WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Складання проекту внутрігосподарського землевпорядкування - Реферат

Складання проекту внутрігосподарського землевпорядкування - Реферат

землекористування.
4.1. Обчислення загальної площі землекористування.
Загальну площу землекористування можна обчислювати такими способами:
- графічним - за лінійними вимірами на площі, а також палеткою;
- механічним - за допомогою планіметра;
- цифровим - за допомогою комп'ютера, яким я і скористалася.
Площі землекористувань я обчислювала за принципом "від загального до часткового"; визначила загальну площу землекористування; контур землекористування на площі поділила на секції, обчислила їх площу і ув'язала до загальної площі землекористувань. Обчислила площу контурів угідь окремо в кожній секції і ув'язала до площі секції, склала контурну, розшифровку земель в межах села і зведену експлікацію за категоріями земель, землекористувачами і землевласниками.
Обчислення площі ділянок за вимірами параметрів фігур на місцевості. Для обчислення площі ділянок застосовують формули геометрії, тригонометрії. При цьому ділянки складних геометричних фігур ділять на місцевості на трикутники, трапеції, прямокутники, і загальну площу ділянки визначають як суму площ окремих фігур.
Загальну площу земельної ділянки обчислюють за такими формулами:
2P = Xi (Ys+1 - Y s-1);
2P = Yi (Xs+1 - Xs-1).
4.2. Обчислення площі секції.
План землекористування я поділив на секції площею га, га, га. Границі секції налічують по дорогах, річках, струмках, границях угідь. Секції нумерують римськими цифрами, починаючи з північно-західного кута плану продовжуючи зліва на право і зверху вниз. Площі вираховують придвох положеннях планіметра два рази. Різниця 2 - 3 і 3- 4 ділення. Допустиме розходження загальної площі до площі секції визначають по формулі:
fдоп = ± 0.05 М/10000??Р
fдоп= га
fдоп - допустима нев'язка;
М - знаменник масштабу (М = 10000);
Р - загальна площа.
4.3. Обчислення площі контурів.
Після ув'язки секції я приступив до вирахування площ угідь. Контури нумеруються арабськими цифрами в порядку розміщення секції і виписуються у відомість. Площі контурів вираховують різними способами: планіметром при одному положенні, палеткою за лінійними вимірами.
При врахуванні площ менше 2 см2 кілька раз обводять і ділять на кількість обводів. Площі 1 см2 визначають палеткою.
Площі немасштабних лінійних контурів включають в площі угідь, як вкраплені контури.
Допустиме розходження площі угідь до площі секції визначають по формулі:
fдоп = ± 0.08 М/10000??Р
fдоп= га
fдоп - допустима нев'язка
М - знаменник масштабу (М = 10000)
Р - загальна площа.
Площа секції дорівнює (сума теор.)... га,площа вирахуваних контурів дорівнює (пр.).. га
5. Складання контурної відомості.
В контурну відомість виписують з плану і відомості вирахування площ всіх контурів в послідовності зростання номерів по видах угідь в стовпчик, підбивають їх суму і записують під загальною рискою. (Таблиця 1 див. додатки).
6. Складання експлікації земель.
Під час складання експлікації земель виписують з по контурної відомості площ угідь (окремо сільськогосподарських і несільськогосподарських), підбивають їх суму і записують під загальною рискою.
Експлікація земель Таблиця 2
№ Угіддя Площа, га
1. Рілля 398.4
2. Сінокіс 54.8
3. Випас 12.3
4. Дорога 8.4
5. Канави 1,6
6. Сад 11.2
7. Горішник 12.5
8. Забудовані землі 9.8
? Всього: 509
7. Організація системи угідь і сівозмін.
Впорядкування території сівозмін - одна з найважливіших складових частин проекту землевпорядкування території сільськогосподарського підприємства. Його основне завдання - створити найкращі умови для організації і проведення польових робіт, продуктивного використання сільськогосподарської техніки, впровадження ефективної системи землеробства. Воно проводиться з врахуванням конкретних природнокліматичних та економічних умов зони, регіону, господарства. Основним принципом впорядкування території сівозмін є комплексне розв'язання цих питань.
При впорядкуванні території сівозміни потрібно вирішити два основні питання: розміщення полів сівозмін та польової дорожньої мережі.
Під полем сівозміни розуміють більш-менш рівновелику частину території сівозміни, що призначена для вирощування однієї культури. Розміщення полів проводиться з врахуванням властивостей ґрунтового покриву, рельєфу, дорожньої гідрографічної та меліоративної мережі, конфігурація земельних масивів.
Кількість полів визначають при підборів схеми чергування культур, їх розміщення з урахуванням ґрунту, рельєфу, умов зволоження обґрунтовується автором проекту. Найкраща форма поля - прямокутник із співвідношенням сторін 1:4, оптимальної довжини - 200 - 250 м.
Відповідно до цього мною була запропонована п`ятипільна сівозміна з середнім розміром поля приблизно 79 га, хоча враховуючи існуючий рельєф місцевості та об'єкти інженерної інфраструктури, не всюди можна було дотримуватись цього, тому деякі поля вийшли більшими, а деякі меншими від заданої площі.
Запропонована мною польова сівозміна має вигляд:
1- багаторічні трави ( );
2- озима пшениця ( );
3- льон-довгунець ( );
4- коренеплоди ( );
5- кукурудза на силос ( );
Загальна площа всіх полів 398,4

 
 

Цікаве

Загрузка...