WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр і використання земель Михальчівської сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Земельний кадастр і використання земель Михальчівської сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

населеного пункту розрахована на при-кладі с.Михальче Михальчівської сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області.
Село Михальче розташоване на віддалі 16 км від районного центру, з чисельністю населення 796 осіб. Площа села становить 282,7 га. За функціональним призначенням територія населеного пункту є сільська. Село електрифіковане, газифіковане. Централізоване водопостачання, тепло-постачання та каналізація відсутні.
Вихідними даними для проведення нормативної грошової оцінки є правоустановчі документи про статус населеного пункту та його межі, дані державного земельного кадастру про правовий природний та господарський стан земель, дані державної та відомчої статистичної звітності, що характеризують інженерно-транспортне облаштування.
Для визначення базової вартості одного квадратного метра земель с.Михальче були використані дані статистичної звітності окремих вартісних показників інфраструктурного облаштування території. Ці та інші витрати показані в таблиці 3.8.2.1.
Таблиця 3.8.2.1. Витрати на облаштування с. Михальче
Показники та одиниці виміру Натуральних одиниць. Сума,
грн.
Електропостачання: головні споруди
5
18337
Магістральні споруди
25.05 166815
Разом: 185152
Телекомунікації: станційні споруди 1 9131
Лінії зв'язку 3.75 856.13
Разом: 9987.13
Газопостачання: головні споруди 2 6450
Магістральні мережі 7.1 157975
Разом 164425
Міжквартальні вулиці з твердим покриттям 0.70 4170
Вулично-дорожня мережа з твердим покриттям 2.5 15000
Всього: 378734.13
З таблиці 3.8.2.1. видно, що витрати на освоєння і облаштування с.Михальче становлять 378734.13 грн.
Базова вартість одного квадратного метра землі залежить від регіональних факторів населеного пункту (Км1). Даний коефіцієнт враховує значення, статус населеного пункту у загальнодержавній, регіональній і місцевій системах розселення і виробництва. Для с.Михальче коефіцієнт приймається на рівні Км1 =1,0.
Нормативна грошова оцінка села Михальче передбачає визначення ступеня та територіальної неоднорідності функціонально-планувальних, соціально-економічних, екологічних, транспортних, інженерних та інших умов функціонування сільської території, що в кінцевому результаті, визначає якість території.
Після аналізу існуючої ситуації в селі на основі вивчення картографічних і ґрунтових матеріалів, а також натурального обчислення території було виділено 16 оціночних районів.
Для встановлення економіко-планувальних зон був застосований експертний метод оцінки оціночних районів села, який полягає в наступно-му:
1. Заповнення анкети експертної оцінки.
2. Оцінка окремого фактору.
3. Визначення суми балів оцінки факторів.
4. Визначення середнього балу по кожному району та середньозваженого балу для населеного пункту.
5. Врахування комплексного індексу цінності території.
Було виділено п ять економіко-планувальних зон.
Важливу роль при розрахунку грошової оцінки земель населеного пункту, відіграють функціональні та локальні чинники.
В основі нормативної грошової оцінки земель с. Михальче лежить рентний дохід, що виникає завдяки місцю розташування його у загальнодержавній, регіональній і місцевій системах виробництва та розселення.
Грошова оцінка квадратного метра земельної ділянки в населеному пункті визначається за формулою:
Цн = В х Нп / Нк х Кф х Км
де Цн - грошова оцінка 1 м2 земельної ділянки, грн.;
В - витрати на освоєння та облаштування території в розрахунку на 1м2, грн.
В = 378734.13:282000м2 = 1.34грн./га.;
Нп - норма прибутку, 6%;
Нк - норма капіталізації, 3%;
Кф - коефіцієнт, який характеризує функціональне використання ді-лянки;
Км - коефіцієнт, який характеризує місце розташування земельної ді-лянки.
Перший етап визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки заключається у визначені базової вартості одного квадратного метра населеного пункту, яка визначається за формулою:
Цнм = В х Нп / Нк х Км1
де Км1 - коефіцієнт, який враховує значення та статус населеного пункту у загальнодержавній, регіональній та місцевій системах виробництва та розселення.
Згідно формули базова вартість становить:
Цнм = (1.34х6%) : (3%х10) = 2.68 грн/м2
Другий етап визначення нормативної грошової оцінки є визначення вартості одного квадратного метра села по економіко-планувальних зонах (Цнз), який розраховується за формулою:
Цнз = Цнм х Км2
де Км2 - коефіцієнт, який враховує будівну цінність території в межах економіко-планувальної зони населеного пункту. (Таблиця 3.8.2.2.).
Таблиця 3.8.2.2. Вартість 1 м2 земель по економіко-планувальних зонах
Економіко-планувальні зони Цнм Км2 Цнз=ЦнмхКм2
І 2.68 1.05 2.81
ІІ 2.68 0.98 2.62
ІІІ 2.68 0.82 2.19
ІV 2.68 0.73 1.95
V 2.68 0.73 1.95
Основною таксономічною одиницею для визначення нормативної грошової оцінки земель прийнято оціночний район певної економіко-планувальної зони населеного пункту. В межах оціночного району оцінюються всі землі в залежності від їх функціонального використання та місця розташування.
Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь на території с.Михальче здійснена відповідно до Порядку грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженого наказом Держкомземом України, Держкоммістобудування України, Мінсільгосппроду України та УААН.
Загальна нормативна грошова оцінка земель населеного пункту за певним функціональним використанням з врахуванням локальних факторів подана в таблиці 3.8.2.3.
Таблиця 3.8.2.3. Нормативна грошова оцінка земель с.Михальче.
Функціональне використання
земель Площа, га Загальна,
сума, грн.. Середньо зважена грошова
оцінка, грн./м2.
1
2
3
4
Землі житлової забудови
12.1
464130
3.83
Землі промисловості
0.6
18660
3.11
Землі комерційного використання
0.1
9960 9.96
Землі громадського призначення
1.7
47260
2.78
Землі рекреаційного призначення
5.6
85180
1.52
С/г землі в т.ч. виробничі будівлі і двори
8.1
209280
2.58
Сільськогосподарські угіддя
246.8
2725337.9
1.10
з них: рілля
178.4
2551004.5
1.43
Багаторічні насадження
3.1
41489.0
1.34
Сіножаті
13.4
25621.4
0.19
Пасовища
51.9
107223.0
0.21
Разом: 275.0 3559807.9 1.29
Крім того: вулично-дорожня мережа 10.4
Всього: 285.4 1.29
Проаналізувавши дані таблиці 3.8.2.3., можна сказати наступне: нормативна грошова оцінка земель с.Михальче складає 3559807.9 грн., а середньозважена нормативна грошова оцінка становить 1,29 грн./м2.
4. ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ РОБІТ
Для написання цього розділу мною

 
 

Цікаве

Загрузка...