WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр і використання земель Михальчівської сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Земельний кадастр і використання земель Михальчівської сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

використовувався кошторис на виконання робіт по грошовій оцінці земель населеного пункту с.Михальче, виконаний Івано-Франківським філіалом інституту землеустрою.
Роботи по грошовій оцінці с.Михальче Городенківського району виконувались Івано-Франківським філіалом інституту землеустрою на замовлення обласного управління земельних ресурсів в період з 20 серпня по 10 жовтня 1999 року.
Інженер інституту землеустрою, який прибув на територію Михальчівської сільської ради громадським транспортом на час виконання робіт був забезпечений спецодягом, проживанням в гуртожитку та харчуванням в їдальні СВК "Придністров'я".
Для обстеження території сільської ради інженер був забезпечений транспортом СВК "Придністров'я", використовував матеріали інвентаризації населеного пункту, проект формування території і встановлення меж Михальчівської сільської ради та населеного пункту с.Михальче, матеріали ґрунтових обстежень земель, матеріали економічної оцінки земель та бонітування ґрунтів, земельно-облікові матеріали, генеральний план забудови с.Михальче, статистичні та нормативні дані про витрати та облаштування території населеного пункту.
Вимогою Замовника щодо виконання поставлених перед Виконавцем завдань було виготовлення технічної документації з грошової оцінки земель населеного пункту с.Михальче Михальчівської с/ради Городенківського р-ну.
При розробці даногопроекту було дотримано наступну технологічну схему робіт: - кадастрове зонування;
- кадастрові зйомки;
- бонітування ґрунтів;
- економічна оцінка земель;
- грошова оцінка земельних ділянок;
- державна реєстрація земельних ділянок;
- облік кількості та якості земель.
Перед початком виконанням даного виду робіт між Замовником та Виконавцем було складено договір (12-99 від 20.08.1999р.) та кошторис на проектні (пошукові) роботи, що нижче наведений.
Кошторис
на виконання робіт
по грошовій оцінці с. Михальче Городенківського району
Найменування організації - виконавця: Івано-Франківський філіал інституту землеустрою.
Найменування організації - замовника: Обласне управління земельних ресурсів.
№ п/п Перелік виконуваних робіт Виконавці Кіль-кість люд.- днів Основна заробітна плата за 1 день, грн. Всього заробітна плата виконавців робіт, грн.
кіль-кість посада
1 Виготовлення технічної документації по грошовій оцінці земель населеного пункту Михальче 1 інже-нер 44 6,79 298,76
1. Всього основна заробітна плата виконавця, грн. 298,76
2. Додаткова заробітна плата виконавця, грн. 80,03
3. Нарахування на основну і додаткову
заробітну плату виконавця, грн. 142,05
4. Матеріальні витрати на виробництво, грн. 100,00
5. Інші статті накладних витрат, грн. 55,00
Всього: 675,84
(Шістсот сімдесят п'ять гривень 84 коп.)
Складено календарний графік виконання робіт на період з 20 серпня по 10 жовтня 1999р. Таблиця 4.1.
Виконавці серпень вересень
20 21 23 24 25 26 27 28 30 31 1 2 3 4 6 7
1 інженер Збір матеріалів
Полоьове обстеження грунтів в натурі, уточнення їх границі шляхом рекогностіровки камеральні роботи
проведення розрахунків для складання технічної документації
Виконавці вересень
8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25
1 інженер камеральні роботи
Проведення розрахунків для складання технічної документації Складання пояснювальної записки
Виконавці вересень
27 28 29 30 1 2 4 5 6 7 8 9
1 інженер камеральні роботи
Скла-дання поясню-вальної записки Виготовлення графічних креслень (3 плани) Перевірка та затвердження технічної доку-ментації з гро-шової оцінки села Михальче Михальчівської сільської ради Здача технічної документації з гро-шової оцінки села Михальче Михаль-чівської сільської ради
З даного календарного плану видно, що весь комплекс робіт завершено до 5 жовтня 1999р., а перевірка, затвердження технічної документації та здача технічної документації з грошової оцінки села Михальче Михальчівської сільської ради проведена до 9 жовтня 1999 року (включно).
5. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
У зоні розміщення господарства водна ерозія завдає значної шкоди сільському господарству.
Процеси змиву та розмиву ґрунту проявляються по всій території землекористування.
За матеріалами ґрунтового обстеження з площі сільськогосподарських угідь 916,2 га, зазнають ерозії 206,4 га (22,5%). Серед них слабозмиті ґрунти займають 206,4 га. З метою підвищення продуктивності земель та для успішної боротьби з водною ерозією ґрунтів проектом передбачено, запровадження комплексу організаційно-господарських, агротехнічних заходів.
До організаційно-господарських заходів відносяться уточнення спеціалізації господарства і виробничих підрозділів, уточнення структури посівних площ і протиерозійна організація території.
У зв'язку з тим, що ерозійні процеси найбільш інтенсивно проявля-ються на розораних землях, при вирощуванні сільськогосподарських культура провідне місце у боротьбі з водною ерозією належить агротех-нічним протиерозійним заходам.
При виконанні сільськогосподарських робіт всі види обробітку ґрунту на схилах крутизною більше І ° передбачені проводити впоперек схилу. На схилах складної форми напрямок обробітку ґрунту повинен максимально наближатись до напрямку горизонтами місцевості. Такий обробіток запобігає стіканню води і змиву ґрунту на схилах крутизною до 3° та являється самостійним заходом боротьби з водною ерозією.
Досить ефективним агротехнічним прийомом регулювання поверх-невого стоку являється безвідвальне рихлення ґрунту, при якому на поверхні залишається біля 80% стерні, ґрунти менш розпилюються, добре рихляться. Встановлено, що при осінньому обробітку ґрунту із збереженням стерні потужність снігового покриву в кінці зими звичайно в 1,5-2 рази більша, ніж після оранки.
Для глибокого плоскорізного обробітку застосовують плоскорізи, глибокорозпушувач КПГ-250, КПГ-2-150, ГПГ-2,2 (на глибину до 30 см).
Неглибоке плоскорізне рихлення здійснюється культиваторами плоскорізами КПГ-2,2, КПС-3,8, КПШ-9.
Добре зарекомендувало себе поєднання плоскорізного обробітку із щілюванням, що приводить до значного збільшення запасів вологи в ґрунті, запобігає утворенню поверхневого стоку. Застосовують для цього комбіноване знаряддя ЩПН-2,5 з допомогою якого одночасно здійснюється плоскорізне розпушування, щілювання і боронування.
Поверхневий обробіток ґрунту під озимі культури сприяє на-копиченню і зберіганню вологи в ґрунті, одержанню дружних сходів озимих та запобігає ерозії ґрунту.
Під сільськогосподарські культури, що розміщуються на еродованих ґрунтах передбачається внесення підвищених доз мінеральних добрив. Норми їх збільшуються на слабозмитих ґрунтах на 20-25%, середньозмитих - на 30-40%, на сильнозмитих на 40-50% в порівнянні з незмитими аналогічними

 
 

Цікаве

Загрузка...