WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр і використання земель Михальчівської сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Земельний кадастр і використання земель Михальчівської сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

дворами
54,6
3,28
Всього
1666,4
100,0
На території сільської ради проживає 796 чоловік, в тому числі працездатних 311 чоловік, з них працюють в сільському господарстві 220 чоловік. Навантаження ріллі на одного працюючого становить 3,3 га. З урахуванням кількості населення і рівня механізаціїсільськогосподарських робіт СВК "Придністров'я" буде забезпечено виробничими ресурсами в достатній мірі.
Господарські двори розміщені біля населеного пункту, забудовані капітальними приміщеннями. Місця, на яких вони розміщені відповідають організаційно-господарським, санітарно-гігієнічним і протиерозійним вимогам.
Навколо виробничих центрів (ферм) встановлені санітарно-захисні зони, в межах яких забороняється будівництво жилих будинків, дитячих установ, спортивних споруд, парків, посадки плодово-ягідних дерев та ягідників, а також вирощування овочевих культур.
Санітарно-захисні зони і режим використання в них земель визначено будівельними нормами.
Найважливішим елементом інженерної інфраструктури в СВК "Придністров'я" є шляхова мережа, яка представлена шляхами загального користування та внутрігосподарськими шляхами.
Шляхи державного підпорядкування з твердим покриттям зв'язують населений пункт, СВК "Придністров'я" з обласним центром, а також з районним центром м.Городенка, де знаходяться основні пункти здачі сільськогосподарської продукції та одержання вантажів для СВК.
Внутрігосподарська мережа шляхів представлена магістральними та польовими шляхами, які з'єднують населені пункти з полями сівозмін, обслуговують сільськогосподарські виробничі процеси, перевезення добрив, насіння урожаю, переміщення сільськогосподарських машин і механізмів.
Крім шляхової мережі інженерна інфраструктура в СВК "Придністров'я" представлена державними лініями електропередач, лініями зв'язку та радіопередач. Частина з них розміщена вздовж узбіччя існуючих доріг, а частина пересікає орні масиви, що в деякій мірі ускладнює проведення механізованих сільськогосподарських робіт.
Для збереження і нормального утримання повітряних ліній елект-ропередач вздовж них встановлені охоронні зони по обидві сторони від крайніх проводів, а саме, для ліній електропередач 35 кв - 15 м.
З метою створення найкращих умов для постійного росту урожайності сільськогосподарських культур і систематичного підвищення родючості ґрунтів, під кожне із угідь відведено земельні ділянки, які по своїх природних властивостях найбільш відповідають культурам відповідної сівозміни або угіддям.
Відносно балу бонітету орні землі з оціночними показниками 54-58 балів відведено польову зерно-просапну сівозміну, з нижчим (42-50) балом під польову зерно-трав'яну ґрунтозахисну сівозміну.
Площа сіножатей по Михальчівській сільській раді складає 54,1 га в т.ч. в с.Михальче - 37,5 га та с.Білка - 16,6 га і залягають на підвищених елементах рельєфу де переважають темно-сірі опідзолені глеюваті слабозмиті ґрунти та чорноземи опідзолені глеюваті слабозмиті важкосуглинкові складних схилів.
На території сільської ради по проекту нараховується 71,7 га інших несільськогосподарських угідь в т.ч. с.Михальче 53,4 га та с.Білка - 18,3 га; сюди не включено площі зайняті під лісом та водою.
Ліси займають в с.Михальче 364,0 га, в с.Білка - 10,7 га, під водою - в с.Михальче 50,4 га, в с.Білка - 0,10 га.
Існуючі лісонасадження знаходяться у задовільному стані і потребують лише охорони та відповідних рубок догляду.
Всі лісові насадження відносяться до 1-ї групи, а отже виконують полезахисні, протиерозійні, водоохоронні, санітарно-гігієнічні та інші функції.
Під заболоченими землями в с.Михальче знаходиться 1,9 га, а в с.Білка - 6,6 га, які неможливо осушити через те, що відсутній водоприймач.
По Михальчівській сільській раді за матеріалами інвентаризації в 1996р. 83.2 га земель виділено в землі запасу з яких 68.2 га включено в межі населеного пункту с.Михальче, та 15.0 га с.Білка, які роздано у володіння та користування громадян.
На території сільської ради створено 2 фермерських фонди: в с.Михальче площею 49.5 га та в с.Білка - 14.5 га. На них організовано 3 фермерських господарства на площі 17.4 га, з них в с.Михальче - 11.0 га, в с.Білка - 6.4 га. Решта земель фермерського фонду в с.Михальче (38.5 га) знаходиться в тимчасовому користуванні СВК "Придністров'я", в с.Білка (8.1 га) - в тимчасовому користуванні ПС(Ф)Г "Білка".
Для випасу худоби індивідуального сектору виділено в с.Михальче 55,4 га, в с.Білка - 26,3 га.
3. ІСНУЮЧИЙ СТАН ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ
3.1. Кадастрові зйомки
Кадастрові зйомки - це складова частина державного земельного кадастру. Вони є комплексом робіт, який виконують для визначення та відновлення меж земельних ділянок. Без відображення меж земельних ділянок в натурі не забезпечується гарантія права на них.
Кадастрова зйомка передбачає:
- геодезичне встановлення меж земельних ділянок;
- погодження меж земельної ділянки із суміжними власниками та землекористувачами;
- відновлення меж земельної ділянки на місцевості;
- встановлення меж частин земельної ділянки, які містять обмеження та обтяження щодо використання землі;
- виготовлення кадастрового плану .
Кадастрові зйомки виконуються особами, які мають ліцензію на проведення робіт з кадастрових зйомок, видану органом Держкомзему у встановленому законодавством порядку. Порядок проведення кадастрової зйомки, склад і форми документів, які подаються за результатами її виконання, вимоги до точності робіт визначаються нормативними актами Держкомзему України та головного управління по геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України.
Одним із таких нормативних документів є Положення про кадастрові зйомки, де визначаються методи проведення кадастрової зйомки, а також ті норми, дотримання яких необхідно забезпечити. Визначаються необхідні рівні кваліфікації виконавця цих робіт.
Роботи з кадастрових зйомок проводяться у два етапи, перший - підготовчий; другий - виробничий.
Підготовчий етап полягає у:
- розробці технічного завдання на виконання робіт;
- підготовці робочого кадастрового плану (схеми) виконання робіт;
- збиранні, вивченні забезпечення правовими земельно-кадастровими та планово-картографічними матеріалами.
Вивченню й аналізу підлягають графічні, текстові і правові документи на земельні ділянки, матеріали попередніх зйомок, наявні кадастрові плани, топокарти та карти найбільших масштабів.
На основі зібраних і проаналізованих матеріалів складається-технічне завдання на виконання робіт, в якому вказують:
- черговість виконання обстежень та кадастрових зйомок земельних ділянок;
- способи виконання зйомок;
- необхідність встановлення обмежень (обтяжень) щодо використання земельних ділянок;
-

 
 

Цікаве

Загрузка...