WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Генетико морфологічна будова і властивості сірих лісових ґрунтів і система лісостепів України. Будова профільних сірих лісових грунтів - Контрольна робота

Генетико морфологічна будова і властивості сірих лісових ґрунтів і система лісостепів України. Будова профільних сірих лісових грунтів - Контрольна робота

розподілу поглинених основ ясно-сірі і сірі ґрунти наближаються до дерено-підзолистих, а темно-сірі - до чорноземів.
З приведених даних випливає, що величина поглинальної здатності сірих ґрунтів помітно змінюється, знаходячись відповідно до їх механічного складу і гумусностыо. Але в цілому вона помітно v ' вище порівняно з дерено-підзолистими ґрунтами. Це вказує на здатність сірих лісових ґрунтів утримувати від вимивання значні кількості живильних для рослин катіонів.
Ступінь насиченості підставами сірих лісових ґрунтів коливається в широких межах, залишаючись найменшої в ясно-сірих (60-80%) і найбільшої - у темно-сірих (80-95%). Показателі pHсол і ступінь насиченості підставами свідчать про не обходимості вапнування невеликими дозами СаСО3 світло-сірі і навіть сірих ґрунтів.
Рис. 34. Хімічна характеристика темно-сірого лісового ґрунту:
l - ґрунтовий профіль; II- гумус про З2-у %', Ш - поглинені катіони в мг-екв. на 100 м ґрунти; IV- іл. у %. 1 - гумус; 2 - З2 (карбонатів); 3 - поглинений Са"; 4 - поглинений Mg"; S - поглинений H'.
Зміст рухливої фосфорної кислоти в орному шарі сірих лісових ґрунтів коливається від недостатньої до високої забезпеченості. Кількість доступного калію звичайно наближається до середньої забезпеченості. Зміст доступних рослинам фосфору і калію в сірих лісових ґрунтах обумовлюється їх генетичним! особливостями і складом грунтоутворюючих порід, але головне - станом окультуренності і систематичним внесенням органічних і мінеральних добрив. По змісту рухливість мікроелементів (Си, Zn, Co, Мо й ін.) також відзначаються значні коливання. Однак у всіх випадках темно-сірі ґрунти обезпечені мікроелементами краще, ніж сірі і ясно-сірі ґрунти.
Фізичні властивості сірих лісових ґрунтів залежать від механічного складу, гумусності і структури.
Зміст найбільш сприятливих з агрономічній ТОЧЦІ зору відділеності у світло-сірих і частини сірих ґрунтів не перевищуємо по вазі 40%. У підорному шарі (А3В) кількість структурні елементів зростає, збільшується їхній розмір. Водоскійкісні структури орного шару невелика, сума агрегатів крупніше 0,25 мм не перевищує звичайно 15-20%, але в обрії А2В и в обрії В їхню кількість помітно зростає і досягає максимуму. Унаслідок малої водостійкості структури в орному шарі світло-сірі і сірі ґрунти запливають, після дощів ущільнюються, що утвориться кірка утрудняє надходження в них води і повітря, але підсилює випар вологи.
Орний шар темно-сірих ґрунтів оструктурен трохи краще, кількість водостічних агрегатів, що сприятливо впливають на водно-повітряні властивості, досягає в ньому 25-30%, а в підорному (AJ3) - 60-70%. Проте темно-сірі ґрунти також ущільнюються і після дощів утворять кірку, але ці негативні властивості виражені в них слабкіше в порівнянні із сірими і світлішай сірими ґрунтами.
Недостатня оструктуреність і слабка водостійкість структури повідомляють орному шару сірих лісових ґрунтів легку підлягає ерозії. У таблиці 89 приведені дані, що характеризують агрофізичні властивості сірих лісових суглинних ґрунтів.
Загальні закономірності зміни фізичних властивостей по профілю сірих ґрунтів наступні. Питома вага донизу збільшується; деякі коливання його зв'язані зі змінами мінералогічного! складу. Найменша об'ємна вага має орний шар. У підорному обрії (Аіа,, А.,У) об'ємну вагу помітно зростає, а далі з глибиною збільшується поступово. Загальна пористості найбільша в орному шарі, донизу вона зменшується, але нерідко мінімальні значення її відповідають ілювіальним горизонтом.
Таблиця
Агрофізичні властивості сірих лісових ґрунтів
Ґрунту, місцезнаходження Глибина узяття зразка, у див Питома вага Об'ємна вага Загальна пористість,
у % Польова вологостійкість, у % НВ Максимальна гігроскопічність, у % Продуктивна волога при НВ, у %
Сіра лісова; Татарська АРСР 0-22
22-38 35-45 55-65 85-95 115-125 140-150 60- 170 2,56 2,60 2,61 2,64 2,65 2,58 2,57 2,58 1,12 1,36 1,38 1,38 1,35 1,33 1,38 1,32 56,2 47,7 47,3 47,7 49,1 48,5 36,3 48,8 36,9 27,3 27,7 27,1 29,2 29,7 25,8 31,5 6,30 6,64 9,60 13,08 12,75 11,59 9,91 11,20 28,48 18,83 14,80 9,60 12,15 14,20 12,50 16,50
Сіра лісова; Новосибірська область 0-10
10-20 20-30 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 2,55 2,61 2,65 2,70
Не опр.
" 2,70 2,71 1,08 1,24 1,45 1,52 1,53 1,55 1,56 1,54 57,7 52,5 45,3 43,7 43,3 42,6 42,2 43,1 30,5 33,4 38,1 38,0 36,4 36,9 37,1 36,8 7,10 7,87 11,81 12,94
Не опр. "
"
12,50 18,90 15,90 10,90 8,20
Не опр.
"
" 9,60
Темно-сіра; Горьківська область 0-10
20-30 40-50 60-70 80-190 2,64 2,68
2 ,71
2,72 2,72 1,26 1,42 1,45 1,40 1,44 48,7 47,2 46,1 45,4 45,2 34,6 33,8 32.2 33,3 32,0 6,90 9,10 10,40 10,60 10,70 24,25 20,15 16,60 17,40 16,00
Найменша вологоємність (НВ) орного шару сірих лісових ґрунтів досить велика, униз по профілі вона зменшується відповідно до зміни пористості.
У цілому ґрунту можуть утримувати велика кількість вологи, але висока максимальна гидроскопічність у ілювіальних горизоонтах свідчить про знижену водовіддачу в них. Однак зволоження ґрунтів до величини найменшої, чи польовий, вологостійкість спостерігається тільки в період весняного сніготанення. Велику частину вегетаційного періоду ґрунти залишаються недонасиченими платою.
Надходження вологи в товщу ґрунту цілком залежить від стану її верхнього обрію. При невеликий оструктуреності і слабкої водостійкості структурних елементів водопроникність орного шару суглинних і глинистих по механічному складі сірих лісових ґрунтів знижена. Тому при сильних дощах волога але/кет швидко накопичуватися на поверхні ґрунту і випаровуватися "чи стікати по ухилі, змиваючи і розмиваючи ґрунт.
Повітряні властивості сірих лісових ґрунтів цілком сприятливі Для культурних рослин і мікроорганізмів. При щільності розораного шару 1,3 - 1,25 г/см3 шпаруватість аерації складає 16 - 20% обсягу ґрунту. При великому ущільненні (1,45-1,50 г/см3) і одночасному зволоженні в орному шарі можуть створюватися несприятливі умови для біологічних процесів і приводити до небажаних результатів, як, наприклад, вимокання озимих.
Теплові властивості сірих ґрунтів у лісостепу європейської частини сприятливі длякультурної рослинності. До початку польових робіт ґрунту тут цілком відтають і тривалий час мають позитивну температуру. Але періодичне відтавання, що спостерігається в окремі зими, і замерзання верхнього шару ґрунту негативно впливають на стан озимої пшениці і конюшини. В Сибіру, особливо до сходу від Єнісею, в умовах різко континентального клімату з тривалою холодною зимою сірі лісові ґрунти промерзають до горизонту тривалої мерзлоти. Навесні ґрунти повільно відтають, і до початку польових робіт їхні нижні горизонти ще зберігають негативну температуру. Слабке прогрівання ґрунтів затримує розвиток коренів рослин і мікробіологічні процеси, зокрема нітрифікацію. Тут часто і спостерігаються пізні весняні і ранньоосінні заморозки.

 
 

Цікаве

Загрузка...