WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Івано-Франківському об’єкті (реф - Реферат

Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Івано-Франківському об’єкті (реф - Реферат

теодолітних ходів і вузлових точок
Зміст роботи:
- обчислення відомостей вирівнювання ходу (обчислення попередніх і остаточних дирекційних кутів і координат ходу з випискою всіх даних);
- врівноваження координат вузлових точок системи ходів способом наближень.
3.2.1.3.4 Обчислення нівелірних ходів
Зміст роботи:
- перевірка польових журналів;
- проведення обчислень ходів і врівноваження систем ходів;
- складання каталогу висот тимчасових і постійних реперів;
- перевірка матеріалів та виправлення виявлених недоліків;
- оформлення та формування матеріалів.
3.2.1.3.5 Складання плану (коректура)
Зміст роботи:
- отримання завдання;
- підготовка робочого місця;
- нанесення на основу пунктів полігонометрії;
- складання викопіровки
- виправлення коректурних зауважень;
- здача робіт і матеріалів.
3.2.1.3.6 Креслярсько-оформлюючі роботи
Зміст роботи:
- викреслення схеми планової основи;
- нанесення точок та їх з'єднання відповідно робочій схемі;
- перевірка нанесення точок знімальної основи по координатах.
3.2.1.3.7 Складання технічного звіту
Зміст роботи:
- отримання завдання;
- збір матеріалів по виконаних роботах;
- оформлення документації у відповідності з нормативними документами та інструкціями по оформленню і здачі звіту.
3.2.1.4 Завершувальніроботи
Після завершення польових та камеральних робіт по створенню планової основи складають технічний звіт, який формується в такій послідовності:
- титульний лист;
- технічне завдання на виконання робіт;
- зміст звіту;
- копія або виписка із рішення Ради народних депутатів про виконання робіт, або копія заяви на виконання робіт;
- пояснювальна записка;
- акт перевірки на приймання польових та камеральних робіт.
Перераховані вище документи передаються в обумовленому порядку замовнику.
Матеріали геодезичних робіт систематизуються і зберігаються в організації, що виконувала роботи.
Аналогічно розробляються питання організації знімальних робіт.
Нижче приведена технічна документація по формуванню землеволодінь і землекористувань сільськогосподарських підприємств та меж населених пунктів.
Технічна документація по формуванню землеволодінь і землекористувань сільськогосподарських підприємств та меж населених пунктів
Технічна документація розробляється з метою оптимізації новоутворених сільськогосподарських підприємств з урахуванням їх реальних можливостей обробітку земель та уточнення і внесення необхідних змін в межі населених пунктів.
Роботи по впорядкуванню організації територій включають:
-підготовчі роботи;
-розробка проекту по впорядкуванню організації території новостворених підприємств;
-перенесення проекту в натуру.
Підготовчі роботи
Технічна документація розробляється на плановій основі в масштабі 1:10000, виготовленій при корегуванні планово-картографічних матеріалів території сільської ради.
Для її розробки збирається, вивчається і використовується така проектно-технічна документація:
- проект землеустрою з ґрунтозахисною контурно-меліоративною організацією територією сільської ради;
- проект розміщення земельних паїв членів сільськогосподарського підприємства та видачі державних актів на право приватної власності на землю їх власникам;
- технічна документація по встановленні меж сільських рад та населених пунктів;
- матеріали схем поділу та проектів реформування сільськогосподарських підприємств;
- технічна документація по інвентаризації еродованих та деградованих орних земель;
- інша технічна документація, що впливає на розробку проекту.
Розробка проекту по впорядкуванню організації території новостворених підприємств
Після закінчення підготовчих робіт виконується кадастрова зйомка масивів сільськогосподарських угідь та внесення меж земельних ділянок в натурі згідно з Схемою поділу земель сільськогосподарського використання на земельні частки (паї). Геодезичні роботи виконуються з прив'язкою до пунктів державної геодезичної мережі. При цьому проводиться згущення знімальної мережі, закладка межових знаків та визначення їх координат. На основі виконаних геодезичних робіт розробляється проект по впорядкуванні організації території новостворених підприємств.
При розробці проекту вивчається існуючий стан використання землі в межах населених пунктів та вносяться пропозиції про внесення змін на основі проведених робіт.
Перенесення проекту в натуру
Перенесення запроектованих меж землеволодінь і землекористувань в натуру здійснюється шляхом прокладання інструментальних ходів з геодезичною прив'язкою до існуючих межових знаків, якими закріплені земельні масиви.
Відповідно до завдання мною розроблені питання організації комплексу робіт по створенню планів в масштабі 1:2000 на Івано-Франківському об'єкті.
Організація земельно-кадастрової інвентаризації земель
Для створення інформаційної бази ведення Державного земельного кадастру, регулювання земельних відносин, раціонального використання й охорони земельних ресурсів, оподаткування власників земель проводиться інвентаризація земельних ділянок. Обліковим об'єктом інвентаризації є земельна ділянка, що знаходиться у власності або користуванні юридичних і фізичних осіб.
Перед початком інвентаризації органи адміністративно-територіальної влади затверджують порядок, обсяги, черговість і строки проведення робіт з інвентаризації. Фінансування робіт з інвентаризації земель здійснюються відповідно до чинного законодавства. Замовниками робіт з інвентаризації земель є власники земель, виконавчі органи міських, селищних рад. Виконавцями робіт з інвентаризації земель є госпрозрахункові підрозділи при міських управліннях та районних відділах земельних ресурсів або інші підрядні організації, які мають дозволи (ліцензії) на здійснення топографо-геодезичних та землевпорядних робіт.
Всі роботи по інвентаризації земель поділяються на 3 етапи:
- підготовчий;
- виробничий;
- камеральні роботи.
Підготовчі роботи
Підготовчі роботи полягають в наступному:
- збирання, вивчення й оцінка топографо-геодезичними, планово-картографічними матеріалами району робіт;
- аналіз технічної, методичної і технологічної забезпеченості робіт з інвентаризації земель;
- підготовка висновків про необхідність обстеження планово-висотної основи та виготовлення планово-топографічної основи;
- розробка технічного завдання;
- аналіз наявних матеріалів геодезичних, землевпорядних, облікових, топографо-геодезичних робіт, що виконувались на даній території;
- аналіз наявних матеріалів містобудівної документації, даних про розміри санітарно-захисних, охоронних та захисних зон, виконання державних

 
 

Цікаве

Загрузка...