WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр і використання земель Михальчівської сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Земельний кадастр і використання земель Михальчівської сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

на території ради роздержавленню і приватизації підлягає: по с.Михальче ріллі - 68,14 %, сінокосів - 2,38 %, пасовищ - 0,11%, по с. Білка: ріллі - 48,05 %, сінокосів - 37,52 %.
Розмір середньої земельної частки встановлено шляхом ділення площі земель, що підлягає роздержавленню і приватизації на сумарну чисельність осіб, що мають право на середню частку (604 чоловік). Загальний розмір, обчисленої в такий спосіб середньої земельної частки становить 1,38 га с.Михальче та 0,87 га с.Білка сільськогосподарських угідь.
Для визначення середньої земельної частки по окремих ділянках необхідно всі угіддя привести до єдиного рівноцінного показника родючості ґрунтів, при цьому за базовий показник прийнято бал бонітету по зернових.
Визначення кількості земельних часток по окремих ділянках розра-ховано за формулою:
П х Б
Зг = - - - ,
5с х 3с
де Зг - кількість земельних ділянок;
П - площа агровиробничих груп ґрунтів окремих ділянок;
5с - середньозважений бал бонітету для окремої земельної ділянки;
3с - середня земельна частка.
Залежно від якості сільськогосподарських угідь розмір конкретної земельної ділянки може збільшуватись або зменшуватись відносно середньої земельної частки.
У дипломній роботі проведено розрахунок щодо визначення кількості земельних часток по окремих ділянках с.Михальче та с.Білка (табл.3.5.4., 3.5.5.).
Таблиця 3.5.4. Кількість земельних часток по окремих ділянках ріллі с.Михальче
Нумерація ділянок Площа, га Бал бонітету по зернових
Кількість земель-них часток
1
67,5 51,6 50,7
2
2,7 39,0 2,0
3
119,1 54,1 89,4
4
68,3 42,0 51,3
5
33,5 43,8 25,2
6
73,4 57,7 55,2
7
82,0 53,4 61,6
8
118,9 57,8 89,3
9
109,5 57,6 82,2
10
11,0 55,3 8,3
11 16,6 55,3 12,3
Таблиця 3.5.5. Кількість земельних часток по окремих ділянках ріллі с.Білка
Нумерація ділянок Площа, га Бал бонітету по зернових
Кількість земель-них часток
1 28,4 55,3 41,8
2 23,6 49,9 34,8
Розмір середньої земельної частки складає: по с.Михальче - 1.38 га, по с.Білка - 0,87 га.
На території Михальчівської сільської ради проведено розпаювання земель на загальній площі 143,4 га, в т.ч. в с.Михальче - 127,9 га, в с.Білка - 15,5га.
План існуючого використання земель наведено в таблиці 3.5.6.
Таблиця 3.5.6.
Назва землевласника, землекористувача Всього земель, га Всього с/г угідь Сільськогосподарські угіддя Не с/г угіддя
Рілля Сінокіс Пасовище Баг. плод. насад.
СВК "Придністров'я" 703,9 693,2 667,6 24,5 1,1 - 10,7
Фермерські господарства 11,0 11,0 11,0 - - - -
Громадяни (приватна власність- паї) 127,9 127,9 127,9 - - - -
Землі с/р (державна, приватна, комунальна) с.Михальче 655,9 198,8 128,5 13,0 54,3 3,0 457,1
ПС(Ф)Г "Білка" 64,9 61,7 50,3 11,40 - - 3,2
Фермерське господарство 6,4 6,4 6,4 - - - -
Громадяни (приватна власність- паї) 15,5 15,5 15,5 - - - -
Землі с/р (державна, приватна, комунальна) с.Білка 80,9 55,0 25,7 2,0 26,3 1,0 25,9
Разом по с/р 1666,4 1169,5 1029,7 54,1 81,7 4,0 496,9
На території Михальчівської сільської ради проведений такий розподіл земель, які підлягають поділу на середню земельну частку та резервного і фермерських фондів за механічним складом (табл.3.5.7.).
Таблиця 3.5.7. Розподіл земель за механічним складом
Механічний склад ґрунту
Площа, га
% співвідношення
Середньосуглинкові
305,2
33,31
Важкосуглинкові
611,0
66,69
Всього
916,2
100,0
Характеризуючи таблицю 3.5.7. можна зробити висновок, що найбільшу площу займають важкосуглинкові ґрунти - 611,0 га або 66,69 %.
Таблиця 3.5.8. Список агровиробничих груп грунтів Михальчівської сільської ради.
Шифр
агрогруп
Назва агрогруп
Площа, га
Співвід-ношення, %
37д
Сірі опідзолені глеюваті слабозмиті середньосуглинкові
279,7
16,1
38д
Сірі опідзолені глеюваті середньозмиті середньосуглинкові
253,4
14,6
39д
Опідзолені глеюваті сильнозмиті середньосуглинкові
112,9
. 6,5
39е
Опідзолені глейові сильно змиті важкосуглинкові
5,5
0,3
49д
Темно-сірі опідзолені глеюваті слабозмиті
204,5
11,8
50д
Чорноземи опідзолені глеюваті і темно-сірі
опідзолені глеюваті середньозмиті середньосуглинкові
711,0
40,9
50е
Чорноземи опідзолені глейові середньозмиті важкосуглинкові
35,8
2,1
139е
Мочаристі опідзолені важкосуглинкові
12,8
0,7
141д Лучно-болотні середньосуглинкові 122,1 7,0
208д
Делювіально-балкові середньосуглинкові 0,6
0,03
Всього
1738,3
100,0
На перспективу, згідно рішення сільської ради, проектуються передати у власність громадянам земельні паї на полях, які ще не закриті та на кращих землях, що розташовані поближче до села, так як не всі громадяни мають техніку, а також землі фермерського фонду передати фермерам для фермерського господарства, а землі резервного фонду - громадянам для розширення особистих селянських господарств. На основі проекту використання земель збільшаться надходження коштів у сільську раду. Проект використання земель наведено в таблиці 3.5.9..
Таблиця 3.5.9.
Використання земель с.Михальче (площа, га) с.Білка (площа, га)
Землі, які знаходяться у власності громадян (паї) 127,9 15,5
Землі, які проектуються передати у власність громадян 276,0 16,7
Землі надані для фермерських господарств 11,0 6,4
Землі, які проектуються для передачі Фермерським господарствам 42,9 3,7
Землі, які проектуються надати громадянам для ведення особистого селянського господарства 50,6 6,9
Землі, які знаходяться у користуванні СВК "Придністров'я" та ПС(Ф)Г "Білка" 334,4 37,6
3.6. Бонітування ґрунтів
Бонітування ґрунтів - це характеристика ґрунтів, що проводиться на основ даних про їх природні властивості, що мають сталий характер та істотно впливають на урожай сільськогосподарських культур.
Бонітування ґрунтів сільськогосподарських угідь, сільськогоспо-дарських підприємств та організацій проведено в 1993 році. Отримані по-казники використано при грошовій оцінці земель сільськогосподарського призначення. Значно ширше використання даних бонітування забезпечувало б проведення внутрішньогосподарського бонітування ґрунтів, що дало б можливість оцінити кожну окрему земельну ділянку за об'єктивними сталими природними властивостями.
Бонітування ґрунтів є продовженням комплексних обстежень земель і передує їх економічній оцінці. Основна мета бонітування ґрунтів полягає у визначенні відносної якості ґрунтів за їх родючістю, тобто встановлення, в скільки разів один ґрунт кращий від іншого за своїми природними і стихійно-побутовими властивостями. Об'єкт бонітування - ґрунт, виражений суворо визначеними таксономічними

 
 

Цікаве

Загрузка...