WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Житомирському об’єкті (курсовий п - Реферат

Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Житомирському об’єкті (курсовий п - Реферат

масштабу 1:2000), а в наступному через 160-200см в масштабі створюваного плану (3,2 - 4 км для масштабу 1:2000). При цьому початок і кінець кожного маршруту повинен бути забезпечений розпізнавальними точками розміщеними за границями ділянки знімання. На північній та південній границях об'єкту планові розпізнавальні знаки розміщують в 2 рази густіше, тобто через 0,8 - 1 км. Планові розпізнавальні знаки на схемі позначають червоними кружечками діаметром 3 мм.
Приклад проекту розміщення планових розпізнавальних знаків на об'єкті приведено на рис. 1.4.
Рис.1.4.
1.2.5. Проект розміщення висотних розпізнавальних знаків
Висотна підготовка аерознімків може бути суцільною або розрідженою. З метою скорочення обсягів польових робіт, як правило, застосовують розріджену підготовку, крім крайнього північного і крайнього південного маршрутів, для яких здійснюєтьсясуцільна висотна підготовка.
Проект розміщення висотних розпізнавальних знаків виконують на тій же кальці, де здійснено проектування планових розпізнавальних знаків. Висотні розпізнавальні точки суміщають з плановими розпізнавальними точками, а в маршрутах, де планові розпізнавальні точки розміщені рідше ніж через 2 - 2,5 км, посередині між ними проектують додатковий розпізнавальний знак.
На першому і останньому маршрутах проектують суцільну висотну підготовку, яка передбачає розміщення повздовжнього перекриття кожної пари знімків чотири основних і один контрольний розпізнавальний знак (рис. 1.5)
Рис.1.5
Всі запроектовані висотні розпізнавальні точки наносять на кальку червоними суцільними кружками діаметром 1.5 мм.
Приклад проекту розміщення висотних розпізнавальних точок на об'єкті приведений на рис. 1.6.
Після завершення проектування складається таблиця 1.5.
Характеристика мережі розпізнавальних точок
Таблиця 1.5
Вид розпізнавальної точки Кількість, шт Підлягає маркуванню Метод маркування, розміри маркувального знака
Планово-висотна 30 5 Методом окопки в комплексі з закладкою центрів
Висотна 20 5 розміром 3.4*3.4 м
Всього: 50 10
Як правило, планують маркування приблизно 25% від усієї кількості розпізнавальних знаків. Кількість розпізнавальних знаків визначають безпосередньо з проектів розміщення розпізнавальних точок. При цьому треба додати висотних розпізнавальних точок на двох граничних маршрутах у кількості, що приблизно дорівнює К= 3 знаки 2 маршрути кількість знімків у маршруті.
2. Підрахунок обсягів робіт. Складання кошторису на комплекс топографо-геодезичних робіт
2.1.Підрахунок обсягів робіт
Підрахунок обсягів польових і камеральних робіт виконують з метою подальшого їх планування: визначення необхідної кількості бригад, транспорту, приладів, складання календарних графіків робіт та інше. Встановлені обсяги робіт є вихідними для складання кошторисів на виконання польових і камеральних робіт. Підрахунки обсягів польових і камеральних робіт виконують у відомості, форма якої приводиться нижче в таблиці 2.1. Згідно з чинним нормативним документом "Збірник укрупнених кошторисних розцінок на топографо-геодезичні та картографічні роботи", затвердженим Міністерством екології та природних ресурсів України( наказ №29/м від 19.02.2003 р.). Таблиця заповнюється в такій послідовності:
- в графі 1 вказується нормативний документ, з якого вибирається робота;
- перелік робіт в технологічній послідовності подається в графі 2;
- в графі 3 вказуються одиниці виміру згідно з нормативними документами;
- в графі 4 - категорія складності для кожного процесу встановлюється за фізико-географічними умовами району робіт;
- в графі 5 - записуються трудові затрати в бригадо-днях;
- обсяг роботи встановлюється згідно з технічним проектом і записується в графу 6;
- обсяг робіт в трудових затратах вираховується за формулою і записується в графу 7:
Qнорм = Q*T,
де
Q - об'єм натуральних показників;
T - трудові затрати в бригадо-днях на одиницю продукції;
- в графі 8 підраховується необхідна кількість бригадо-днів з врахуванням запланованого перевиконанням норм виробітку для польових робіт 130%, а для камеральних - 100%.
До відомості обсягів робіт включені польові і камеральні процеси, як робіт по створенню планово-висотної основи (полігонометрія 4кл. і 1 розряду), так і знімальних робіт.
Відомість обсягів польових і камеральних робіт
в натуральних і трудових показниках.
Таблиця 2.1
Норм. Назва процесів Одиниця Катего- Трудові Обсяг робіт
документ вимірю- рія затрати В натураль- В трудових показниках
№ табл. вання склад- (бригадо- них показ- (в бригадо/днях)
норми ності дні) никах За норма- Згідно з прог-
ми Qнорм нозом Qпрогн.
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Польові роботи
1.1. Полігонометрія 4 класу
і 1-го розряду
ЗУКР Рекогностування пунктів
табл. 1.2 полігонометрії
п.0115 4 класу (сторони 250-800 м) пункт ІІІ 0.07 6 0.42 0.32
п.0119 1-го рзряду пункт ІІІ 0.06 17 1.02 1.78
ЗУКР Виготовлення центрів полігонометрії
табл. 1.10 4кл і 1 розряду центр - 0.17 23 3,91 3.01
п.01113
ЗУКР Закладання центрів на пунктах центр ІІІ 0.56 23 12.88 9.91
табл. 1.13 полігонометрії 4кл. і 1розряду
п.01131
ЗУКР Вимірювання кутів і ліній
табл.1.19 на пунктах полігонометрії 4кл. пункт ІІІ 0.24 6 1.44 1.11
п.01167 і 1розряду пункт ІІІ 0.14 17 2,38 1.83
п.01177
1.2Технічне нівелювання
ЗУКР
табл.1.32 Технічне нівелювання 1 км III 0.13 21.5 2.795 2.15
п.03317
1.3 Знімальні роботи
1.3.1 Комбінований
метод створення планів
ЗУКР Маркуваня планово-висотних опозн. II 0.06 10 0.6 0.46
табл.2.8 розпізнавальних точок
п.02446
ЗУКР
табл.2.9 Планова прив'язка кв.км III 1.58 54 85.32 65.63
п.02469 аерофотознімків
ЗУКР км2 III 5.91 54 319.14 245.497
табл.2.13 Комбінована зйомка
п.02516
2. Камеральні роботи
ЗУКР Попередні опрацювання матеріалів км - 0.21 21.5 4.52 3.48
табл.5.8 технічного нівелювання
п.061600
ЗУКР Врівноваження координат
табл.5.6 пунктів 4 класу, 1 і 2 розрядів на ПК пункт - 0.14 23 3.22 2.47
п.061593
ЗУКР Редагування зібраної кв.км - 2.91 54 157.14 120.88
табл.3.3 цифрової інформації
п.11860
ЗУКР Попередні опрацювання
табл.5.1 матеріалів полігонометрії
п.061585 4 класу пункт - 0.64 6 3.84 2.95
п.061586 1 розряду пункт - 0.62 17 10.54 8.11
Всього

 
 

Цікаве

Загрузка...