WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Житомирському об’єкті (курсовий п - Реферат

Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Житомирському об’єкті (курсовий п - Реферат


КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
на тему
Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на
Житомирському об'єкті
ЗАВДАННЯ
НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) СТУДЕНТОВІ
1.Тема проекту (роботи): Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Житомирському об'єкті.
2.Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи):
3.Вихідні дані до проекту (роботи): Цільове призначення топографічного знімання:
1.Для ведення кадастрів населених пунктів.
2.Топографічна карта масштабу 1:50000.
3.Пункти тріангуляції 3класу Коритне і Плоска , які одночасно є реперами нівелювання ІVкласу.
4.Масштаб фотографування т=1:8500, фокусна віддаль АФА fk=100мм, січення рельєфу на плані h=1м.
4.Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити): 1.Технічна частина.
2.Підрахунок обсягів робіт.
3.Складання кошторису на комплекс топографо-геодезичних робіт.
4.Планування та організація робіт.
5.Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень): 1.Проект планово-висотної основи топографічного знімання на карті і кальці.
2.Проект розміщення планових та висотних розпізнавальних точок.
3.Календарний графік виконання робіт.
Зміст
Вступ
Фізико-географічна та економічна характеристика об'єкту.
Вивченість об'єкта в топографо-геодезичному відношенні.
1. Технічна частина..........................................................................................
1.1. Вихідні дані до проекту..............................................................................
1.2 Проектування топографічного знімання...................................................
1.2.1. Основні вимоги до топографічного знімання.........................................
1.2.2. Метод топографічного знімання..............................................................
1.2.3. Розрахунок основних даних для аерофотознімання...............................
1.2.4. Проект розміщення планових розпізнавальних знаків..........................
1.2.5. Проект розміщення висотних розпізнавальних знаків..........................
2. Підрахунок обсягів робіт. Складання кошторису на комплекс топографо-геодезичних робіт..................................................................................
2.1 Підрахунок обсягів робіт.................................................................................
2.2 Складання кошторису на обсяг топографо-геодезичних робіт...................
3. Планування та організація робіт......................................................................
3.1 Складання календарного графіка...................................................................
3.2 Загальні питання організації робіт на об'єкті...............................................
3.2.1 Організація робіт по створенню планово-висотної
основи та знімальних робіт на об'єкті......................................................
3.2.1.1 Підготовчі роботи................................................................................
3.2.1.2 Польові роботи.....................................................................................
3.2.1.3 Камеральні роботи...............................................................................
3.2.1.4 Завершувальні роботи.........................................................................
Висновки
Додатки
Перелік посилань на джерела
Вступ.
Актуальним питання в даному курсовому проекті є планування і організація робіт виконання комплексу топографо - геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1 : 50000 для ведення кадастру на території Житомирської міської ради.
Роботи виконуються на основі технічного завдання виданого Житомирським обласним відділом земельних ресурсів . Виходячи із цілей топографічного знімання, умов технічного завдання та вхідних даних курсовий проект розроблений в такому порядку :
1. Пояснююча записка . В даній частині проведено короткий опис вихідних даних. Розробка технологічної схеми виконання робіт . В даному розділі приведено основні вимоги до топографічного знімання , а також розрахунково - технологічну схему виконання робіт з врахуванням ситуації і рельєфу території , що підлягає зніманню , масштабу і площі об'єкту знімання .Враховуються вище наведені вимоги, мною вибрано комбінований метод знімання . В розділі виконано розрахунок основних даних для АФЗ та запроектовано планово - висотну прив'язку знімків.
2. Підрахунок об'ємів робіт . Складання кошторису та комплекс топографо геодезичних робіт . Розрахунок трудових та грошових затрат виконано по нормативним розцінкам згідно правил і розцінок , які встановлені в діючих нормативних документах . Розрахунки і нормативи трудових затрат розраховуються для виконання робіт на Житомирському об'єкті за допомогою поправочних коефіцієнтів приведені до умов робіт і оплати праці , які діють на час складання проекту .
3. Планування і організація робіт. В цьому розділі приведені строки виконання робіт відповідно календарному плану, а також розроблені питання з організації проведення польових і камеральних робіт. Слід зауважити про те , що велика роль при розв'язуванні завдань топографо-геодезичного виробництва належить технічному проектуванню , від якого залежить успіх виробництва .
Мета даного курсового проекту полягає в тому, щоб закріпити знання і підвищити рівень кваліфікації студентів із предмету " Організації і управління виробництвом " , що в подальшій нашій практичній діяльності матиме позитивний вплив на результати виконаних нами робіт . Також даний курсовий проект можна використати як елементарний приклад того , що і як потрібно виконувати при плануванні і організації виконання комплексу топографо - геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1: 2000 для ведення кадастру на необхідних територіях .
Фізико-географічна та економічна характеристика об'єкту.
Житомирська область розташована на правобережжі України, в центральній частині Полісся. На сході вона межує з Київською, на півдні - з Вінницькою, на заході з Хмельницькою та Рівненською областями, а на півночі з Білоруссю. Площа - 29,9 тис кв. км. Населення - 1529,5 тис чоловік. Переважну більшість жителів становлять українці 84,9 %. Крім них, живуть росіяни - 7,0%, поляки - 5,2%, євреї - 1,8%. Середня густота населення - 51,6 чол. на 1 км. кв. Найгустіше заселені південні райони області. Житомирська область характеризується інтенсивними міграційними процесами, що значною мірою вплинули на пропорції між сільським і міським

 
 

Цікаве

Загрузка...