WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр і використання земель Михальчівської сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Земельний кадастр і використання земель Михальчівської сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

сільськогосподарських культур, під якою слід розуміти відповідність, пристосованість ґрунтового середовища до конкретних біологічних умов. Такий взаємозв'язок найбільш точніше виявляється шляхом проведення часткових економічних оцінок, тобто оцінок земель за ефективністю вирощування сільськогосподарських культур, за показником окупності затрат. Цей показник найбільш повно інтегрує в собі величину продуктивності земель при такому рівні інтенсивності землеробства, який забезпечує необхідну рентабельність виробництва відповідної культури.
За даними часткових економічних оцінок земель проводять об'єднання рівноцінних агровиробничих груп ґрунтів в масиви ріллі придатні для вирощування сільськогосподарських культур. Придатними рахуються ті землі, які забезпечують окупність затрат більше одиниці.
Грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення проводиться окремо по орних землях, землях під багаторічними насадженнями, сінокосами пасовищах за рентним доходом, який формується залежно від якості, місця розмежування та економічної оцінки земель і створюється при виробництві зернових культур і визначається за даними економічної оцінки землі, проведеної в 1988р.
Грошова оцінка земель визначається як добуток річного рентного доходу за економічною оцінкою з виробництва зернових, ціни центнера зерна (Ц);терміну його капіталізації (Т) за формулою:
Гоз = Рздн х Ц х Тк
де Рздн - загальний рентний дохід на орних землях, землях під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами в Україні.
Ц- ціна центнера зерна, грн.;
Т- термін капіталізації рентного доходу, який встановлюється на рівні 33 років.
3.8. Нормативна грошова оцінка земель
3.8.1. Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь
У період демократичних перетворень в суспільних відносинах, переходу до ринкової економіки та приватизації землі, виникає потреба у грошовій оцінці земель.
Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів розроблено у відповідності з постановами Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 року № 213 "Про методику грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів". Вона здійсню-ється з метою регулювання відносин при передачі землі у власність, спадщину, під заставу, при даруванні, купівлі-продажу, визначенні ставок земельного податку тощо.
Розрахунок нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь с.Михальче подано в таблиці 3.8.1.1.
Таблиця 3.8.1.1. Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь в межах населеного пункту
Назва угідь Шифр
агро-групи Площа, га Бал бонітету
Грошова вартість агрогрупи,
грн. Загальна вартість, грн.
1
2
3
4
5
6
Рілля 33е
5.5
30.7
8919
49054.5
45д 106.2
55.3
16065
1706103.0
49е
49.9
43.8
12724
634927.0
50е
6.3
37
8919
56189.7
51л
5.4
21.9
6362
34354.8
209е 5.1 47.5 13799 70374.9
Разом
X
178.4
49.2
14299
2551004.5
Багаторічні насадження 45д 1.3 55 13844 17997.2
49е 0.9 61.7 16914 15222.6
50е 0.8 33.1 9074 7559.2
51л 0.1 25.9 7100 710
Разом Х 3.1 48.5 13383 41489.0
Сіножаті 45д 4.8 71.3 3037 14577.6
49е 1.0 51.4 2189 2189.0
50е 3.6 31.3 1333 4798.8
51л 4.0 23.8 1014 4056.0
Разом Х 13.4 44.9 1912 25621.4
Пасовища 45д 3.1 70.0 3727 11553.7
49е 21.3 51.4 2737 58298.1
51л 22.4 18.0 958 21459.2
209е 5.1 58.6 3120 15912.0
Разом Х 51.9 38.8 2066 107223.0
Всього Х Х Х 11042 2725337.9
Характеризуючи таблицю 3.8.1.1., можна сказати, що нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь по населеному пункту с.Михальче складає: по ріллі (площа 178.4 га) - 2551004.5 грн., по багаторічних насадженнях (площа 3.1 га) - 41489.0 грн., сінокосах (площа 13,4 га) - 25621.4 грн., пасовищах (площа 51.9 га) - 107223.0 грн. Вцілому нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь складає 2725337.9 грн.
3.8.2. Нормативна грошова оцінка населеного пункту
Практичне здійснення земельної реформи, впровадження приватної власності на землю, платного характеру потребують економічного меха-нізму регулювання земельних відносин, основою яких є оцінка землі.
Наявність оцінки землі дає можливість органам місцевого самовря-дування, поряд з нормативно-організаційними методами управління роз-витком території, реалізувати свої повноваження на підставі створення економічних умов раціонального використання земель, забезпечити їх фінансово-економічну базу за рахунок отримання плати за землю.
Нормативна грошова оцінка земель села здійснена відповідно до чинного законодавства України з метою створення умов для економічного регулювання земельних відносин при передачі землі під заставу, при даруванні, купівлі-продажу земельної ділянки, здійснення оренди, ціноутворенні, визначенні ставок земельного податку.
Законодавчими актами України визначено, що грошова оцінка земель є невід'ємною складовою державного земельного кадастру.
Нормативна грошова оцінка земель села проведена відповідно до Порядку грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів (затвердженого наказом Держкомзему України, Держкоммістобудування України, Мінсільгосппроду України та УААН від 27 листопада 1995р. №76/230/325/150).
Нормативна грошова оцінка земель визначається поетапно.
На першому етапі визначена базова оцінка одного квадратного метра земель. На другому етапі - вартість земель для економіко-планувальних зон.
На останньому етапі - визначалась нормативна грошова оцінка одного квадратного метра земельної ділянки певного функціонального використання з урахуванням локальних факторів у межах економіко-планувальних зон.
Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки земель є матеріали інвентаризації земель населеного пункту, проект роздержавлення і приватизації земель, матеріали економічної оцінки земель та бонітування ґрунтів, земельно-облікові матеріали, генеральний план забудови, статистичні та нормативні дані про витрати на облаштування території.
В основу нормативної грошової оцінки земель населених пунктів покладено витрати на освоєння та облаштування території, норму прибутку і норму капіталізації доходу, функціональне використання та місце розташування земельної ділянки.
Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь у межах населеного пункту розрахована за рентним доходом, що створюється при виробництві зернових культур на різних ґрунтах і визначається за даними економічної оцінки земель, проведеної в 1988 р. та матеріалів бонітування ґрунтів 1993 року.
Нормативна грошова оцінка земель села визначена окремо для забудованих територій та сільськогосподарських угідь.
Нормативна грошова оцінка

 
 

Цікаве

Загрузка...