WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр і використання земель Михальчівської сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Земельний кадастр і використання земель Михальчівської сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

земельного кадастру облік земель за якістю ведеться за всіма категоріями земель і містить класифікацію всіх земель сільськогосподарського призначення за придатністю з виділенням особливо цінних земель; характеристику за вмістом гумусу та поживних речовин, механічним складомґрунтів, крутизною схилів, еродованістю, кам'янистістю, заболоченістю, засоленістю, кислотністю, забрудненням продуктами хімії сільського господарства, включаючи радіонуклідне; характеристику кормових угідь, класифікацію населених пунктів за функціональним призначенням та їх земель за інженерно-геологічними умовами, рівнем забезпеченості соціальною, інженерно-транспортною та при-родоохоронною інфраструктурою і інше. Це дуже обширна інформація, збір якої на даний час в Україні не забезпечується навіть на землях сіль-ськогосподарського призначення і на землях населених пунктів.
Дані якісного обліку земель служать базою для проведення бонітування ґрунтів, дані якого набирають актуальності при переході до нових форм господарювання на селі. Критеріями бонітування ґрунтів є їх природні діагностичні ознаки: глибина гумусового горизонту, вміст гумусу в орному шарі, вміст фізичної глини. При цьому враховують ознаки, що негативно впливають на родючість ґрунтів. Останній раз бонітування ґрунтів в Україні проводилось у 1993р. в двох аспектах: як земельне - за основними природними властивостями, які характеризують ґрунти як природно історичне тіло, що задовольняє середні потреби всіх сільськогосподарських культур у поживних речовинах і волозі в конкретних умовах повітряного, теплового і водного режимів; та як часткове. Часткове бонітування ґрунтів проведене за природними властивостями, які найбільш тісно корелюють з урожайністю озимої пшениці, озимого жита, вівса, кукурудзи на зерно, соняшника, цукрових буряків, картоплі та льону. Ці дані бонітування мають різне застосування, так, наприклад, дані загального бонітування застосовуються при визначенні грошової оцінки, а часткового бонітування - при розміщенні сільськогосподарських культур на відповідних ґрунтах, при плануванні урожайності, орендної плати тощо.
Економічна оцінка земель, в залежності від мети і завдань, також поділяється на загальну і часткову. Загальна оцінка проводиться за результатами господарської діяльності, а часткова - за ефективністю вирощування сільськогосподарських культур зокрема.
Загальна оцінка проводиться за трьома показниками: вартістю валової продукції, окупністю затрат та диференціальним доходом; часткова економічна оцінка - за урожайністю, окупністю затрат та диференціальним доходом.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТУ
Михальчівська сільська рада розташована в північній частині Городенківського району Івано-Франківської області, на віддалі 16 км від районного центру м.Городенка, та на віддалі 88 км від обласного центру. Для території сільської ради характерний тип рельєфу зі схилами від 0-1° до 3°. Залежно від генетичних ознак, механічного складу та інших профілактичних властивостей на території сільської ради виділено 7 агровиробничих груп ґрунтів. Переважають темно-сірі опідзолені глеюваті середньосуглинкові та чорноземи опідзолені важкосуглинкові (шифр 45д та 41е). На території сільської ради розташовані два населені пункти с. Михальче та с.Білка. В селі Михальче проживає 786 жителів, є 239 дворів, в селі Білка проживає 115 жителів, є 52 двори. За кліматичними умовами територія сільської ради відноситься до південно-східного агрокліматичного району. Вона характеризується такими показниками: сума температур понад 10 0 становить 2500-2600 0 , кількість опадів за цей період - 400-500 мм, а протягом року 550-720 мм. Середня тривалість безморозного періоду становить 160-165 днів, вегетаційного - 210-220 днів. Початок весни припадає на початок другої декади березня, а початок зими на третю декаду листопада. Тривалість зимового періоду 109 днів. Промерзання ґрунту за зимовий період коливається від 10 до 83 см і в середньому становить 38 см. На території сільської ради переважають північно-західні, південно-східні вітри. Весною і осінню переважають східні вітри, літом і зимою - північно-західні.
За Михальчівською сільською радою закріплено 1666,4 га, з них за с.Михальче закріплено 1498,7 га, за с. Білка - 167,7 га.
На території Михальчівської сільської ради знаходяться такі сільськогосподарські підприємства, як СВК "Придністров'я" та ПС(Ф)Г "Білка".
Працездатне населення здебільшого зайняте в сільськогосподарському виробництві. Кількість осіб, включених в розрахунок середньої земельної частки становить 604, з них: працюють в сільському господарстві - 220 чоловік, пенсіонери з категорії цих осіб - 314 чоловік; працюють у соціальній сфері на селі та пенсіонерів з категорії цих осіб - 70 чоловік. Проект роздержавлення і приватизації земель передбачає передати у власність громадян землі СВК "Придністров'я", які розташовані в межах Михальчівської сільської ради. Складання такого проекту передбачає визначення земель, що не підлягають роздержавленню і приватизації, які входять до складу СВК "Придністров'я". До цих земель включено землі лісового та водного фонду, землі запасу, а також створений резервний фонд земель.
До земель лісового фонду віднесені ділянки лісових площ площею 364,0 га в північній частині с.Михальче та 10,7 га в північно-східній частині с.Білка. На території сільської ради створено резервні фонди в с.Михальче площею 50,6 га та в с.Білка - 6,9 га. Резервний фонд земель розміщається в декількох масивах.
Таблиця 2.1 Склад земель резервного фонду
Назва угідь
Площа - всього, га
Рілля 12,5
Рілля 35,0
Рілля 3,1
Рілля 1,0
Рілля 5,9
Всього 57,5
Площа земель, що підлягає роздержавленню і приватизації вирахо-вувалась, як різниця між загальною площею земель, яка знаходиться в користуванні СВК "Придністров'я" та площею земель, що віднесені до державної власності, крім земель запасу.
При встановленні площ земель, які підлягають роздержавленню і приватизації, окремо визначені землі загального користування, приватної власності.
Таблиця 2.2. Склад угідь земель загального користування
Назва угідь Площа, га
с.Михальче
с.Білка
Лісові площі
364,0
10,7
Заболочені землі
1,9
6,6
Забудовані землі 33,4 8,2
Під дорогами, проїздами і прогонами
8,3
0,3
Під громадськими дворами
9,8
3 3,2
Інші землі (під водою)
50,4
0,1
Всього
467,8
29,1
Загальна характеристика складу угідь Михальчівської сільської ради приведена в таблиці 2.3.
Таблиця 2.3 Склад земельних угідь сільської ради
Назва угідь
Площа, га
Закріплених
земель, %
Сільськогосподарські угіддя
1169,5
70,18
Лісові площі
374,7
22,49
Під водою
50,5
3,03
Болота
8,5
0,51
Під дорогами і прогонами
8,6
0,51
Під будівлями і

 
 

Цікаве

Загрузка...