WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр і використання земель Михальчівської сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Земельний кадастр і використання земель Михальчівської сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

земель, економічного та екологічного обґрунтування проектів землеустрою.
Державний земельний кадастр є основою для інших відомчих і га-лузевих кадастрів та інформаційних систем.
Основними принципами ведення державного земельного кадастру є:
- забезпечення повноти відомостей про всі земельні ділянки в межах України;
- запровадження єдиної системи просторових координат та ідентифікації земельних ділянок;
- запровадження єдиної системи земельно-кадастрової інформації та забезпечення її достовірності.
Державний земельний кадастр включає такі складові частини:
- кадастрове зонування; кадастрові зйомки; бонітування ґрунтів, економічну оцінку земель; грошову оцінку земельних ділянок; державну реєстрацію земельних ділянок; облік кількості та якості земель.
Кадастрові зйомки включають:
- кадастрову зйомку земельної ділянки;
- погодження меж земельної ділянки з суміжними власниками землі та землекористувачами;
- відновлення або встановлення меж земельної ділянки на місцевості;
- встановлення меж зон обтяжень і обмежень щодо використання земельної ділянки;
- виготовлення кадастрового плану.
Бонітування ґрунтів - це порівняльна оцінка якості ґрунтів за їх основними природними властивостями, які мають сталий характер і суттєво впливають на урожайність сільськогосподарських культур, вирощуваних у конкретних природо-кліматичних умовах.
Бонітування ґрунтів проводиться за 100-бальною шкалою для відповідних сільськогосподарських культур. Вищим балом оцінюються ґрунти, які мають найбільшу природну продуктивність.
Економічна оцінка земель - це оцінка землі як природного ресурсу і засобу виробництва у сільському і лісовому господарстві та просторового базису у суспільному виробництві за показниками, що характеризують продуктивність земель, ефективність їх використання за доходністю з одиниці площі.
Економічна оцінка земель різного цільового призначення проводиться для порівняльного аналізу їх ефективного використання. Дані економічної оцінки земель є основою грошової оцінки земельної ділянки різного цільового призначення. Економічна оцінка земель визначається за методикою затвердженою спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
Облік кількості земель відображає відомості, які характеризують кожну земельну ділянку за площею та складом угідь.
Облік якості земель відображає відомості, які характеризують земельні угіддя за природними властивостями та набутими властивостями, що впливають на їх родючість, а також за ступенем забруднення ґрунтів.
Державний земельний кадастр України ведеться за системою, яка складається з трьох рівнів:
- базовий (на рівні району в розрізі адміністративно-територіальних одиниць, крім районів у містах, міст обласного значення);
- регіональний (на рівні Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя);
- національний (по Україні в цілому).
Структурним блоком Державного земельного кадастру є державний кадастровий облік земельних ділянок. Процедура державного кадастрового обліку земельної ділянки включає:
- перевірка повноти і правильності формування кадастрової справи земельної ділянки;
- присвоєння земельній ділянці ідентифікаційного (кадастрового) номера, занесення даних про земельну ділянку в державну кадастрову книгу;
- заповнення реєстраційної карти земельної ділянки, яка передається в державний реєстр земель разом з кадастровою справою.
Державний реєстр земель - це правова сторона земельного кадастру (процес, необхідний для виникнення, зміни, переходу, обмеження і припинення прав власності або інших прав). Він забезпечує дотримання принципів недоторканості земельного фонду країни й охорону прав власників та землекористувачів на надані їм в установленому порядку землі.
Основними напрямами ведення Державного земельного кадастру на 2000-2005 роки є:
- проведення кадастрового зонування всієї території України і спеціальна ідентифікація земельних ділянок;
- завершення інвентаризації земельних ділянок на всіх категоріях земель та занесення даних про земельні ділянки в Поземельну книгу;
- проведення бонітування сільськогосподарських угідь землеволодінь, землекористувань;
- завершення (повторне проведення на землях сільськогосподарського призначення) грошової оцінки земель;
- створення Державного реєстру земель;
- продовження розгортання автоматизованої системи ведення зе-мельного кадастру.
Створення в Україні цивілізованого простого і зрозумілого Держа-вного земельного кадастру є об'єктивною необхідною умовою розвитку ринкової економіки. Стратегічної мети вдосконалення земельних відносин може бути досягнуто при створенні простої і чіткої організаційної структури Державного земельного кадастру.
Оцінка земельного фонду країни - це оцінка землі як природного ресурсу і засобу виробництва в сільському і лісовому господарстві та просторового базису в суспільному виробництві за показниками, що ха-рактеризують продуктивність землі, ефективність їх використання та доходність з одиниці площі. Оцінка землі в Україні розрізняється як: порі-вняльна оцінка якості ґрунтів за їх основними природними властивостями бонітування ґрунтів; економічна оцінка; грошова оцінка.
Державний облік кількості земель включає відомості про природній і господарський стан їх. Він характеризує кожне землеволодіння і землекористування за складом угідь та їх підвидами відповідно до прийнятої класифікації.
Облік якості земель доповнює характеристику природного і господарського стану земель, він базується на всесторонній класифікації земельного фонду з виділенням загальних типів земель, категорій придатності земель, класів, видів земель і характеризує земельні угіддя за ґрунтовим покривом, гранулометричним складом, фізико-хімічними властивостями ґрунтів, геоботанічним і меліоративним станом земель.
Логічним завершенням комплексу ґрунтових обстежень, узагальнюючим етапом порівняльної оцінки земель за їх родючістю на основі природних та набутих ознак є бонітування ґрунтів.
Найбільший інтерес у складі земельного кадастру представляють собою дані економічної оцінки земель, як завершальної його складової частини, що характеризують землю як природний ресурс і головний засіб виробництва щодо їх продуктивності, ефективності використання і доходності.
Кількісний облік земель також потребує удосконалення в сучасних умовах, зокрема методи одержання картографічних матеріалів крупних масштабів для забезпечення необхідної точності обчислення площ земельних ділянок. В зв'язку з тим, що Україна перейшла на міжнародну систему обліку і статистики, запроваджену у 1993 році необхідно переглянути статистичну звітність щодо земельних ресурсів та доповнити її показниками, які застосовуються у міжнародній практиці.
Згідно з діючим Положенням про порядок ведення державного

 
 

Цікаве

Загрузка...