WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Складання проекту внутрігосподарського землевпорядкування - Контрольна робота

Складання проекту внутрігосподарського землевпорядкування - Контрольна робота

загальної площі землекористування.
Загальну площу землекористування можна обчислювати такими способами:
- графічним - за лінійними вимірами на площі, а також палеткою;
- механічним - за допомогою планіметра;
- цифровим - за допомогою комп'ютера, яким я і скористалася.
Площі землекористувань я обчислював за принципом "від загального до часткового"; визначила загальну площу землекористування; контур землекористування на площі поділила на секції, обчислив їх площу і ув'язала до загальної площі землекористувань. Обчислив площу контурів угідь окремо в кожній секції і ув'язав до площі секції, склала контурну, розшифровку земель в межах села і зведену експлікацію за категоріями земель, землекористувачами і землевласниками.
Обчислення площі ділянок за вимірами параметрів фігур на місцевості. Для обчислення площі ділянок застосовують формули геометрії, тригонометрії. При цьому ділянки складних геометричних фігур ділять на місцевості на трикутники, трапеції, прямокутники, і загальну площу ділянки визначають як суму площ окремих фігур.
Загальну площу земельної ділянки обчислюють за такими формулами:
2P = Xi (Ys+1 - Y s-1);
2P = Yi (Xs+1 - Xs-1).
4.2. Обчислення площі секції.
План землекористування я поділив на три секції площею 179,2 га, 174,2 га, 98,8 га. Границі секції налічують по дорогах, річках, струмках, границях угідь. Секції нумерують римськими цифрами, починаючи з північно-західного кута плану продовжуючи зліва на право і зверху вниз. Площі вираховують при двох положеннях планіметра два рази. Різниця 2 - 3 і 3- 4 ділення. Допустиме розходження загальної площі до площі секції визначають по формулі:
fдоп = ± 0.05 М/10000??Р
fдоп=1,06 га
fдоп - допустима нев'язка;
М - знаменник масштабу (М = 10000);
Р - загальна площа.
4.3. Обчислення площі контурів.
Після ув'язки секції я приступив до вирахування площ угідь. Контури нумеруються арабськими цифрами в порядку розміщення секції і виписуються у відомість. Площі контурів вираховують різними способами: планіметром при одному положенні, палеткою за лінійними вимірами.
При врахуванні площ менше 2 см2 кілька раз обводять і ділять на кількість обводів. Площі 1 см2 визначають палеткою.
Площі немасштабних лінійних контурів включають в площі угідь, як вкраплені контури.
Допустиме розходження площі угідь до площі секції визначають по формулі:
fдоп = ± 0.08 М/10000??Р
fдоп=0,01 га
fдоп - допустима нев'язка
М - знаменник масштабу (М = 10000)
Р - загальна площа.
5. Складання контурної відомості.
В контурну відомість виписують з плану і відомості вирахування площ всіх контурів в послідовності зростання номерів по видах угідь в стовпчик, підбивають їх суму і записують під загальною рискою. (Таблиця 1 див. додатки).
6. Складання експлікації земель.
Під час складання експлікації земель виписують з по контурної відомості площ угідь (окремо сільськогосподарських і несільськогосподарських), підбивають їх суму і записують під загальною рискою.
Експлікація земель Таблиця 2
№ Угіддя Площа, га
1. Рілля 334,9
2. Дороги 16,9
3. Чагарник 6,4
4. Став 6,9
5. Водосховище 4,4
6. Випас 25,3
7. Канава 0,9
8. Господарський двір 5,2
9. Сад 17,8
? Всього 418,4
7. Організація системи угідь і сівозмін.
Впорядкування території сівозмін - одна з найважливіших складових частин проекту землевпорядкування території сільськогосподарського підприємства. Його основне завдання - створити найкращі умови для організації і проведення польових робіт, продуктивного використання сільськогосподарської техніки, впровадження ефективної системи землеробства. Воно проводиться з врахуванням конкретних природнокліматичних та економічних умов зони, регіону, господарства. Основним принципом впорядкування території сівозмін є комплексне розв'язання цих питань.
При впорядкуванні території сівозміни потрібно вирішити два основні питання: розміщення полів сівозмін та польової дорожньої мережі.
Під полем сівозміни розуміють більш-менш рівновелику частину території сівозміни, що призначена для вирощування однієї культури. Розміщення полів проводиться з врахуванням властивостей ґрунтового покриву, рельєфу, дорожньої гідрографічної та меліоративної мережі, конфігурація земельних масивів.
Кількість полів визначають при підборів схеми чергування культур, їх розміщення з урахуванням ґрунту, рельєфу, умов зволоження обґрунтовується автором проекту. Найкраща форма поля - прямокутник із співвідношенням сторін 1:4, оптимальної довжини - 200 - 250 м.
Відповідно до цього мною була запропонована п'ятипільна сівозміна з середнім розміром поля приблизно 67 га, хоча враховуючи існуючий рельєф місцевості та об'єкти інженерної інфраструктури, не всюди можна було дотримуватись цього, тому деякі поля вийшли більшими, а деякі меншими від заданої площі.
Запропонована мною польова сівозміна має вигляд:
1- багаторічні трави (69.3);
2- льон-довгунець (67.1);
3- озима пшениця (66.9);
4- озимий ячмінь з підсівом багаторічних трав (65.8);
5- кукурудза на силос (65.8);
Загальна площа всіх полів 334,9 га.

 
 

Цікаве

Загрузка...