WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр і використання земель Михальчівської сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Земельний кадастр і використання земель Михальчівської сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

ґрунтами.
В інтенсивних польових сівозмінах з зизооким насиченням просапними культурами норми органічних добрив збільшуються, а в грунтозахисних, де компенсація передбачається використанням багаторічних трав - зменшуються.
У підвищенні продуктивності сільськогосподарських культур на еродованих землях велике значення мають якість посівного матеріалу, строки, способи, норму висіву і глибина загортання насіння.
Норма висіву на схилових землях збільшується на 10%. Сівбу ярих проводять у більш ранні строки вузькорізним чи перехресним способом, на еродованих ґрунтах особливо на схилах південної експозиції насіння загортають на 1-2 см глибше, ніж на незмитих ґрунтах.
З метою створення на схилових землях постійного травостою широко запроваджуються проміжні посіви, посіви сидеральних культур, а також збільшення посівних площ під багаторічними травами. Для запобігання змиву рекомендується також залишати частину рослинних решток (подрібненої соломи, стебел кукурудзи), як мульчуючого матеріалу і поповнення органіки.
На ґрунтах з гумусовим шаром невеликої глибини, щоб не вивертати на поверхню нижні, менш родючі шари ґрунту, проводиться оранка з поступовим (2-3 см) грунтопоглибленням.
Для залуження на орних схилових землях рекомендується такі тра-восуміші:
1. Стоколос безостий 10-12 кг + вівсяниця лучна 7-8 кг, конюшина червона 5-6 кг, люцерна 8-9 кг.
2. Вівсяниця лучна 8-Ю кг, стоколос безостий 10-12 кг, еспарцет 30-35 кг люцерна синя 4-5 кгна гектар.
Накопичення вологи досягається шляхом снігозатримання, регулю-вання сніготанення, та застосування щілювання.
На ділянках з прикордонним травостоєм повинні бути створені умови для його росту і густоти.
У межах прибережних зон ріки Дністер забороняється :
" систематичне розорювання земель,
" застосування отрутохімікатів,
" випасання худоби і організація літніх таборів,
" стоянок автомобілів,
" здійснення руслорегулюючих робіт без затвердженого проекту,
" влаштування звалищ сміття, відходів виробництва і т.д..
Створення прибережних смуг і водоохоронних зон утримання в належному стані і дотримання режиму використання їх території покла-дається на керівників господарства.
Забезпечення тваринницьких ферм та машинно-тракторного парку водою в господарстві проводиться за рахунок бурових колодязів. Для прийому води біля кожного з них побудовані водонапірні башти. Відповідно до "Інструкції по плануванні, забудові та благоустрою сільських населених пунктів Української РСР" (РБН-175-86 та БНІП 2,04-02-84), виділені перший і другий пояси зон санітарної охорони навколо бурових колодязів і перший навколо водонапірних башт. Вони виділяються для збереження джерел водопостачання, підтримання якості води і охорони навколо бурових колодязів і перший - навколо водонапірних башт. Вони виділяються для збереження, підтримання якості води і охорони водозабірних споруд від пошкодження або забруднення.
Враховуючи те, що водоносні горизонти бурових колодязів надійно захищені, перший пояс санітарної охорони встановлений в радіусі ЗО м і огороджений огорожею висотою 2 м. Другий пояс - у формі прямокутника із сторонами 300х300 м.
Границі зони санітарної охорони водонапірних башт співпадають з огорожею площадки і приймаються не менше 30 м від стіни башти.
На території першого поясу забороняється всі види будівництва, проживання людей, випуск стоків, купання, напування і випас худоби, прання білизни, рибна ловля, застосування для рослин отрутохімікатів, органічних та деяких видів мінеральних добрив.
Споруди, що розташовані на території першого поясу зони санітарної охорони, повинні мати каналізацію, їх територія повинна бути впорядкована з тим, щоб уникнути забруднення території.
На території зони другого поясу забороняється розміщати тварин-ницькі ферми ближче 300 м, стійбища і випас худоби ближче 100 м від границь першого поясу.
У комплексі захисних, і водоохоронних заходів важливе місце за-ймають захисні лісові насадження, які в значній мірі розжелюють конце-нтровані потоки поверхневого стоку, зменшують їх швидкість, створюють сприятливі умови для поглинання зливових і талих вод ґрунтом, регулюють сніговий покрив, підтримують сприятливий водний режим.
На території Михальчівської сільської ради розташовані села Михальче та Білка, які за площею та кількістю жителів характеризуються наступними даними:
площа населених пунктів: с.Михальче - 1498,7 га, с.Білка - 167,7 га;
кількість населення,чол.: с.Михальче - 786, с.Білка - 115 га;
щільність населення, чол./га: с.Михальче - 1,9; с.Білка - 1,4;
Територіальні організації СВК та ПСФГ і системи розселення створюють умови для покращення культурно-побутового обслуговування населення.
З точки зору економіки, запровадження контурно-меліоративної організації території в якості захисту ґрунтів від ерозії, підвищення урожайності сільськогосподарських культур, поліпшення економічного стану, зміцнить економічну основу господарств, дасть можливість частину грошових надходжень направити на соціальний розвиток сіл.
6. ОХОРОНА ПРАЦІ
Висока продуктивність праці топографо-геодезичних робіт повинна бути забезпечена комплексною безпечною діяльністю, наявністю механізованого транспорту, безперебійним постачанням матеріалів, спецодягом, харчуванням. На початку безпечна техніка і технологи передбачаються у технічних проектах, які уточняються при обговоренні і захисті.
Пізніше на основі технічних проектів перед початком польових робіт складаються робочі проекти безпечної організації польових робіт в конкретних умовах місцевості з урахування фізико-географічних і економічних особливостей району робіт. Враховуючи дані повідомлення, начальники партії при участі бригадирів складають робочий проект геологічних ходів і загальну схему маршрутів руху бригад.
При проектуванні безпечних маршрутів в першу чергу забезпечують можливість якісного виконання геодезичних вимірювальних робіт, намагаються зменшити протяжність ходу і замінити небезпечні ділянки шляху (труднопрохідні) більш безпечними. З цією метою межі ділянок окремих бригад намічають по берегах рік, а не по рамках трапеції. В місцях підходу до бази розміщених по одну сторону ріки, для частих переходів на другу сторону, проектують будівництво мостів або обладнання постійних човникових переправ.
Групові схеми безпечних маршрутів руху бригад складають на район дії трьох або чотирьох бригад і на район дії однієї або двох партій. Після цього, об'єднують ці схеми укладають карти маршрутів на зону дії всієї експедиції. Така карта використовується керівництвом експедиції для служб безпеки і організації робіт партій і бригад. Вона уточнюється і змінюється в залежності від зміни видів робіт, засобів транспорту і інше. На схемах маршрутів, крім мінімальної географічної основи, більш наочно наносять: шляхи руху бригад, місця і

 
 

Цікаве

Загрузка...