WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Чернівецькому об’єкті (курсовий п - Реферат

Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Чернівецькому об’єкті (курсовий п - Реферат

зручний підхід та можливість прокладання ходів на щільних ґрунтах.
Решту пунктів планових ДГМ і мереж згущення, які не включені у висотні ДГМ, але також повинні мати висоти у Балтійській системі висот, включають у висотні мережі згущення, що створюють методами технічного або тригонометричного нівелювання, які розглядуються в розділі 6.
Якщо при проектуванні нівелірних ліній виникає питання про їх відповідність необхідним технічним вимогам, обчислюється очікувана середня квадратична помилка відмітки точки, що знаходиться в найбільш слабкому місці нівелірної лінії. Встановлено, що найбільш слабке місце знаходиться на середині нівелірної лінії. Очікувана середня квадратична помилка Мт відмітки точки, що знаходиться посередині нівелірної лінії III чи IV класу може бути
обчислена за формулою
де
mвих: - середня квадратична помилка відмітки вихідних реперів, між якими запроектовано хід;
- випадкова середня квадратична помилка одного кілометра нівелювання;
L - довжина ходу нівелювання [S];
К - віддаль від репера до ближчого пункту;
K=L/2.
Очікуване значення МL/2 порівнюють з допустимим значенням, яке
залежить від технічних вимог до робіт, для яких запроектовані нівелірні пункти служитимуть висотною основою.
На території Чернівецького об'єкту необхідно запроектувати висотну основу зйомки технічного нівелювання.
Нівелірна сітка технічного нівелювання створюється в вигляді окремих ходів, систем ходів і полігонів з вузловими точками. Кожний нівелірний хід повинен опиратися обома кінцями. на репери нівелювання вищих класів або на вузлові точки. В необхідних випадках допускаються висячі ходи, які прокладаються в прямому і зворотному напрямках.
Технічне нівелювання виконується методом геометричного і тригонометричного нівелювання. Нівелірні ходи прокладають тільки в одному напрямку. Спостереження на станціях виконують по двох сторонах рейок при одному горизонті, або по одній стороні рейки при двох горизонтах
Технічне нівелювання виконається з точністю яка забезпечує отримання неув'язки в ході чи полігоні величиною не більше 50мм л/L, де L - довжина ходу в км.
При проектування висотної основи всі пункти полігонометрії вважаються реперами. Для закріплення " пунктів нівелювання " на місцевості використовуються ґрунтові і стінні репери.
На території Чернівецького об'єкту запроектовано висотну основу топографічного знімання методом технічного нівелювання, а саме три нівелірні ходи:
1. Rp Дубове, IV кл-Rp Борисівка,IV кл, який проходить по пунктах полігонометрії 4 класу із півдня на північ, довжина якого 8,95 км;
2. П.п 3 , IV кл-Rp Борисівка,IV кл, який проходить по пунктах полігонометрії 1 розряду в північно-західній частині об'єкта, довжина якого-7,15 км;
3. П.п 2 , IV кл-п.п 5,IV кл, який проходить по пунктах полігонометрії 1 розряду в південно-східній частині об'єкта, довжина якого-5,4 км.
Характеристика нівелірних ходів
Таблиця 1.3

ходу Клас нівелювання Запроектовані роботи Кількість старих знаків Всього реперів і пунктів полігонометрії Найбільша віддаль між знаками
Нівелювання Закладання знаків Реперів Пунктів тріангуляції
Всього погонних, км В т.ч. на забудованих територіях Ґрунтових реперів Стінних реперів (марок)
1 Технічне 8,22 -- -- -- -- 2 10 0,970
2 Технічне 6.95 -- -- -- -- 0 9 0,800
3 Технічне 6.05 _--_ _--_ _--_ _--_ 0 10 0,750
Виконаємо оцінку проекту першого нівелірного ходу:
Mвих = 30 мм.
= 25 мм/км
М = 41,72мм
Виконаємо оцінку проекту другого нівелірного ходу:
М = 39,19мм
Виконаємо оцінку проекту третього нівелірного ходу:
М = 37,35мм
Мдоп
h - січення рельєфу
h = 1м
Мдоп = 125мм.
Отже запроектовані нівелірні ходи відповідають технічним вимогам.
1.2 Проектування топографічного знімання
1.2.1 Основні вимоги до топографічного знімання
Результатом топографічного знімання є топографічні плани, які створюються в графічному або цифровому вигляді. Вимоги, які ставляться до створення планів приведені в "Інструкції з топографічного знімання в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500": п. п 1.1.8,1.1.16,1.1.18, Вкажемо їх.
1. Відповідно п. 1.1.8 топографічні плани в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 створюються шляхом топографічного знімання або картоскладанням (крім масштабу 1:500) за матеріалами топографічних знімань більшого масштабу. Топографічні знімання виконують такими методами:
- аерофотографічним ( стереографічне або комбіноване знімання);
- наземним ( мензульним або тахеометричним зніманням).
2. Згідно п. 1.1.16 середні помилки в положенні на плані предметів та контурів місцевості з чіткими обрисами відносно найближчих точок знімальної основи не повинні перевищувати 0.5мм, а в гірських та лісових районах 0.7мм. На територіях з капітальною і багатоповерховою забудовою середні помилки у взаємному положенні точок на плані найближчих контурів не повинні перевищувати 0.4мм. Для переходу від середніх помилок (?) до СКП (m) застосовується коефіцієнт 1.25.
3. У пункті 1.11.18 середні помилки знімання рельєфу відносно найближчих точок геодезичної основи не повинні перевищувати за висотою:
- 1/4 прийнятої висоти перерізу рельєфу при кутах нахилу до 2? ;
- 1/3 прийнятої висоти перерізу рельєфу при кутах нахилу від 2? до 6? для планів масштабу 1:5000 і 1:2000.
У лісовій місцевості ці допуски збільшуються в 1.5 рази.
У районах з кутами нахилу понад 6? для планів масштабів 1:5000 та 1:2000 та більше 10? для планів масштабів 1:1000 та 1:500 кількість горизонталей повинна відповідати різниці висот, що визначена на перегинах схилів, а середні помилки висот, які визначено на характерних точках рельєфу, не повинні перевищувати 1/3 прийнятої висоти перерізу рельєфу.
4. У пункті точність планів оцінюється за відхиленням положення контурів та висот точок, що нанесені на плані, від даних контрольних вимірів. Граничні відхилення не повинні перевищувати подвоєних значень середніх помилок, що наведені в пунктах 2 і 3.
Помилка взаємного положення суміжних точок межі не повинна перевищувати 0.1мм в плані розмежування с/г землеволодінь та землекористувань.
1.2.2 Метод топографічного знімання
Згідно із завданням на технічне проектування, для топографічного знімання пропонується прийняти комбінований метод, який передбачає таку технологічну схему робіт:
- маркірування;
- аерофотознімання;
- упорядкування проекту розміщення пізнавальних знаків на накидному монтажі;
- планово-висотна прив'язка пізнавальних знаків;
- дешифрування;
- камеральні роботи.
Аерофотознімання застосовують на закритих і напівзакритих територіях. При цьому передбачають різне сполучення польових геодезичних і аерофототопографічних зйомок і фотограмметричних методів опрацювання знімків (комбіновані зйомки).
Перший варіант комбінованої зйомки

 
 

Цікаве

Загрузка...