зростає роль державного земельного кадастру, оскільки він є інформаційною базою для ефективного управління земельними ресурсами, ведення земельної статистики, землеустрою, регулювання земельних відносин, підтримки податкової та інвестиційної політики держави, розвитку ринку землі і обґрунтування розмірів плати за землю. Це, у свою чергу, вимагає реформування існуючої системи землевпорядкування, створення нового її типу, який відповідав би сучасним умовам розвитку суспільства і земельних відносин. Виконання ролі державного земельного кадастру у суспільстві залежить від достовірності і повноти його даних, оперативності їх одержання і надання споживачу, а відповідно, й від рівня підготовки фахівців.
Реформування земельних відносин на сучасному етапі спирається на наукові рекомендації та виробничий вивід зміни форм власності на землю, формування нових землеволодінь, землекористувань та організації використання й охорони земель.
У ринкових умовах регулювання земельних відносин та управління земельними ресурсами передбачає реєстрацію і розповсюдження інформації про власність на землю, вартість і використання землі та пов'язаних з нею ресурсів; визначення прав

 
 

Цікаве

Загрузка...